Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | sobota, 1 sty, 2011 |

Charakterystyka miasta Mosina

Mosina – miasto w środkowej części województwa wielkopolskiego. Leży na styku Poznańskiego Przełomu Warty o Kotliny Śremskiej, nad Kanałem Mosińskim. Oddalona jest od stolicy województwa WielkopolskiegoPoznania o 18 km na południe. Atrakcyjność miasta podnosi położenie przy linii kolejowej Poznań – Wrocław, a także szlaki komunikacyjne prowadzące do Poznania, Stęszewa, Śremu i Kórnika.

Miasto Mosina

Mosina jest obecnie ważnym węzłem drogowym jak również kolejowym. Przez miasto przebiega oddana do użytku w październiku 1856 roku linia kolejowa łącząca Poznań z Wrocławiem. Przebiegają tu również drogi łączące Mosinę z Poznaniem, Stęszewem, Kórnikiem, Śremem oraz Czempinem.

Nazwa miasta pochodzi od staropolskiego wyrazu moszyna, którego używano na określenie miejsca zarośniętego mchem.

Mosina urzad miejski

Mosina urząd miejski

Herb Mosiny

W roku 1985 na wniosek Komisji Kultury i Oświaty Rady Narodowej Miasta i Gminy Mosina został przywrócony (4 maja) dawny herb miejski Mosiny przedstawiający wizerunek białego orła Jagiellonów w złotej koronie na czerwonym polu. Z herbem związana jest w sposób integralny nazwa geograficzna miasta umieszczona w jego górnej części.

W dniu 16 kwietnia 1996 roku zostały natomiast w drodze konkursu wyłonione barwy flagi miejskiej. Uwzględniają zasady heraldyki i weksylologii (nauki o herbach i flagach) ustalono, iż barwami miasta będą trzy ułożone poziomo kolory: biały symbolizujący orła, żółty symbolizujący jego koronę oraz czerwony symbolizujący kolor tarczy heraldycznej.

Funkcje miasta

Podstawowymi funkcjami miasta Mosina są: mieszkaniowa, usługowa, administracyjna i gospodarcza.

Atrakcje turystyczne Mosiny

  • średniowieczny rynek w kształcie czworoboku
  • galeria miejska i izba muzealna
  • zabudowa miejska z XIX w.
  • synagoga z około 1876 roku
  • pomnik „eleganta z Mosiny”
  • Wielkopolski Park Narodowy i Rogaliński Park Krajobrazowy
  • Kościół pw. św. Mikołaja zbudowany w 1953-1954

Przeczytaj też o Mosinie na stronie Wikipedii.

Gmina Mosina zajmuje obszar 17 147 ha, co stanowi 9,02% powierzchni powiatu poznańskiego. Użytki rolne to łącznie 47,85% powierzchni gminy (w tym największą część stanowią grunty orne (6387 ha)). Dużą część terenu gminy zajmują grunty leśne i zadrzewione (39,97%), a nieco ponad 8% zajmują powierzchnie zabudowane i 25  zurbanizowane. Grunty pod wodami, użytki ekologiczne, nieużytki oraz tereny różne stanowią najmniejszą część gminy, zajmując razem 878 ha.

gmina Mosina - aktualnościPuszczykowo - aktualności
miasto Mosina - informacjemiasto Puszczykowo - informacje
gmina Mosina - informacjeszpital w Puszczykowie - aktualności
rys historyczny Mosinyrys historyczny Puszczykowa
dane adresowedane adresowe

kogotek - kogutek mosina

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Mosina

Tagi: , ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.