T-Roc Salon VW Berdychowski Łukasz Grabowski radny w sejmiku woj. wielkopolskiego Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wielkanoc w Starym Browarze w Poznaniu - złap zająca w apce
Redakcja GMP | sobota, 1 sty, 2011 |

Miasto Puszczykowo

Miasto Puszczykowo położone jest w odległości ok. 9 km od południowych i południowo-zachodnich granic administracyjnych Poznania oraz w odległości niespełna 2 km na południe od Lubonia. Wschodnia granica miasta przebiega wzdłuż rzeki Warty.

Część miasta Puszczykowa (dotyczy to głównie lasów) znajduje się w Wielkopolskim Parku Narodowym. Pozostała część miasta pozostaje w granicach otuliny WPN. Od strony wschodniej – wzdłuż Warty – Puszczykowo graniczy z Rogalińskim Parkiem Krajobrazowym.

Skrajnie południowy fragment miasta (na południe od Kanału Mosińskiego) położony jest w obrębie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Puszczykowo powstało z połączenia czterech osad, przy czym granica pomiędzy Puszczykowem i Puszczykówkiem uległa zatarciu. Obecnie można mówić o trzech wyraźnie wyodrębnionych częściach miasta: Puszczykowie – stanowiącym główną jednostkę osadniczą, położonym na wysoczyźnie Starym Puszczykowie, oraz Niwce (na południu). Przez miasto przebiega linia kolejowa relacji Poznań – Wrocław, droga wojewódzka Stęszew – Kórnik oraz droga wojewódzka Poznań – Mosina – Śrem. Puszczykowo położone jest w strefie przykrawędziowej południkowo zorientowanej przełomowej doliny Warty, rozcinającej wysoczyznę morenową na głębokość średnio 20-30 m (Kondracki, 2000). W krajobrazie Puszczykowa wyraźnie wyodrębniają się dwie zasadnicze strefy:

A – wysoczyzna morenowa falista i pagórkowata wyniesiona ponad dno doliny 30-50 m, o powierzchni wypukłej, opadającej w kierunku północno-wschodnim (ku dolinie Wirynki) i południowym; krawędź wysoczyzny (spadki dochodzą do 20%) jest silnie rozcięta licznymi dolinkami erozyjnymi różnej długości, szerokości i głębokości, u wylotów których utworzyły się stożki nasypowe; na kulminacji leży Stare

Puszczykowo, B – dolina Warty z trzema, łagodnie zaznaczającymi się w krajobrazie, poziomami terasowymi: terasami zalewową, niską i średnią; dno doliny jest prawie płaskie, położone średnio na wysokości od 60,0-62,0 m n.p.m.; na terasach nadzalewowych rozwinęła się część wschodnia i południowo-wschodnia miasta Puszczykowa (Niwka).

Główne atrakcje turystyczne Puszczykowa

  • dworzec kolejowy z początku XX wieku
  • pałacyk myśliwski z początku XX w. (obecna siedziba Urzędu Miasta)
  • muzeum Arkadego Fiedlera
  • kościół pw. Matki Boskiej Wniebowziętej
  • pomnik poświęcony „Wszystkim, którzy oddali życie dla Ojczyzny”
  • willa z początku XX w.
  • budynki mające charakter dworków z początku XX w.

Zobacz: Puszczykowo na stronie Wikipedii.

gmina Mosina - aktualnościPuszczykowo - aktualności
miasto Mosina - informacjemiasto Puszczykowo - informacje
gmina Mosina - informacjeszpital w Puszczykowie - aktualności
rys historyczny Mosinyrys historyczny Puszczykowa
dane adresowedane adresowe

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Puszczykowo

Tagi: ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj