T-Roc Salon VW Berdychowski Łukasz Grabowski radny w sejmiku woj. wielkopolskiego Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wielkanoc w Starym Browarze w Poznaniu - złap zająca w apce
Redakcja GMP | piątek, 2 gru, 2011 |

Regionaliści. Spojrzenie od wewnątrz

Apel skierowany jest do wszystkich tych, którzy czują się regionalistami. W szczególności do członków stowarzyszeń naukowych, kulturalnych, artystycznych, miłośniczych, krajoznawczych, Lokalnych Grup Działania, animatorów kultury, nauczycieli i muzealników o regionalistycznym nastawieniu.

Regionaliści

Uniwersytet Łódzki

Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

W dyskusji poświęconej znaczeniu regionalizmu w kształtowaniu tożsamości społeczno-kulturowej naszego społeczeństwa, brakuje refleksji związanej z etosem regionalisty, rozumianym jako zbiór wartości, postaw i wzorów zachowań. Uzasadnione wydają się zatem działania, zmierzające do ukazania autowizerunku tej specyficznej grupy społeczników, cieszących się uznaniem środowiska. Jest to szczególnie istotne w kontekście płynności, zmienności i sieciowości kultury współczesnej.

Starając się uzupełnić tę lukę, działający w strukturach Uniwersytetu Łódzkiego Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi, opublikował zbiór Ja – regionalista. Refleksje, stanowiska, komentarze, pod redakcją Damiana Kasprzyka, Łódź 2010, ss. 136. Po ukazaniu się książki wielu regionalistów, do których nie dotarły informacje na temat projektu realizowanego w 2010 roku, zadeklarowało chęć wzięcia udziału w podobnym przedsięwzięciu w przyszłości. W związku z tym otwieramy drugą edycję projektu, nadając jej tytuł Regionaliści. Spojrzenie od wewnątrz.

Zwracamy się zatem do animatorów działań społecznych (w sensie kulturowym, edukacyjnym, polityczno-administracyjnym i ekonomicznym), miłośników miejscowości i regionów, badaczy, folklorystów, innymi słowy wszystkich tych, którzy czują się regionalistami z prośbą o wypowiedź. Może ona posiadać charakter refleksji bardzo osobistej lub także naukowej, określającej związek ze społecznością lokalną lub regionalną oraz z przestrzenią rozumianą jako region – mała ojczyzna – ojczyzna prywatna.

 Interesującym byłoby uwzględnienie następujących kwestii:

– jakie czynniki, okoliczności, wydarzenia zadecydowały w Pani/Pana przypadku o emocjonalnym i praktycznym zaangażowaniu w działalność regionalistyczną? Co determinuje postawę i tożsamość regionalisty? Kim jest regionalista?;

– jak kształtuje się zagadnienie autorytetów w środowisku regionalistycznym? Kto dla Pani/Pana był lub jest postacią archetypiczną, wzorem, mentorem, godnym naśladowania autorytetem?

– czy można mówić o różnicach pokoleniowych? Jak wyglądają relacje między działaczami „starej daty” a młodymi regionalistami (zachęcamy do wypowiedzi zarówno jednych jak i drugich);

– jak zmiany społeczno-kulturowe, polityczne i gospodarcze ostatnich 2 dekad, wpłynęły na kształt i warunki uprawiania regionalizmu? Kim był regionalista dawniej, a kim jest obecnie?;

– jakie istnieją warunki uprawiania regionalizmu w określonych środowiskach – miejskim, małomiasteczkowym, wiejskim – oraz okolicznościach podyktowanych kondycją gospodarczą, specyfiką kulturową i dziejami danego regionu?;

– jakie instytucje i w jaki sposób wspierają lub powinny wspierać regionalizm? Czego regionaliści od nich oczekują? Czy regionalista musi być zaangażowany instytucjonalnie (zrzeszony)?

Licząc na podjęcie powyższych kwestii, nie narzucamy określonego porządku, charakteru ani schematu wypowiedzi. Nie wymagamy także konieczności bezwzględnego odniesienia się do wszystkich wspomnianych wyżej zagadnień. Mając jednak na uwadze względy redakcyjne, proponujemy, aby rozmiar artykułu nie przekraczał 10 stron. Ewentualne przypisy – klasyczne, prosimy umieścić na dole każdej strony. Na materiały będziemy czekać do końca marca 2012. Druk (po pozytywnej recenzji wydawniczej) przewidziany jest w drugiej połowie 2012 roku.

Zachęcając do współpracy, łączymy serdeczne pozdrowienia.

            Sekretarz naukowy projektu                                                     Kierownik naukowy projektu

                dr Damian Kasprzyk                                                          prof. nadzw. dr hab. Andrzej Lech

 Zatytułowany tekst wraz z nośnikiem prosimy przesłać na adres:

dr Damian Kasprzyk, Zakład Etnologii i Folklorystyki UŁ, ul. Jaracza 78, 90-243 Łódź

Prosimy także o dołączenie numeru telefonu (do naszej wiadomości) oraz krótkiej „notki o autorze”

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj