Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | czwartek, 3 maj, 2012 |

Bezpieczna Mosina – informacje z urzędu

Czy mieszkaniec Gminy Mosina zauważył zmiany w bezpieczeństwie? – Finalizujemy sprawy związane z porozumieniem pomiędzy policją a strażą miejską. Pomimo, że nie ma jeszcze stosownych dokumentów, już dwa miesiące temu podjęliśmy decyzję o uruchomieniu wspólnych patroli. Na chwilę obecną są to cztery do ośmiu patroli miesięcznie – mówi zastępca burmistrza Waldemar Krzyżanowski.

Może nie jest to liczba zawrotna, jednak poszerzenie kompetencji patroli i ich większa częstotliwość, nawet te kilka razy w miesiącu, jest czymś ważnym dla nas, nie mówiąc o odciążeniu i tak niewielkiego stanu osobowego gminnej Straży Miejskiej.

Opinie o naszych funkcjonariuszach są różne: od najgorszych po bardzo laurkowe. Faktem jest, że naszą bolączką jest stan osobowy strażników. Wiem, że każdy chciałby go mieć w pobliżu, jednak liczba 2-3 osób na zmianie, niestety nie jest w stanie temu podołać. Nie wyobrażam sobie jednak naszej Gminy, a raczej problemów z którymi się borykamy, bez tej kilkuosobowej ekipy.

Poza porozumieniem i praktycznym działaniem patroli w terenie, bardzo cenię sobie współpracę z mosińską policją. Życzę wszystkim burmistrzom takiej współpracy, z jaką mamy do czynienia na terenie naszej gminy. Poza naszymi działaniami, które realizujemy, cenne są dla nas organizowane dodatkowe kilkunastoosobowe wizyty funkcjonariuszy z miasta Poznania. W te kilka dni w miesiącu na terenie naszej gminy roi się od służb, które wykonują wiele zadań o różnej porze dnia i nocy. Od stycznia do kwietnia to prawie 200 funkcjonariuszy więcej.

Dzięki wsparciu policji z Poznania jesteśmy w stanie przenosić ciężar naszych działań na coraz szersze tereny, wykonując systematyczne patrole na terenie Mosiny, jak również w naszych sołectwach.

Aby zająć się pracą w terenie strażnik musi mieć na to czas i odpowiednie warunki. Coraz częściej myślę o stałych fotoradarach, o których warto pomyśleć na terenie gminy. Oczywiście są to urządzenia bardzo kosztowne, więc nawet jeżeli właściwe komisje zaakceptują ten pomysł, nie stanie się to pewnie w bieżącym roku budżetowym. Z pewnością jest to korzystny ruch w stronę polepszenia bezpieczeństwa, ale również i warunków pacy strażników.

Nasze bezpieczeństwo to również monitoring, którego pierwszy etap lada dzień rozpocznie swoje funkcjonowanie. Oczywiście to tylko początek. W tym roku to 11 kamer. Projekt 1 etapu został przygotowany i przekazany gminie, wraz z wszystkimi pozwoleniami, w połowie 2011 r. Na podstawie sporządzonej dokumentacji, przygotowano przetarg, który został ostatecznie rozstrzygnięty w grudniu 2011 r. Kolejne 2 etapy będą systematycznie realizowane w kolejnych latach, w zakresie oczywiście, na który pozwolą nam środki finansowe.

Cieszy fakt, że również inne organizacje chcą partycypować w kosztach zakupu i instalacji kamer. Jestem po rozmowach z zarządcą mosińskiego dworca PKP, który deklaruje chęć włączenia się również finansowego w nasz system monitoringu, zakupując kamery obejmujące teren dworca i teren do niego przylegający.

Nasze bezpieczeństwo to również nasze służby przeciwpożarowe. Już na dniach okaże się co z przekształceniem naszego posterunku w pełnoetatową jednostkę Straży Pożarnej. Czekamy na ostateczne decyzje, które wyłącznie zależą od Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej.

Dla nas jednak w planowaniu budżetu, jak również w działaniu na szczeblu naszego regionu, równie istotne są Ochotnicze Straże Pożarne. Na naszym terenie mamy ich sześć. Cieszy fakt, że wszystkie bez wyjątku działają, pokazując nam wielkie zaangażowanie i oddanie przy każdym zdarzeniu, w którym biorą udział. Ich wyszkolenie i zaangażowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń. Zapewniam Państwa, że i strażacy i sprzęt jakim dysponujemy, spełnia wszelkie nasze potrzeby. Oczywiście, chciałoby się więcej i na tym, co posiadamy – nie poprzestajemy. W roku 2012 i 2013 mam nadzieję, że uda się odnowić jeszcze nie remontowane świetlice w sołectwach, co za tym idzie również i strażnice funkcjonujące niejednokrotnie w tych samych budynkach. Jeszcze w tym roku chcemy doposażymy wszystkie strażnice jak również złożyliśmy dodatkowe wnioski na projekty dotyczące kolejnych dotacji, dzięki którym moglibyśmy wyposażyć i wyremontować pomieszczenia OSP. Chciałbym, aby to wsparcie finansowe zostało nam przyznane, gdyż organizacja OSP funkcjonująca w naszej gminie w najbliższych dwóch latach nabrałaby całkiem nowego wymiaru. Jestem zdania, że za to zaangażowanie i bezinteresowność, tym ludziom się choć tyle należy.

Chciałbym wszystkim policjantom, strażnikom, strażakom i osobom mającym wpływ na nasze bezpieczeństwo bardzo serdecznie podziękować. Ich praca jest czymś, czego nie wycenimy, a nasza współpraca oparta na dialogu przyniesie na pewno oczekiwane rezultaty.

Waldemar Krzyżanowski

Waldemar Krzyżanowski

Waldemar Krzyżanowski

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj