Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Kowbojski modowy piknik w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | sobota, 14 sty, 2012 |

Budżet Puszczykowa na rok 2012

Dochody i wydatki dokładnie na tym samym poziomie – tak wygląda uchwalony 20 grudnia 2011 r. budżet Puszczykowa na 2012 rok. W przedstawionym przez Burmistrza Andrzeja Balcerka budżecie łączna kwota dochodów wynosi 29.660.879 zł (dochody bieżące 28.630.879 zł i dochody majątkowe 1.030.000 zł). Dokładnie tyle samo wynoszą wydatki – 29.660.879 zł (wydatki bieżące 26.486.086 zł i wydatki majątkowe 3.174.793 zł).

Największą część dochodu miasta stanowić ma udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym roku do kasy miejskiej ma wpłynąć z tego tytułu 14 mln zł. Drugim co do wielkości strumieniem zasilającym budżet ma być wpływ z podatku od nieruchomości. Miasto planuje, że dochód z tego tytułu osiągnie 4,8 mln zł.
Miejski budżet zasilić ma także 650 tys. zł za podatek od czynności cywilno prawnych, 310 tys. zł za najem i dzierżawy składników majątkowych, 300 tys. zł za mandaty nakładane przez Straż Miejską,

Oprócz tego Puszczykowo otrzyma 4,6603 mln zł subwencji ogólnej oraz 1,54 mln zł dotacji celowej z budżetu państwa.
W wydatkach największy udział ma oświata i wychowanie. W 2012 roku na szkoły i przedszkola z miejskiej kasy wydanych zostanie 9,786 mln zł.

Wśród innych największych wydatków wymienić można: transport i łączność – 3 200 093 zł – w tym 2, 523 mln zł na publiczne drogi gminne), gospodarka mieszkaniowa – 3 170 500 zł, administracja publiczna – 3 761 200 zł, pomoc społeczna – 2 940 090 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 155 500 zł ( w tym 905 tys. zł na oświetlenie placów i dróg,  783  tys. zł na gospodarkę ściekami i ochronę wód) , kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 741 000 zł, kultura fizyczna – 609 331 zł. (red.)

Sesja Rady Miejskiej w Puszczykowie

Sesja Rady Miejskiej w Puszczykowie

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Puszczykowo

Tagi: ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj