Złap zająca w aplikacji Starego Browaru Salon Berdychowski Volkswagen - Tiguan
Redakcja GMP | wtorek, 27 lis, 2012 |

Dyżury pośredników pracy

Dyżury pośredników pracy oraz doradców zawodowych w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie.

Gminne Centrum Informacji w Mosinie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu realizuje projekt „MOBILNY URZĄD”, którego główną grupą odbiorców są osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Dyżury pośredników pracy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Projekt „Mobilny Urząd”, Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informujemy, że kolejne dyżury pośredników pracy oraz doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy odbędą się w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie (ul. Dworcowa 4, pokój nr 36) w dniach:

  • 10.12.2012
  • 16.01.2013
  • 14.02.2013
  • 14.03.2013
  • 16.04.2013
  • 15.05.2013
  • 13.06.2013

w godzinach od 09.00 – 13.00. (w związku z planowanymi dyżurami pracownia komputerowa GCI jest nieczynna w godzinach 08:30 – 13:30)

Jednocześnie informujemy, że Gminne Centrum Informacji NIE JEST filią Powiatowego Urzędu Pracy. Wszystkie formalności należy załatwiać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Katarzyna Leszczyńska
Gminne Centrum Informacji w Mosinie
www.gci.mosina.pl

Przeczytaj też:

Gminne Centrum Informacji w Mosinie – rozmowa z  Karo­liną Adam­czyk – Zastępcą Kie­row­nika Biura Pro­mo­cji i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej Urzędu Miej­skiego w Mosi­nie

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj