Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Kowbojski modowy piknik w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | środa, 27 cze, 2012 |

Podnieść Majestat Rzeczypospolitej

W niedzielę, 24 czerwca Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wręczył Jarosławowi Kaczyńskiemu Medal Przemysła II. Uroczystość odbyła się w Collegium Iuridicum Novum UAM. Wcześniej Jarosław Kaczyński złożył kwiaty pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 56. W wydarzeniu tym uczestniczyli mieszkańcy Mosiny i Puszczykowa.

Medal Przemysła II

Prof. Stanisław Mikołajczak, przewodniczący AKO, nawiązując do zasług króla Polski Przemysła II powiedział:

– Nie może Pan zostać królem, ale może Pan zostać premierem…

AKO zrzesza kilkuset wybitnych naukowców z całej Polski. Nadrzędnym celem organizacji jest „kształtowanie i propagowanie postaw i działań upowszechniających nowoczesny polski patriotyzm, który łączy pamięć o dokonaniach i tradycjach minionych pokoleń Polaków z działaniami na rzecz rozwoju współczesnej Polski i przyszłych pokoleń”.

Uzasadnienie Kapituły Medalu Przemysła II przyznawanego przez Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego za rok 2011

Kapituła postanowiła przyznać Medal AKO Panu Premierowi Doktorowi Jarosławowi Kaczyńskiemu w uznaniu Jego wielorakich zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego.

Premier Jarosław Kaczyński pełniąc ważne funkcje polityczne i społeczne swoimi działaniami służył polskiej racji stanu, przyczyniając się do rozwoju Ojczyzny, zarówno w wymiarze narodowym jak i międzynarodowym. Zjednoczył wokół siebie miliony rodaków, którym drogie są tradycje państwa polskiego, a także wola działania na rzecz jego pomyślności w poszanowaniu wartości  chrześcijańskich.

Z myślą, że dalszy rozwój Polski wymaga przywrócenia ładu w sferze ideowej i symbolicznej, pragniemy wręczyć Panu Premierowi ten medal, ufając, że wspólnym staraniem podniesiemy Majestat Rzeczypospolitej do godności należnej europejskiemu państwu o pięknej przeszłości; że za sprawą Pańskich i nas wszystkich wysiłków będziemy strzec wolności i  cieszyć się zamożnością jej obywateli.

Napis  okalający rewers medalu nawiązuje do sentencji na pieczęci królewskiej Przemysła II „Sam Wszechpotężny zwrócił Polakom ich zwycięskie znaki – Reddidit ipse Deus victricia signa Polonis”.

Przemysł II podjął się dzieła rekonstrukcji królestwa i przywrócenia symboli, które utrwalały tożsamość narodową i służyły wzrostowi dynamiki rozwoju państwa – mimo krótkiego panowania przywrócił Polakom symbole, w imię których mieli później zwyciężać.

W naszym najgłębszym przekonaniu Pan Premier  doktor Jarosław Kaczyński jest prawowitym dziedzicem myśli politycznej i dokonań Przemysła II – króla Polski, odnowiciela państwowości polskiej  – z dumą wręczmy ten medal u stóp poznańskiego wzgórza Przemysła i odbudowującego się zamku jego imienia.

AKO logo

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina, Puszczykowo

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj