Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | poniedziałek, 12 mar, 2012 |

Lokalni przedsiębiorcy współpracują z SOSW w Mosinie

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie Bożena Mazur dokonała uroczystego otwarcia działań w ramach nowego projektu pod nazwą „Praktycznie gotowi do pracy – program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Beneficjentem projektu jest Powiat Poznański. Projekt ma na celu kompleksowe przygotowanie uczniów obu placówek do wejścia na rynek pracy oraz podniesienie, jakości procesu kształcenia, poprzez realizację programów rozwojowych Zespołu Szkół w Bolechowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym realizacja projektu zakłada objęcie wsparciem 15 uczniów i uczennic, a także współpracę z przedsiębiorcami w zakresie organizowania praktyk zawodowych dla wszystkich uczestników w nowoczesnej formie z asystentem osoby niepełnosprawnej.

Spośród lokalnych przedsiębiorców do udziału w projekcie udało się pozyskać takie zakłady pracy, jak: Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych – LIMARO w Mosinie, LAKE HOTEL w Dymaczewie, Wydawnictwo i Drukarnię UNI- DRUK w Luboniu, Delikatesy ARTURO w Puszczykowie, Sklep Spożywczo -Przemysłowy Anna Pokornowska w Mosinie, Restaurację „Dworek Biesiadny” w Radzewicach, oraz Zespół Szkół Zawodowych im. A. Wodziczki w Mosinie.

Na spotkanie przybyli: wicestarosta Tomasz Łubiński, wiceburmistrz Mosiny Waldemar Krzyżanowski, kierownik referatu oświaty Małgorzata Kasprzyk, przedstawiciel Gminnego Centrum Informacji w Mosinie Karolina Adamczyk, oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Poznaniu Mariusz Hałas.

Podczas spotkania obecni byli także uczniowie i nauczyciele zgłaszający chęć udziału w projekcie oraz rodzice uczniów.

Realizacja projektu, o czym mówiła Dyrektor Bożena Mazur, doprowadzi do rozszerzenia oferty edukacyjnej placówki, co pozwoli uzupełnić zakres kwalifikacji zawodowych uczniów i wpłynie na ich atrakcyjność na rynku pracy.

Wicestarosta Tomasz Łubiński, wskazał na korzyści płynące z projektu, dziękował również zakładom pracy za zaangażowanie i współpracę z SOSW w Mosinie, a także zachęcał do wzięcia udziału w realizacji projektu.

Jest to już kolejny projekt, realizowany w SOSW w Mosinie mający na celu wspieranie uczniów, poprzez wyposażenie ich w odpowiednie umiejętności stwarzające szansę na znalezienie zatrudnienia i podjęcie w przyszłości pracy.

Ewa Malinowska, SOSW w Mosinie

Lokalni przedsiębiorcy w SOSW w Mosinie

Lokalni przedsiębiorcy w SOSW w Mosinie

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Lokalni przedsiębiorcy, Mosina

Tagi: ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj