Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | sobota, 10 mar, 2012 | komentarze 2

Ilu nas jest?

Na koniec 2011 r. ilość mieszkańców zameldowanych w Gminie Mosina wyniosła 27 925 (w tym zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące – 415 osób).

Ilość mieszkańców gminy Mosina

Do końca 2003r. liczba mieszkańców miasta Mosina była większa od liczby mieszkańców terenu wiejskiego Gminy. Obecnie, w Mosinie jest zameldowanych na pobyt stały o 2486 osób mniej niż na terenie wsi. Liczba ta systematycznie wzrasta. Miasto staje się miejscem zamieszkania ludzi starszych. Ludzie młodzi jako miejsce zamieszkania wybierają chętniej wieś – w szczególności miejscowości leżące na obrzeżach miasta Poznania. Największy przyrost mieszkańców w ostatnich latach odnotowano w Krośnie. Na dzień 1 stycznia 2000r. w tej miejscowości było zameldowanych na pobyt stały tylko 1091 osób. Do końca 2011r. liczba ta zwiększyła się do 1972 osób. 481 osób to dzieci, poniżej 18 roku życia. Wpływ n a taki przyrost ludności w tej miejscowości ma budownictwo – mieszkania w TBS-ach oraz bloki budowane przez firmy deweloperskie.

Duży odsetek mieszkańców Gminy Mosina dopełnia formalności meldunkowych. W 2011 r. na terenie Gminy zameldowało się 911 osób. Są jednak tacy, którzy zwlekają z załatwieniem tej sprawy. Przypominamy, że co najmniej do końca 2013r. obowiązek meldunkowy nie zostanie zniesiony.

Obowiązek meldunkowy, co najmniej do końca 2013 r.

Zgodnie z obowiązującym prawem osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych t. j Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993).

Wykroczenia przeciwko obowiązkowi meldunkowemu podlegają ustawie z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.). Art. 147. § 1 tej ustawy stanowi, że kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. Kto, będąc do tego obowiązany, nie zawiadamia właściwego organu o niedopełnieniu przez inną osobę ciążącego na niej obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny albo karze nagany. (UM)

Napis Mosina na dworcu PKP

Napis Mosina na dworcu PKP – surrealistyczne

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Tagi: ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (2)

  • wbk
    poniedziałek, 12 mar, 2012, 19:26:53 |

    Niebawem 30tys nas bedzie. Moze dla 30 tys. Mieszkanca gminy Mosina samochod w prezencie ufunduje gazeta:))

  • wtorek, 27 mar, 2012, 17:31:56 |

    Możemy ufundować ale taki w skali 1:64 :)

Skomentuj