Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | czwartek, 5 sty, 2012 |

Oświadczenie w sprawie nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Oświadczenie dot. wszczęcia przez Prokuraturę w Lesznie postępowania w sprawie nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w Mosinie. Gmina jest podejrzana o wyłudzenie od Skarbu Państwa kwoty ponad 1 mln zł nienależnej subwencji oświatowej.

Nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w Mosinie

W Głosie Wielkopolskim (4.01.2012 r.) ukazał się artykuł Agnieszki Świderskiej „Gmina uczyła w mieście, brała za wieś”, który informuje, że Prokuratura Rejonowa w Lesznie wszczęła postępowanie w sprawie nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w Mosinie, dotyczące Zespołu Szkół w Krośnie.

Z uzyskanych informacji wynika, że działania leszczyńskiej prokuratury zostały wszczęte na doniesienie sporządzone przez grupę radnych opozycyjnych Rady Miejskiej w Mosinie. Radni, kwestionując zasadność pobierania przez Gminę Mosina zwiększonej subwencji oświatowej, próbują pozbawić dzieci z terenów wiejskich dodatkowych środków na edukację. Dla wszystkich bowiem wiadome jest, że uczniami Zespołu Szkół w Krośnie – w ponad 80 % – są dzieci z okolicznych wsi: Nowinek, Borkowic, Drużyny i Krosna. Czy uczniowie pochodzący z terenów wiejskich mają być pozbawieni dodatkowych środków na edukację? Zrozumiałe jest bowiem, że zwiększona subwencja oświatowa przeznaczona jest na likwidację barier środowiskowych i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich. Niestety, przepisy prawa oświatowego nie są jednoznaczne. Dlaczego zatem przez ich niedoskonałość uczniowie pochodzący z terenów wiejskich mają być pokrzywdzeni?

Kierownik referatu oświaty, Małgorzata Kasprzyk, wyjaśnia: Zespół Szkół w Krośnie został utworzony 1 kwietnia 2010 r. i składa się z: Przedszkola w Krośnie i Szkoły Podstawowej w Krośnie. Praca odbywa się w dwóch budynkach: Krosno ul. Główna 43 i Mosina ul. Krasickiego 16. Kiedy został utworzony Zespół Szkół w Krośnie, Gmina, aby pozbyć się wątpliwości, co do zasadności pobierania zwiększonej subwencji oświatowej, wystosowała pismo do Ministra Edukacji Narodowej, Katarzyny Hall, z prośbą o wykładnię prawną związaną z określeniem zasad i form naliczania należnej Gminie Mosina subwencji oświatowej (pismo OW.071737/10 z 27 lipca 2010 r.). W odpowiedzi z 30 listopada 2010 r.(pismo DKOW-WJST-JD-337-591/10) Ministerstwo poruszyło dwie kwestie: uczniów i nauczycieli. Uznano, że: uczniowie Zespołu Szkół w Krośnie (łącznie z pobierającymi naukę w budynku zlokalizowanym w Mosinie), wykazani w bazach danych Systemu Informacji Oświatowej jako uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich, zostaną przeliczeni wagą P1 (subwencja zwiększona). W przypadku nauczycieli: w opinii MEN o posiadaniu uprawnienia do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego decyduje miejsce wykonywania przez nauczyciela pracy.
Gmina Mosina zastosowała się do wyjaśnień Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Małgorzata Kasprzyk
referat oświaty Urząd Miejski w Mosinie

Mosina urzad miejski

Urząd Miejski w Mosinie

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj