Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze Krzysztof Hetman - do Parlamentu Europejskiego
Redakcja GMP | niedziela, 23 wrz, 2012 |

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Zawiadamiamy mieszkańców, że XXXI sesja Rady Miejskiej w Mosinie odbędzie się w czwartek 27 września 2012 r. , o godz. 16.00, w Sali Imprezowej Mosińskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Dworcowej 4.

Proponowany porządek obrad rady miejskiej:

1.       Otwarcie sesji.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej.

4.       Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu.

5.       Przyjęcie protokołów z XXIX i nadzwyczajnej XXX sesji Rady Miejskiej w Mosinie.

6.       Porządek obrad.

7.       Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina za lata 2009 – 2010.

8.       Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018 (uchwała).

9.       Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego (uchwała).

10.   Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2012 – 2018 (uchwała).

11.   Zmiany w budżecie Gminy Mosina na rok 2012 (uchwała).

12.   Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mosina za I półrocze 2012 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r., informacja o stanie należności i zobowiązań na 30 czerwca 2012 r. Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz Mosińskiej Biblioteki Publicznej.

13.   Analiza stanu zagrożenia oraz najważniejszych uzyskanych wyników na terenie Komisariatu Policji w Mosinie.

14.   Informacja o działalności Straży Miejskiej w Mosinie w I półroczu 2012 roku.

15.   Informacja o stanie Systemu Ratowniczego Gminy Mosina.

16.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu magistrali wodociągowej na terenie wsi Sasinowo, Rogalin, Mieczewo (uchwała).

17.   Nadanie nazwy „Jagodowa” ulicy w Czapurach (uchwała).

18.   Nadanie nazw drogom wewnętrznym:

a)   w Daszewicach – „Cicha” (uchwała),

b)  w Daszewicach – „Kasztanowa” (uchwała).

19.   Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 28 czerwca do 27 września 2012 r.

20.   Zapytania i wnioski radnych.

21.   Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.

22.   Zakończenie sesji.

Waldemar Waligórski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie

źródło: http://www.mosina.pl

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Tagi:

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj