Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | czwartek, 29 lis, 2012 |

Uhonorowani medalami

W piątek 9 listopada podczas uroczystego koncertu w Mosińskim Ośrodku Kultury, w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości burmistrz Zofia Springer wręczyła medale Burmistrza Gminy Mosina za szczególne zasługi w utrwalaniu i budowaniu tradycji kulturowej gminy. Uhonorowane zostały cztery osoby: Lucyna Smok, Beata Tomczak, Aleksander Falbierski oraz Jerzy Bangier.

LUCYNA SMOK

LUCYNA SMOK – od 1968 roku mieszkanka Rogalinka. Artysta – plastyk, absolwentka PWSSP w Poznaniu. Nauczyciel wychowania przez sztukę w Szkole Podstawowej im. Adama Wodziczki w  Rogalinku, w latach 1990–1996 dyrektor tej placówki oświatowej. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich. Założycielka i instruktorka malarstwa w działającym od 2000 roku Ośrodku Pracy Twórczej, którego celem jest przekazywanie wiedzy artystycznej dzieciom, młodzieży i dorosłym w zakresie różnych sztuk – malowanie farbami olejnymi i akrylowymi, tworzenie ikon, rysowanie suchą pastelą. Jej pasją są Dęby Rogalińskie, właśnie temat Dębów i  przyrody był przez nią podejmowany zarówno we własnych pracach malarskich jak i  w pracy pedagogicznej. Osobnym rozdziałem twórczości Lucyny Smok są obrazy sakralne, a wśród nich szczególne miejsce zajmują portrety papieża Jana Pawła II. W Roku 2010 została uhonorowana Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej.

BEATA TOMCZAK

BEATA TOMCZAK – pełni funkcję sołtysa wsi Świątniki od 2003 r. W tym czasie dała się poznać jako osoba kompetentna i bardzo zaangażowana w działalność mającą na celu rozwój i promocję wsi Świątniki. Należy do grona sołtysów, którzy w bardzo aktywny sposób dążą do poprawy jakości życia mieszkańców, zarówno pod względem realizacji działań związanych z poprawą zaplecza infrastrukturalnego wsi, jak również integracji społeczności lokalnej. Pani sołtys to osoba, która pełni wiele funkcji społecznych. Swoją wiedzą i doświadczeniem wielokrotnie dzieliła się z młodszymi mieszkańcami wsi, propagując m.in. wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej i  pierwszej pomocy. Jako sołtys, we współpracy z  Ochotniczą Strażą Pożarną w  Radzewicach, której jest v-ce prezesem, przyczyniła się także do rozwoju sołectwa, poprzez m.in. uruchomienie drugiego w powiecie poznańskim Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowego, które z powodzeniem działa od maja 2008r. Podjęcie tej inicjatywy miało na celu umożliwienie mieszkańcom Świątnik i sąsiednich miejscowości dostępu do Internetu, jak również do bogatej oferty szkoleń i kursów organizowanych w Centrum i on-line. Beata Tomczak jest laureatką Konkursu „Sołtys Roku 2008”. W VII edycji Konkursu, którego organizatorem była Redakcja miesięcznika „Gazeta Sołecka” oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów” zaszczytnym tytułem „Sołtys Roku 2008” uhonorowano 12 osób, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych z terenu całej Polski. Pani sołtys znalazła się również w publikacji Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów pt. „Aktywne kobiety wielkopolskich wsi”. Jednym z  ostatnich projektów zrealizowanych prze Beatę Tomczak jest „Bocianowo”.

ALEKSANDER FALBIERSKI – pełni funkcję prezesa Koła Pszczelarzy Mosina –Puszczykowo.

JERZY BANGIER– pełni funkcję skarbnika Koła Pszczelarzy Mosina –Puszczykowo.

Koło Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo

Koło Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo powstało w 1932 roku. W listopadzie świętowało 80-lecie swojego istnienia. Obecnie liczy ponad 60 członków, którzy posiadają łącznie około 1600 rodzin pszczelich. Koło zrzesza głównie pszczelarzy z okolic Wielkopolskiego Parku Narodowego. Ponadto należą do niego pszczelarze ze Śremu, Nowego Miasta i Rokietnicy. Aleksander Falbierski oraz Jerzy Bangier, pełniąc swoje funkcje aktywnie włączają się w życie społeczności lokalnej. Poprzez swoje działania przyczyniają się do promocji naszej gminy. Zostali uhonorowani Medalem Burmistrza Gminy Mosina za wieloletnie zaangażowanie i liczne działania prowadzone na rzecz popularyzacji pszczelarstwa. Chętnie dzielą się swoją pasją i wieloletnim doświadczeniem. Ich pracę wyróżnia dbałość o integrację środowiska pszczelarskiego oraz działalność na rzecz rozwoju i ochrony pszczelarstwa jako nieodłącznej i ważnej części rolnictwa i środowiska naturalnego. (red.)

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj