Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Henryk Pruchniewski | niedziela, 29 lip, 2012 |

Złote Gody – historia Mosiny w medalach

Kontynuując temat historii Mosiny w medalach dziś przedstawiam kolejny medal, który winien być wpisany w karty dziejów Mosiny i gminy. Jest to cywilne odznaczenie państwowe – Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medal ten został ustanowiony 17 lutego 1960 r. jako nagroda dla osób, które wspólnie przeżyły 50 lat w jednym związku.

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Nadaje go prezydent RP obywatelom polskim. Do roku 1989 przyznawany był przez Radę Państwa. Obecnie wniosek o nadanie tego medalu przedstawia prezydentowi wojewoda, po otrzymaniu stosownych dokumentów przygotowanych przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

W Mosinie uroczystości wręczania Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie organizowane są od 33 lat, pierwsza uroczystość grupowa odbyła się w 1979 r. Od tego roku do 2012 włącznie będziemy mieli w Mosinie i gminie 744 pary uhonorowane tym medalem, czyli 1488 obywateli naszej społeczności. W roku 2009 medal otrzymało 50 par, w r. 2010 – 41 par, a w roku 2011 – 39 par. małżeńskich. Należy dodać, że 50 procent wszystkich przyznanych medali przypada na ostatnie 10 lat – w tym okresie odznaczono 390 par.

Charakterystyka medalu

Medal ma kształt stylizowanej, sześcioramiennej srebrnej gwiazdy o średnicy 35 mm. W środku na okrągłej tarczy, pokrytej różową emalią umieszczone są dwie srebrne róże. Na odwrotnej stronie, w środku umieszczony jest monogram RP, a w otoku napis „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Przed rokiem 1992 w miejscu monogramu RP był monogram PRL. Medal zawieszony jest na różowej wstążce szer. 35 mm z pionowym, białym paskiem po środku, szerokim na 4 mm. Medal Za długoletnie Pożycie Małżeńskie nosi się w kolejności po medalu Za Długoletnią Służbę. Wniosek o nadanie medalu powinien zawierać również informację o karalności osoby, której dotyczy. W wypadku osoby zmarłej z wnioskiem o odznaczenie można wystąpić wyjątkowo w uznaniu szczególnych i godnych upamiętnienia zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej. Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu prezydenta mogą wręczać marszałkowie województwa, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Podczas uroczystego wręczania osoba wręczająca winna wypowiedzieć formułę: W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam… Natomiast, jeżeli osoba odznaczona zmarła przed wręczeniem jej medalu, doręcza się go najbliższej rodzinie. Wniosek o nadanie medalu przedstawia się w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. W wypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, tj. przyznania medalu, kancelaria prezydenta RP przesyła na adres uhonorowanych jubilatów osobisty list gratulacyjny od prezydenta. Wniosek o nadanie medalu osobie nie posiadającej obywatelstwa polskiego lub zamieszkałej na stałe za granicą przedstawia prezydentowi minister spraw zagranicznych.

Na koniec informacja uzupełniająca – do r. 1992 nazwa medalu pisana była w formie „Medal za długoletnie pożycie małżeńskie”. Zmiana nastąpiła 3 lipca 2007 r. na „Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. (Dz. U. z 2007 r. Nr 152)

Medal za długoletnie pożycie małżeńskie

Medal za długoletnie pożycie małżeńskie; fot. zawidow.eu

Napisano przez Henryk Pruchniewski opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Tagi: ,

Henryk Pruchniewski

Wieloletni współpracownik Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej, mieszkaniec Mosiny, kolekcjoner, numizmatyk, zbieracz świadectw historii, śp. Henryk Pruchniewski.

Skomentuj