Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Kowbojski modowy piknik w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | czwartek, 18 lip, 2013 |

Burmistrz Puszczykowa z absolutorium

Żaden z radnych RM nie był przeciwko udzieleniu Burmistrzowi Puszczykowa Andrzejowi Balcerkowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2012. Czternastu radnych głosowało za, jeden radny wstrzymał się od głosu.

Absolutorium budżetu w Puszczykowie

Zanim radni przystąpili do głosowani zapoznali się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej. Zarówno RIO, jak i Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały przedstawione przez burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu miejskiego. Po krótkiej dyskusji oraz odpowiedziach udzielonych przez burmistrza A. Balcerka dotyczących wykonania dochodów i wydatków, odbyło się głosowanie.

Burmistrz Puszczykowa podczas absolutorium

Burmistrz Puszczykowa podczas absolutorium

Budżet Puszczykowa na rok 2012 zamykał się kwotą około 32 milionów złotych. Jak wynika ze sprawozdania przedstawionego przez burmistrza, zrealizowano go na poziomie 96 procent.

– Jestem bardzo zadowolony. Dla każdego burmistrza, wójta i prezydenta otrzymanie od radnych absolutorium, tym bardziej jednogłośne, bo w Puszczykowie nikt nie był przecież przeciwko, jest sygnałem, że dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki – mówi burmistrz Andrzej Balcerek.

Jak podkreśla A. Balcerek w ciągu minionych dwóch lat udało się wiele w Puszczykowie zrobić, przy jednoczesnym „zaciskaniu pasa” i zmniejszaniu zadłużenia miasta. Przybyło kilka nowych ulic jak chociażby ulica Matejki, Nowowiejskiego. Dla mieszkańców bardzo ważna była ul. Matejki, łącząca ul. Kościuszki z wylotem na Mosinę. Budowy ulic realizowane są w oparciu o założenia rankingu ulic przeznaczonych do budowy i modernizacji przygotowanego przez radnych minionych kadencji. Ważną ubiegłoroczną inwestycją jest także budowa budynku z 6 mieszkaniami komunalnymi na Niwce. Inwestycja tym bardzie zasługująca na wzmiankę, bo miasto uzyskało na nią 40 procentowe dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Red.

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj