Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | piątek, 29 lis, 2013 |

Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe

Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie mgr Paweł Zawieja i Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski podpisali umowę o współpracy w ramach projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”.

Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” to projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2). Liderem w projekcie jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Partnerem Politechnika Poznańska. Czas realizacji projektu przewidziano na okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2015 r.

umowy o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie a Politechniką Poznańską

podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie a Politechniką Poznańską

Zaplanowane w projekcie działania doprowadzą do wdrożenia formy nauczania zapewniającej wyższą skuteczność kształcenia i jednocześnie spowodują zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych wielkopolskich szkół względem szkół w innych regionach europejskich. Aktualne badania i analizy dotyczące kształcenia zawodowego w Wielkopolsce wskazują duże zapotrzebowanie rynku pracy na takie zawody jak: technik logistyk, technik mechatronik, technik organizacji reklamy, technik ekonomista, technik informatyk i technik handlowiec.

Cel projektu to podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez takie działania jak:

  1. organizacja praktyk i staży dla uczniów u wielkopolskich pracodawców,
  2. utworzenie na potrzeby realizacji praktyk zawodowych dwóch laboratoriów na terenie województwa wielkopolskiego wraz z opracowaniem nowatorskich programów praktyk,
  3. stworzenie, rozwój i upowszechnienie Wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego – Systemu Zawodowcy,
  4. realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów w oparciu o opracowane programy kształcenia,
  5. wyposażenie szkół w dodatkowe narzędzia i materiały dydaktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem ICT,
  6. wdrożenie w 35 szkołach systemu kształcenia e-learningowego.

Laboratoria praktyk Politechniki Poznańskiej stworzone w ramach projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” są efektem wielu pomysłów i lat pracy nad poprawą dostępu do praktyk zawodowych. Ten innowacyjny pomysł ma swoje korzenie w koncepcjach tworzonych w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej (AWT®), obejmujących także doświadczenia ze współpracy z Central Ostrobothnia University of Applied Sciences w Finlandii.

Praktyki laboratoryjne mają na celu stworzenie rzeczywistych warunków pracy wzbogaconych o możliwość pełnego zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem. To połączenie dwóch najważniejszych elementów praktyki – kontaktu z wyposażeniem wykorzystywanym w przedsiębiorstwach oraz systemem ośmiogodzinnej pracy zapewni uczniom dobre przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej.

Laboratoria przeznaczone są dla uczniów techników z terenu województwa wielkopolskiego.

Praktyki w laboratoriach realizowane są na podstawie umów o praktyczną naukę zawodu, co powoduje, że mogą być realizowane jako praktyk obowiązkowe lub dodatkowe.

Praktyki laboratoryjne są nadzorowane przez opiekunów praktyk, posiadających doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach, a wymagania stawiane uczestnikom odpowiadają tym wyznaczanym na co dzień przez pracodawców.

Uczniowie Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, w zawodzie technik logistyk będą odbywali praktyki zawodowe w laboratorium dla zawodu technik logistyk i technik handlowiec.

Laboratorium łączy wyposażenie dotyczące kształcenia w dwóch zawodach: logistyk i handlowiec. Wynika to z częściowej zbieżność pomocy dydaktycznych np. w zakresie oprogramowania Comarch Altum i Optima czy stanowisko RFID oferujące praktykantom zapoznanie się z nowoczesnym systemem wykorzystującym fale radiowe do identyfikacji etykiet. Na praktykantów czekają także makiety symulujące operacje magazynowe, symulacyjne oprogramowanie Fleksim, a także oprogramowanie pozwalające na tworzenie kodów kreskowych skanowanych następnie przy pomocy czytników.

Także uczniowie technikum w zawodzie technik hotelarstwa będą realizowali praktyki zawodowe w ramach tego projektu, w najlepszych hotelach Wielkopolski.

Bieżące informacje przekazywane są na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie: www.zsmosina.powiat.poznan.pl

podpisanie umowy o współpracy

podpisanie umowy o współpracy

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj