Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | piątek, 7 cze, 2013 |

Dofinansowanie do rachunków – Aquanet

Dofinansowanie do rachunków za zimną wodę i odprowadzanie ścieków w ramach Funduszu Wodociągowego Aquanet. Łagodzenie skutków podwyżek cen wody i ścieków osobom o najniższych dochodach obsługiwanym przez Aquanet SA.

Fundusz Wodociągowy

Obejmuje miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2013 r.

Aquanet - zbiorniki na wodę na Pożegowie w Mosinie

Aquanet – zbiorniki na wodę na Pożegowie w Mosinie

POMOC SKIEROWANA JEST SZCZEGÓLNIE DO OSÓB:

Będących w trudnej sytuacji finansowej, mających problemy z terminowym regulowaniem rachunków za zimną wodę i odprowadzanie ścieków.

ILE WYNOSI POMOC?

Dopłaty mogą wynieść: 10%, 20%, 30%, 40% lub 50% wartości rachunków. Kwota dopłaty uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę oraz od wysokości opłat za zużycie zimnej wody.

logo aquanet

WYMAGANE DOKUMNETY:

Dowód osobisty (do okazania),

Zaświadczenia o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego (dochód nie może przekroczyd 1050 zł (netto) na 1 osobę w rodzinie:

 • PRACUJĄCY – ksero zaświadczenia z pracy (wystarczy z ostatniego pełnego miesiąca),
 • BEZROBOTNY ZAREJESTROWANY – zaświadczenie z Urzędu Pracy,
 • BEZROBOTNY NIEZAREJESTROWANY – zaświadczenie z Urzędu Pracy, że nie figuruje w rejestrze oraz oświadczenie, dlaczego nie jest zarejestrowany,
 • STUDENT – zaświadczenie z uczelni, UCZEŃ – jeśli jest pełnoletni zaświadczenie ze szkoły,
 • URLOP WYCHOWAWCZY – ksero dokumentu potwierdzającego ten fakt,
 • RENTA/EMERYTURA/RENTA RODZINNA/ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE – ksero decyzji o ostatniej rewaloryzacji renty/emerytury/świadczenia przedemerytalnego lub ksero odcinka z poprzedniego miesiąca,
 • ksero zaświadczenia z ZUS o pobieraniu zasiłków chorobowych/rehabilitacyjnych,
 • ksero decyzji o przyznaniu alimentów (jeśli nie są otrzymywane – zaświadczenie od komornika),
 • kser o decyzji o przyznaniu zasiłków rodzinnych/stypendiach na dzieci,
 • ksero decyzji o przyznaniu zasiłków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie/ Ośrodka Pomocy Społecznej (zasiłek stały, okresowy, celowy),
 • ksero decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 • ksero decyzji o przyznaniu stypendiów – szkolne, naukowe, socjalne itp.,
 • jeśli są jeszcze inne dochody – należy je wykazać.

Ksero faktury z Aquanet-u (za miesiące: kwiecień-sierpień 2013r.) lub ksero zawiadomienia o wysokości opłat ze spółdzielni/administracji/wspólnoty itp. potwierdzające wysokośd opłat za zimną wodę od miesiąca kwietnia 2013r.

Książeczka czynszowa lub numer konta administracji

logo fundusz wodociagowy

logo fundusz wodociągowy

WNIOSKI PRZYJMUJEMY DO:

30 sierpnia 2013r.

Biuro czynne: 8.00 – 16.00

Miejsce składania wniosków:

ul. Staszica 15, Poznań

tel. 61 843 63 04

FUNDUSZ WODOCIĄGOWY AQUANET SA

W roku 2004 Aquanet SA jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła program pomocowy pod nazwą Fundusz Wodociągowy.

Jego zadaniem jest łagodzenie skutków podwyżek cen wody i ścieków Klientom o najniższych dochodach obsługiwanym przez Aquanet SA.

Pomoc trafia do osób ubogich zamieszkałych na terenach miast i gmin: Poznań, Luboń, Puszczykowo, Swarzędz, Murowana Goślina, Czerwonak (w zakresie mieszkańców, dla których usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczy Aquanet), Mosina, Kórnik, Suchy Las i Brodnica (w zakresie mieszkańców wsi: Bodniczka, Żabno, Esterpole). W okresie od 2004 roku do 2012 roku rozdysponowano łącznie 5 750 000 zł, dokonując tym samym 35 477 wypłat na rzecz osób potrzebujących.

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Puszczykowo

Tagi: , , ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj