Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | poniedziałek, 17 cze, 2013 |

Honorowy obywatel Puszczykowa

Rada Miasta Puszczykowa nadała tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa” ks. kard. Marianowi Jaworskiemu

W uzasadnieniu uchwały czytamy:

Ks. Kardynał Marian Jaworski ur. 21.08.1926 r. we Lwowie. W 1945 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie, które zostało zlikwidowane w 1945 r. przez władze sowieckie. Studia kontynuował w Polsce w Kalwarii Zebrzydowskiej k. Krakowa. W dniu 25.06.1950 r. otrzymał święcenia kapłańskie w Kalwarii Zebrzydowskiej z rąk ks. abpa Eugeniusza Baziaka. Posługę duszpasterską rozpoczął w Baszni Dolnej k. Lubaczowa i w Poronienie k. Krakowa. Studia uzupełniające i późniejsza praca dydaktyczno-wychowawcza oraz naukowa prowadzone były w katolickich uczelniach (Uniwersytet Jagieloński w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Papieska Akademia Teologiczna w Warszawie). W latach 1982-1988 był pierwszym rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej. Dnia 24.05.1984 r. został mianowany przez Jana Pawła II biskupem i Administratorem Apostolskim w Lubaczowie. W 1991 r. otrzymał nominacje na arcybiskupa. W dniu 21.02.1991 r. Jan Paweł II powierzył Mu odbudowę (po 50 latach niszczycielskich działań państwowego sowieckiego ateizmu) struktur Kościoła łacińskiego na Ukrainie. W dniu 21.02.1998 r. został mianowany przez Jana Pawła II kardynałem „in pectore”, a 21.02.2001 r. kreowany kardynałem. W dniach 18-19 kwietnia 2005 r. uczestniczył w konklawe, które wybrało nowego papieża Benedykta XVI. W październiku 2008 r. jako ks. kardynał senior zamieszkał na stałe w Krakowie.

Ks. kardynał Marian Jaworski jest autorem ponad 60 pozycji wydawniczych, które stanowią liczący się wkład w rozwój współczesnej myśli filozoficznej odnoszącej się do takich dziedzin nauki jak filozofia teologii i filozofia religii.

Związki ks. kardynała Mariana Jaworskiego z Puszczykowem

Zespół projektowy, koordynowany przez mieszkańca Puszczykowa na apel ks. abpa Mariana Jaworskiego, podjął wieloletnią działalność przy odbudowie bazy materialnej Kurii Metropolitalnej we Lwowie i w innych miastach na Ukrainie zniszczonej przez sowietów podczas półwiekowej okupacji tych terenów.

Za pośrednictwem ks. kardynała Mariana Jaworskiego w dniu 18.11.2004 r. została przedstawiona  Janowi Pawłowi II w krótkiej relacji historia parafii w Puszczykowie. Jan Paweł II otrzymał wówczas „Kronikę formowania się parafii i budowy kościoła w Puszczykowie”.

Od 2008 r. związki puszczykowian z ks. kardynałem seniorem, mieszkającym już w Krakowie zostały znacznie poszerzone. Kard. Marian Jaworski był bliskim przyjacielem Ojca Świętego. Jego znajomość zapoczątkowana w latach 60. trwała do ostatnich chwil ziemskiego pielgrzymowania  Naszego Wielkiego Rodaka.

Podejmując, po śmierci Jana Pawła II, działania na rzecz utrwalenia pamięci tego Niezwykłego Pontyfikatu – podjęta inicjatywa urządzenia Sali Jana Pawła II, została m.in. wstępnie skonsultowana z ks. kardynałem.

Inicjatywa zorganizowania IV Wielkopolskiego Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich w Puszczykowie w dniu 24 maja 2012 r. była konsultowana z ks. kardynałem (ks. kard. Marian Jaworski jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II).

W dniu 15 maja 2011 r. ks. kardynał uczestniczył w uroczystej Mszy Św. i poświęceniu Sali im. Jana Pawła II (ofiarował również bogaty zestaw fotografii papieża).

W porozumieniu z ks. kardynałem Marianem Jaworskim zostały uzyskane i sprowadzone do puszczykowskiej parafii relikwie Ojca Świętego Jana Pawła II. W dniu 16 października 2012 r. podczas uroczystej Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. kardynała Mariana Jaworskiego zostały umieszczone w specjalnie przygotowanym relikwiarzu”. (red.)

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Puszczykowo

Tagi:

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj