Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Czytelnicy GMP | środa, 11 gru, 2013 |

Kuratorium oceniło pracę szkoły

W Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

W związku z przeprowadzanym badaniem Wielkopolski Kurator Oświaty przekazał raport, w którym zostało między innymi podkreślone szerokie działanie organu prowadzącego zapewniające wysoki poziom bazy dydaktycznej szkoły. Szkoła została bardzo wysoko oceniona, a kontrola dotyczyła obszarów:

  • „Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

 W powyższym obszarze szkoła uzyskała ocenę na poziomie B, która oznacza wysoki stopień wypełnienia wymagań przez szkołę.

  • Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi”.

W powyższym obszarze szkoła uzyskała ocenę na poziomie A, która oznacza bardzo wysoki stopień wypełnienia wymagań przez szkołę. Jest nam niezmiernie miło przekazać wiadomość, że jest to ocena na poziomie najwyższym do uzyskania.

 Dyrekcja szkoły podkreśla, że jest to sukces całej społeczności szkolnej oraz rodziców. W dużej mierze dzięki  realizowanym licznym projektom  na przestrzeni 2012 i 2013 roku szkoła  otrzymała tak wysokie noty.  Do projektów  w których szkoła uczestniczy należą między innymi :  Projekt Albatros – Profesjonaliści Wspierają Kształcenie Profesjonalistów”, którego jednym z wielu działań jest dostarczenie do szkoły nowoczesnego sprzętu dydaktycznego (ciągników, rozsiewaczy nawozów, siewników pras a nawet kombajnu) w sposób wymienny,  co kilka miesięcy, organizowanie zajęć warsztatowych, wyjazdów studyjnych, szkoleń dla nauczycieli , a także spotkań serwisowych, pokazów pracy maszyn i urządzeń w warunkach polowych. „Albatros” zapewnia również sprzęt do ośrodka egzaminacyjnego naszej szkoły.  Patronat naukowy  nad projektem objął Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Albatros

Albatros

Praktyczny program z zakresu OZE – innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych”. EKSPERT – SITR w Koszalinie, wspólnie z Wyższą Szkołą Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie oraz Zespół Szkół Rolniczych  w Grzybnie przystąpili do testowania projektu innowacyjnego pt.” Praktyczny program z zakresu OZE – innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków UE. Celem tego projektu było opracowanie i wdrożenie praktycznego programu nauczania  z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii w szkołach ponadgimnazjalnych kształcących   w zawodach o profilu rolniczym. Dzięki projektowi 15 uczniów biorących udział w działaniach projektowych uczestniczyło w warsztatach z zakresu OZE, korzystając z wyposażenia  w profesjonalne pomoce dydaktyczne dostarczone w ramach projektu. Kolejnym projektem realizowanym   przez  EKSPERT – SITR w Koszalinie, wspólnie z  Zespołem Szkół Rolniczych  w Grzybnie  jest projekt „Praktyczne doskonalenie nauczycieli zawodowych w zakresie OZE”. Projekt ten także jest  współfinansowany ze środków UE. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i technik ochrony środowiska w zakresie odnawialnych źródeł  energii.

Projekty Leonardo da Vinci – to już tradycja w ZSR w Grzybnie . Do chwili obecnej szkoła zrealizowała już ich osiem . W ostatnich dwóch latach na przełomie kwietnia i maja 2012 roku projekt pt. „Realizacja stażu w projekcie LDV podnosi jakość kształcenia praktycznego”. W ramach projektu 12 uczniów klas technikum rolniczego oraz hodowcy koni wraz z opiekunem wyjechało na staż zawodowy do Czech. Natomiast w kwietniu i maju 2013 roku projekt noszący tytuł „Praktyka rolnicza w ramach stażu LdV realizuje program ochrony środowiska” umożliwił odbycie 3-tygodniowego stażu zawodowego w Rożnov pod Radhostem. Celem realizacji projektów Leonardo da Vinci jest  wspieranie uczestników projektu w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty oraz umożliwienie uczestnikom poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych.

COMENIUS– realizacja dwóch projektów w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”- „Partnerski Projekt Comenius”. Głównym celem realizowanych projektów jest umożliwienie uczniom szkół średnich udziału w nauce i życiu w innych krajach europejskich, rozwiniecie w nich zrozumienia dla różnorodności kulturowej  i językowej, nabycie przez nich kompetencji niezbędnych dla ich rozwoju osobistego. Dzięki  projektom uczniowie odwiedzili już Turcję, Włochy, Hiszpanię, Teneryfę, a  w najbliższym czasie czekają na nich Niemcy i Dania.

„AGRO na 6-stkę – Program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce” realizowany ze środków UE, którego celem jest podwyższenie kompetencji zawodowych  nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu   ze szkół rolniczych całej Polski w zakresie najnowszych technologii, technik i rozwiązań organizacyjnych stosowanych w branżach rolniczych poprzez ukończenie programu doskonalenia zawodowego  i praktycznego w przedsiębiorstwach.  Z Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie czterech nauczycieli rozpoczęło  przeszkolenie  w zakresie najnowszych technik, technologii i rozwiązań organizacyjnych w branży rolniczej.

Ekspert

Ekspert

Udział nauczycieli ZSR w Grzybnie w projekcie pt: „Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi ICT w nauczaniu uczniów wykazujących trudności  w uczeniu się oraz uczniów zdolnych” organizowanym przez Ekspert – Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu. Projekt realizowany ze środków UE. Efektem szkolenia było wyposażenie grupy osiemnastu nauczycieli w umiejętności nowoczesnego i interesującego przekazywania treści nauczania dzięki wykorzystywaniu tablic interaktywnych zintegrowanych z Internetem.

Czterech nauczycieli bierze udział w projekcie „Zielone światło dla szkolnictwa zawodowego kształcących w zawodach związanych z zielona gospodarką” organizowanym przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy.

Powyższe działania projektowe mają ogromny wpływ na ciągłe podnoszenie poziomu nauczania w naszej szkole.

Grażyna Tokarek

Dyrektor szkoły

comenius Włochy

comenius Włochy

Napisano przez Czytelnicy GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Skomentuj