Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Kowbojski modowy piknik w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | poniedziałek, 19 sie, 2013 |

Medal Burmistrza dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

Mosińsko Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. dr Tadeusza Adama Jakubiaka jako pierwsza z organizacji działających na terenie naszej gminy otrzymała prestiżowy medal Burmistrza Gminy Mosina. Medal nadawany przez Burmistrza przyznawany jest od 2000 roku. Jest to nagroda uznaniowa dla mieszkańców, organizacji, które w szczególny sposób przyczyniają się do utrwalania i budowania tradycji kulturowych w gminie Mosina, przyczyniają się do jej rozwoju, angażując niejednokrotnie swój czas prywatny.

Mosińsko Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Do tej pory Medalem Burmistrza Gminy Mosina uhonorowane zostały wspaniałe osobowości naszej gminy: Lucyna Smok, Beata Tomczak,  Aleksander Falbierski, Jerzy Bangier, Zygmunt Pniewski, ks. Bolesław Kryś, Jarosław Kubiak,  Zygmunt Pohl, Henryk Pruchniewski, no a teraz dołączyła do nich na razie jedyna organizacja -Bractwo Kurkowe.

Mosińsko Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Mosińsko Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie

W imieniu Burmistrza medal podczas XVII Memoriału dr Tadeusza A. Jakubiaka w dniu 4 sierpnia br. wręczył Zastępca Burmistrza – Waldemar Krzyżanowski i Przewodniczący Rady Miasta – Waldemar Waligórski. Kurkowe Bractwa Strzeleckie mają na ziemiach polskich ponad 700–letnią tradycję. Były to mieszczańskie organizacje, których celem było ćwiczenie się w posługiwaniu bronią, aby w razie potrzeby zbrojnie stanąć w obronie porządku wewnętrznego w mieście jak i odparcia zagrożenia z zewnątrz.

medal burmistrza gminy mosina

medal burmistrza gminy Mosina

Podczas swojego wystąpienia Burmistrz Krzyżanowski przypomniał o bogatej tradycji strzeleckiej Mosiny. Podziękował za zaangażowanie i poświęcenie w realizacji celów statutowych Bractwa. Według dokumentów Bractwo Strzeleckie powstało na naszym terenie już w 1762 roku. Bardzo prężnie działało w okresie międzywojennym. Liczyło wówczas 41-50 członków.

Historia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

Historia Mosińsko – Puszczykowskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego rozpoczyna się w 1761 roku. W roku 1774 następny władca Rzeczypospolitej- Stanisław August Poniatowski potwierdził , przyjęty w 1762 roku przez Augusta III Sasa , przywilej dla Bractwa Kurkowego. W okresie okupacji hitlerowskiej zaginęły klejnoty brackie , sztandar bracki, dokumenty, zginęli niektórzy członkowie stowarzyszenia . Po zakończeniu II wojny działalność patriotycznych organizacji przez ówczesne stalinowskie władze została zabroniona. Dopiero rok 1989 przyniósł społeczeństwu polskiemu pełnię wolności i suwerenności. Moment ten stanowi apogeum przemian, jakie miały miejsce w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku. Owocem owej metamorfozy naszego narodu, a właściwie wszystkich społeczeństw państw bloku wschodniego, było odrodzenie się niepodległej państwowości, w naszym przypadku Rzeczypospolitej Polskiej. Upadek dawnego systemu przyniósł ze sobą nie tylko początek demokratycznych rządów, lecz również renesans postaw kulturowo – patriotycznych wśród Polaków. Lata po obradach Okrągłego Stołu cechują się prawdziwą wolnością słowa oraz swobodą zgromadzeń. Za główny cel swego przedwojennego istnienia zakładały one aspekt patriotyczny czy paramilitarny, często z lekkim zabarwieniem chrześcijańskim. W okresie PRL-u nie mogły te organizacje egzystować, gdyż było to sprzeczne z ówczesną ideologią, czyli jak to ładnie ujmowano w nowomowie z demokracją ludu. Nasze Bractwo należy do Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, zrzeszających aktualnie 108 Bractw z terenu całego kraju . Od 1992 roku ZKBS RP należy do Europejskiej Federacji Historycznych Strzelców EGS. (red.)

Bractwo Kurkowe - członkowie

Bractwo Kurkowe – członkowie

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Tagi: ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj