Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | czwartek, 15 sie, 2013 |

Nowy system gospodarowania odpadami

Od 1 lipca 2013 r., na terenie całej Polski obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami, zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z powyższym to gmina staje się właścicielem wszystkich śmieci produkowanych na jej terenie. Gmina Mosina, będąc członkiem Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT, zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi przekazała do Związku.

Odpady w gminie Mosina

Znowelizowana ustawa nakłada nowe obowiązki na samorządy terytorialne, jednocześnie zmienia zakres obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczących właściwego gospodarowania odpadami, co obecnie budzi wiele wątpliwości oraz problemów związanych z jej wdrażaniem.

Co zmiana ustawy oznacza dla mieszkańca oraz podmiotów prawnych?

– Wprowadzenie nowego systemu oznacza przede wszystkim to, że wszyscy solidarnie zapłacimy za wywóz śmieci. Dotychczas ok. 30% Polaków nigdy nie płaciło za odbiór odpadów. Znany był proceder wyrzucania śmieci do lasów, przydrożnych rowów, czy palenia nimi w piecach. Nowa ustawa ma to zmienić.

– Dotychczas osoby fizyczne i prawne podpisywały indywidualne umowy na odbiór odpadów. W nowym systemie nie będziemy już musieli się o to martwić, bo to Związek Międzygminny CZO SELEKT zorganizuje wywóz odpadów komunalnych i podpisze umowę z odbiorcą w naszym imieniu.

– Obowiązkiem wszystkich mieszkańców i podmiotów prawnych jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Na podstawie złożonej deklaracji nadane zostają indywidualne subkonta, na które w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąc należy wnosić opłatę za ich odbiór. Wszyscy, którzy nie wypełnią tego obowiązku otrzymają decyzję, na mocy której zostanie naliczona im wyższa opłata – jak za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny. Spóźnieni powinni więc jak najszybciej zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Mosinie, celem spełnienia nałożonego na nich obowiązku.

– Obowiązkiem właściciela nieruchomości, z której odbierane będą odpady jest zabezpieczenie nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne. Alternatywą dla kupna nowego pojemnika jest odkupienie używanego pojemnika lub dzierżawa od firmy wywozowej, która od 1 lipca świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych. Przedsiębiorca świadczący usługi zobowiązany jest do przekazania właścicielom nieruchomości pojemników w formie użyczenia lub najmu z możliwością pobierania opłaty.

Co zmiana ustawy oznacza dla Gminy

–  Związek Międzygminny staje się właścicielem wszystkich śmieci produkowanych na terenie gmin członkowskich.

–  Związek Międzygminny, któremu gmina Mosina powierzyła zadani z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi jest organizatorem całego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. W wyniku zorganizowanego przez Związek przetargu odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Mosina w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2013 r,, zajmuje się Konsorcjum firm: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Eko-Rondo s.c., Halina i Zenon Guźniczak, ul. Nadwarciańska 11, 62-041 Puszczykowo.

Z uwagi na trudności we wdrażaniu systemu Gmina Mosina na bieżąco wspomaga Związek Międzygminny CZO SELEKT w zakresie wdrażania i koordynowania nowego systemu. Dzięki temu mieszkańcy gminy Mosina mają możliwość na bieżąco składać deklarację oraz aktualizować wcześniej złożony dokument w siedzibie Urzędu Miejskiego. Ponadto, każdy kto nie otrzymał jeszcze subkonta, może udać się do Urzędu Miejskiego w Mosinie, gdzie pracownicy niezwłocznie wygenerują właściwy dla danej nieruchomości numer subkonta, zgodnie z informacjami podanymi w deklaracji. Współpraca pomiędzy gminą a Związkiem dotyczy również koordynowania działalności odbiorcy odpadów. Zgłaszane przez mieszkańców uwagi dotyczące braku odbioru odpadów z danych nieruchomości są na bieżąco rozwiązywane, we współpracy z przedsiębiorcą oraz Związkiem Międzygminnym. Dotyczy to również harmonogramów. Wszelkie ich zmiany na bieżąco aktualizowane są na stronie internetowej urzędu, w zakładce „wszystko o odpadach”.

Zgodnie z nowymi zasadami z terenów nieruchomości zamieszkałych odpady nieposegregowane odbierane są tylko jeśli znajdują się w pojemnikach. Należy zatem pamiętać aby zapewnić na nieruchomości odpowiednią wielkość i ilość pojemników. Odpady nieposegregowane oddane w workach nie będą odbierane przez przedsiębiorcę.

Odbiór odpadów selektywnych odbywa się w systemie workowym. Do worków o pojemności od 80 do 120 l będzie można wrzucać makulaturę (worek niebieski), tworzywa sztuczne (worek żółty) i szkło białe, kolorowe (worek biały/zielony). Pozostałe nieczystości stałe należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Worki dostarczy przedsiębiorcą. Fakt nieotrzymania worków lub otrzymania zbyt małej ilości zgłosić należy bezpośrednio do przedsiębiorcy lub za pośrednictwem urzędu.

Zasady segregacji odpadów przedstawia poniższa ulotka.

śmieci - jak segregować info

śmieci – jak segregować info

Od 1 lipca br. na terenie Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie właściciele nieruchomości będą mieli możliwość bezpłatnego oddania tzw. odpadów problemowych jak szkieł okiennych, mebli, styropianu, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek, baterii, opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, opakowań po farbach i lakierach, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe. Docelowo na terenie każdej Gminy członkowskiej powstać ma PSZOK.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywała dodatkowo dwa razy do roku, w okresie wiosennym i jesiennym.

Przeterminowane leki można oddawać do specjalnych pojemników na odpady niebezpieczne w aptekach, przychodniach, ośrodkach zdrowia lub zawieźć do PSZOKu.

Odpady budowlane i rozbiórkowe w niewielkich ilościach można wrzucać do pojemników na odpady zmieszane. W przypadku większej ilości właściciel nieruchomości powiadamia firmę wywozową od której zamawia kontener na tego typu odpady za odpowiednią opłatą.

Odpady to cenne surowce, tak więc należy zadbać o to, by się nie zmarnowały, tylko aby jak najlepiej nam służyły.

Więcej informacji na temat nowego systemu znaleźć można na stronach internetowych oraz pod wskazanymi numerami telefonów odpowiednio Związku Międzygminnego (www.selekt.czempin.pl, tel. 612 826 303, 612 823 359) oraz Urzędu Miejskiego w Mosinie (www.mosina.pl, tel. 618 109 545,  618 109 546, 618 109 547).

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Puszczykowo

Tagi: ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj