Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | wtorek, 2 lip, 2013 |

Program dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji stworzyła specjalistyczny program skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 4 -16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim: „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku  inwalidzkim”. Udział we wszystkich proponowanych przez nas działaniach jest całkowicie bezpłatny.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Chcemy,  aby  Twoje  dziecko  zwiększyło  swoje  umiejętności  jazdy  na  wózku,  a  także  aby  było bardziej  samodzielne  i  niezależne  w  dorosłym  życiu.  Pragniemy  to  osiągnąć  poprzez  zapewnienie  mu kompleksowego, w pełni profesjonalnego wsparcia, zarówno szkoleniowego jak i doradczego.  Dojeżdżamy  do dzieci w  szpitalach, szkołach i placówkach wychowawczych  –  w jak najwcześniejszym etapie ich życia. Chcemy pokazać im i ich rodzicom proponowane przez nas formy pomocy i wsparcia.  Każde  dziecko  –  także  Twoje  może  wziąć  udział  w   zajęciach  rehabilitacyjno-sportowych  dla dzieci i młodzieży organizowanych w każdym województwie.

Zajęcia regionalne obejmują technikę jazdy na wózku, trening usprawniający, gry zespołowe, zabawy integracyjne,  naukę  przesiadania,  wykłady,  a  także  spotkania  w  plenerze.  Zajęcia  odbywają  się  w każdym  większym  mieście  –  zadzwoń  do  biura  Fundacji  w  Twoim  województwie  i  dowiedz  się szczegółów!

W  projekcie  realizujemy  także  szkolenia weekendowe.  Zapraszamy  na  nie  rodziców  i  dzieci,  które potrzebują  szybkiego  i  indywidualnego  przeszkolenia.  Niewielka  liczba  uczestników  i  obecność  aż dwójki  doświadczonych  Instruktorów  Aktywnej  Rehabilitacji  sprawia,  że  zarówno  rodzice  jak  i  dzieci mogą optymalnie wykorzystać przekazywaną im ogromną dawkę wiedzy i umiejętności praktycznych.

Serdecznie  zapraszamy  również  na  Obozy  Aktywnej  Rehabilitacji  podczas  którego  Twoje dziecko  będzie  miało  możliwość  wypróbowania  sił  w  różnych  dyscyplinach  sportowych,  przy  czym wszystkie  zajęcia  treningowe  są  dopasowane  do  jego  potrzeb  oraz  możliwości.  Poza  treningiem  dużo czasu  rezerwuje  się  na  zabawy  rozwijające  psychospołecznie  oraz  odpoczynek  i  rozmowy  w  grupie. Każde  dziecko  ma  swojego  własnego  opiekuna  poruszającego  się  na  wózku  oraz  opiekuna pełnosprawnego.

Celem  obozu  jest  umożliwienie  uczestnikom  rozwijania  swej  samodzielności  i  podnoszenia umiejętności  oraz  wzmocnienie  wiary  w  siebie.  W  przypadku  dzieci,  które  dorastają  jako  osoby niepełnosprawne,  pomoc  w  uzyskaniu  pozytywnego  obrazu  samego  siebie  jest  niezwykle  istotna.

Dziecko  otrzymuje  niezbędną  pomoc  w  zakresie  higieny  osobistej,  ale  też  zgodnie  z  ogólną  ideą obozu,  przy  pomocy  doświadczonych  instruktorów  uczy  się  radzić  sobie  samo,  na  tyle,  na  ile  jest  to możliwe.  Podczas  obozu  dzieci  ćwiczą  samodzielne  cewnikowanie,  ubieranie  się,  czynności porządkowe np. ścielenie łóżka, składanie ubrań – często po raz pierwszy w życiu.

Nierozłącznym elementem projektu są szkolenia dla rodziców. Przynajmniej  jedno  z  rodziców  powinno  wziąć  udział  w  szkoleniu,  które  będzie  częścią  zajęć  w regionie,  szkolenia  weekendowego  lub  obozu.  Obejmuje  ono  zajęcia  wykładowe  i  warsztatowe,  w czasie  których,  co  istotne,  można  spotkać  rodziców  innych  dzieci  niepełnosprawnych,  jak  również
dorosłe osoby niepełnosprawne.

FAR logo

Program  obejmuje  wykłady  z  urologii  i  higieny,  budowy  wózka  aktywnego,  profilaktyki  odleżyn, psychologicznych  uwarunkowań  rozwoju  dziecka  niepełnosprawnego,  problemów  dojrzewania. Rodzice mają okazję usiąść na wózku i razem z dzieckiem wziąć udział w zajęciach. Instruktorzy  udzielający  porad  w  domu,  prowadzący  zajęcia  w  regionie  a  także  podczas  obozów  i szkoleń  dla  dzieci  są  w  większości  osobami  poruszającymi  się  na  wózkach  inwalidzkich  i  prezentując swoje  własne  doświadczenia,  stanowią  konkretne,  bardzo  silnie  oddziałujące  wzorce  osobowe  dla uczestników.  Przekazana  przez  nich  pełna  informacja  o  możliwościach  normalnego  i  w  pełni sprawnego  funkcjonowania  w  społeczeństwie  sprawi,  że  rodzice  inaczej  spojrzą  na  swoje niepełnosprawne dziecko i inaczej będą myśleć o jego przyszłości.

Unikatowym  działaniem  Fundacji  jest  wdrożenie  Międzynarodowej  Klasyfikacji  ICF  do  oceny funkcjonowania  i  niepełnosprawności  osób  objętych  naszym  wsparciem.  Fundacja  jako  pierwsza  w Polsce  posługuje  się  tą  klasyfikacją  do  diagnozowania  i  oceny  efektywności  działań  w  kompleksowej rehabilitacji  chorych  z  dysfunkcjami  narządu  ruchu.  System  pozawala  na  zaproponowanie  wsparcia, które jest indywidualnie i precyzyjnie dobrane do potrzeb konkretnej osoby.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Biuro Regionalne
ul. Szamarzewskiego 78/82
60-569 Poznań
tel. 61/852 24 56
biuro.wielkopolskie@far.org.pl

instructor FAR:
Dawid Feder
tel. 609 627 478
dawid.feder@far.org.pl

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj