Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Kowbojski modowy piknik w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | czwartek, 19 wrz, 2013 |

Rozdajmy siebie

W tym tekście chcemy przybliżyć Czytelnikom niektóre aspekty działania naszego Stowarzyszenia, a konkretnie wolontariat. Kto tego jeszcze nie poznał a chce, może dołączyć do nas.  Zapewniamy, że  więcej się otrzymuje niż daje…

Wolontariat w Mosinie

Wolontariat to świadoma, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinno-przyjacielsko-koleżeńskie. Wolontariusz natomiast to każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Motorem funkcjonowania wolontariatu jest chęć pomagania innym. Działamy z potrzeby serca, z chęci bycia potrzebnym, docenianym, ważnym dla kogoś, czasami także dlatego, że sumienie nie pozwala nam postępować inaczej. Świadomość, że pomagamy komuś daje często wielką, niezamierzoną przyjemność, radość serca i motywację do dalszego działania, pozwala oderwać się od otaczającego materializmu, szarego codziennego życia – czyniąc go barwnym i radośniejszym. Warto podkreślić, że wolontariat pozwala nawiązać nowe przyjaźnie i znajomości, odkryć sens pomocy, zdobyć doświadczenie potrzebne w starcie na rynek pracy. Jest też sposobem na samotność, uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka, odrywa od własnych problemów.

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieniem służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnienia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.” Ga 5, 13-15

Rozdajmy siebie wolontariat

Rozdajmy siebie wolontariat

O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien:

Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu. Często też bywa ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Każdy moment jest dobry na podjęcie aktywności wolontariackiej, w trakcie, której chętni poświęcają wolny czas, wiedzę i umiejętności wybranym organizacjom i instytucjom, czy osobom. Będąc wolontariuszem, można nauczyć się pracy w grupie, poznać swoje mocne i słabe strony.

Wolontariuszami mogą być także osoby bezrobotne – a wykonywanie przez nie świadczeń nie powoduje utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku, cudzoziemcy – świadczenie wolontariuszy nie jest traktowane jako świadczenie pracy lub usług, więc cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce nie muszą uzyskiwać pozwolenia na pracę, aby zostać wolontariuszami,
małoletni – czyli osoby poniżej 18 roku życia, mogą być wolontariuszami, ale muszą na to wyrazić zgodę ich rodzice lub opiekunowie.

ZGŁOŚ SIĘ !  ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM W STOWARZYSZENIU ROZDAJ SIEBIE 

 Aby zostać wolontariuszem w naszym Stowarzyszeniu prosimy o kontakt na adres mailowy  rozdajsiebie@gmail.com lub w naszej siedzibie przy ul. Wawrzyniaka 13 w Mosinie (budynek ESKULAPu Rodzinnego Centrum Medycznego).

 Przyjdź na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 3 października o 18.00 w siedzibie redakcji Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej ul. Wawrzyniaka 9 w Mosinie.

Chcemy reaktywować Lokalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Rozdaj Siebie. Udział w tym spotkaniu jeszcze do niczego nie zobowiązuje, przyjdź posłuchaj o tym jak działaliśmy do tej pory i jakie mamy plany. Jeśli będziesz zdecydowany zostać wolontariuszem, będziesz miał okazję wypełnić wstępny formularz zgłoszeniowy.

Więcej o wolontariacie dowiesz się m.in. na stronach: www.wolontariat.org.pl www.siecwolontariatu.org.pl www.wolontariat.ngo.pl www.rozdajsiebie.pl

Monika Kujawska

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Tagi: , ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj