Nowa Dacia Jogger Żabka w Brodnicy - auto na start Stary Browar Poznań - wyprzedaże najlepszych marek Salon Berdychowski Volkswagen - T-Cross
Redakcja GMP | poniedziałek, 2 wrz, 2013 |

Seminarium biznesowe

Zapraszamy na bezpłatne seminarium biznesowe dla lokalnych przedsiębiorców w Mosinie.

Bezpłatne seminarium biznesowe

Masz firmę? Przyjdź na bez­płatne semi­na­rium biz­ne­sowe orga­ni­zo­wane 18 września przez Gminne Cen­trum Infor­ma­cji w Mosinie.

Semi­na­rium skie­ro­wane jest dla firm, które chcą wyróż­nić się i sku­tecz­nie pro­mo­wać w inter­ne­cie oraz dla pra­cow­ni­ków dzia­łów mar­ke­tingu i PR, wła­ści­cieli skle­pów i ser­wi­sów internetowych.

Data i miejsce:

18 września 2013 roku  /środa/

Sala kolumnowa, Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62- 050 Mosina

Godziny:

11.30 – 18.00

W programie m.in.

  •  „Bieżące i planowane zmiany w przepisach podatkowych i przepisach ZUS, dotyczących mikro i małych przedsiębiorców”
  • „Internet dla firm od właściwej strony, czyli efektywna i funkcjonalna obecność w sieci.”
  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – nabór wniosków w ramach programu LEADER
  • Oferta bezpłatnych szkoleń dla sektora przedsiębiorczości”  -Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu (w trakcie spotkania punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców)
  • „Nowe technologie receptą na kryzys gospodarczy, czyli jak poprawić efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa świadomie wykorzystując dostępne na rynku technologie”

Zgłoszenia: Gminne Centrum Informacji w Mosinie, tel. 61 8192-746,
e-mail: gci@mosina.pl do 16 września br.

spot_dla_przed_18_9_13_2

spot_dla_przed_18_9_13_1

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Lokalni przedsiębiorcy

Tagi:

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj