Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | środa, 13 mar, 2013 |

SKO podtrzymało decyzje burmistrza Puszczykowa

Zdaniem sędziów Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu decyzja burmistrza Puszczykowa, odmawiająca ustalenia warunków zabudowy dla obiektu handlowego przy ul. Magazynowej była słuszna. SKO utrzymało ją w mocy.

Obiekt handlowy przy ul. Magazynowej

O planach budowy obiektu handlowego z niezbędną infrastrukturą techniczną, pylonem reklamowym i parkingiem, który miał być zlokalizowany przy ul. Magazynowej informowaliśmy już czytelników. Kiedy firma, która zamierzała go zrealizować zwróciła się do burmistrza o wydanie warunków zabudowy (dla tego terenu nie ma bowiem Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego), ten odmówił. Inwestor odwołał się wówczas od odmownej decyzji burmistrza po raz pierwszy (luty 2012 roku). PO zbadaniu sprawy SKO nakazało wówczas (czerwiec 2012 r.) ponowne rozpatrzenie wniosku przez burmistrza.

budowa obiektu handlowego w Puszczykowie ul. Magazynowa

budowa obiektu handlowego w Puszczykowie ul. Magazynowa

Ponowna analiza urbanistyczna objęła znacznie większy obszar o powierzchni ok. 35 ha (między ulicami: Kościelną, ks. Posadzego, Wysoką, Topolową, Poznańską, Kopernika, Powstańców Wlkp.). Jednak nawet po takiej analizie burmistrz Puszczykowa ponownie wydał decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla w/w działek. Nie usatysfakcjonowany taką decyzją inwestor odwołał się także od niej.

Najnowsza decyzja SKO, utrzymująca w mocy odmowną decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy jest właśnie odpowiedzią na to drugie odwołanie.

Na podstawie uchwały Rady Miasta z 28 lutego 2012 przygotowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie obejmował obszar między ulicami: ks. Posadzego, Kościelną, Piaskową (w tym także teren przy ul. Magazynowej). Do 11 marca 2013r. projekt był wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim. Wcześniej, bo 4 marca Urząd zorganizował dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami. Uczestniczyły w niej m.in. projektantki, do których przybyli mieszkańcy mogli kierować swoje pytania.

Natomiast do 29 marca br. wszyscy zainteresowani mogą składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa uwagi dotyczące projektu planu. (red.)

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj