Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | czwartek, 17 paź, 2013 |

Spotkanie chórów

Spotkania te przeszły już do historii i zostały wpisane w bogate stronice kronik zaprzyjaźnionych chórów: „Harfy” z Czempinia, „Lutni” z Kościana, „Moniuszki” ze Śremu i „Św. Cecylii” z Mosiny. Dwunaste z kolei spotkanie chórów odbyło się tym razem w Mosinie. Organizatorami Spotkania byli Mosiński Chór Kościelny i Mosiński Ośrodek Kultury.

„Śpiewajmy wszyscy nową pieśń, razem niech dźwięczy nasz głos,

a hymn nasz niechaj będzie gorący i umiłowanie muzyki niech nas łączy”

Dwunaste spotkanie chórów w Mosinie

Po wprowadzeniu sztandaru do kościoła Św. Mikołaja w Mosinie rozpoczęła się Msza Święta w intencji śpiewaków, koncelebrowana przez ks. kan. Edwarda Majkę i ks. Ryszarda Bucholca.

Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii

Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii

Połączone chóry wykonały pieśń „ Gaude Mater Polonia”, na Ofiarowanie „ Będę Śpiewał Tobie” J. Sykulskiego, na Komunię św. „ Ave Verum Corpus” Mozarta i na zakończenie „ Laudate Dominum” Gounoda. Połączone głosy 120 śpiewaków zabrzmiały niesamowicie w mosińskiej świątyni. Na organach na chórze zagrał Michał Grzybulski, akompaniował na organach przy ołtarzu – Maciek Kubacki. Organy nagłaśniał ks. Andrzej Pajzerski. Czytania w czasie nabożeństwa – Joanna Pniewska, psalmy – Anna Kaźmierczak, modlitwa wiernych Magda i Michał Batura.

dyrygenci chórów

dyrygenci chórów

Następnie po powitaniu zaproszonych gości w osobach duchowieństwa, burmistrzów i przewodniczących rad zaprzyjaźnionych miast, a także przewodniczącego Rady Powiatu ze Śremu, starszego cechu z Kościana i dyr. Centrum Kultury z Czempinia nastąpiła prezentacja poszczególnych chórów na stopniach ołtarza. Słowo wiążące z informacją o poszczególnych uczestnikach prezentacji prowadził Andrzej Kasprzyk.

Całość uwieczniał aparatem fotograficznym p. Jacek Matuszak, a nagrywał kamerą Jacek Rogalka. Czempińskim Towarzystwem Śpiewaczym „ Harfa” dyrygowała Anna Rymaniak. Towarzystwem Śpiewu „Lutnia” przy Powiatowym Cechu dyrygowała Katarzyna Swinarska, Śremskim Stowarzyszeniem Śpiewackim im. Stanisława Moniuszki dyrygował Jerzy Andrzejczak, Mosińskim Chórem Kościelnym pw. Św. Cecylii dyrygował Jerzy Nagórniak.

Po prezentacji chórów burmistrz Zofia Springer podziękowała wszystkim wykonawcom mówiąc, że z ogromną radością uczestniczyła w XII Spotkaniu zaprzyjaźnionych chórów i wysłuchała poszczególnych prezentacji.

Pani burmistrz i dyr. Mosińskiego Ośrodka Kultury, Marek Dudek wręczyli nagrody, kwiaty, puchary i dyplomy dyrygentom i prezesom chórów.

Prezes    isława Dawidziuk podziękowała gospodarzowi miejsca ks. kan. Edwardowi Majce, wręczając jeden z pucharów- statuetek, które zaprojektował i wykonał artysta rzeźbiarz z Mosiny – Roman Czeski, jednocześnie podziękowała współorganizatorom z MOK-u w Mosinie. Tak się złożyło, że XII Spotkanie zbiegło się w czasie z 30-leciem prezesury Bronisławy Dawidziuk, z tej okazji śpiewacy złożyli jej życzenia, wręczając kwiaty i pięknego anioła.

 Bronia Dawidziuk

Bronia Dawidziuk

Po uroczystościach w kościele chórzyści i zaproszeni goście prowadzeni przez orkiestrę dętą im. Antoniego Jerzaka przemaszerowali do Domu Kultury w Mosinie. Następnie w pięknie przygotowanej sali, przy zastawionych stołach zaproszeni goście i śpiewacy wymieniali swoje doświadczenia, śpiewali, a potem piękna muzyka Jacka Rogalki porwała wszystkich do tańca. (red.)

Spotkanie chórów - publiczność w kościele

Spotkanie chórów – publiczność w kościele

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj