Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | niedziela, 19 maj, 2013 | komentarze 2

Swarzędz Meble SA nie zasiedzą terenu

Po kilkunastu latach zakończyło się postępowanie sądowe w sprawie o zasiedzenie kilku działek, na których od 2004 roku działa Zakład Usług Komunalnych w Mosinie. Na początku kwietnia tego roku Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił powództwo o zasiedzenie działek przez Swarzędz Meble SA.

ZUK i Swarzędz Meble

Oznacza to, że sporne działki wrócą do spadkobierców przedwojennych właścicieli – kilkoro z nich mieszka za granicą Polski – na Węgrzech i we Francji. Dotychczas nie poinformowali oni jeszcze, co zamierzają zrobić z odzyskaną własnością. Mogą domagać się opuszczenia nieruchomości przez ZUK. Mogą także ustalić nowe warunki korzystania z tego terenu przez ZUK.

Swarzędz Meble SA

Proces toczył się od kilkunastu lat. O zasiedzenie wystąpił syndyk masy upadłościowej spółki Swarzędz Meble SA. Chodzi m.in. o nieruchomości, na części których prowadzi działalność Zakład Usług Komunalnych w Mosinie. Gmina Mosina nie uczestniczyła jednak nigdy w tym postępowaniu, Nie była też stroną. Od początku postępowanie toczyło się pomiędzy Swarzędz Meble S.A., a właścicielami nieruchomości ujawnionymi w księdze wieczystej.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

ZUK pojawił się na tym terenie w 2004 roku. Przedtem zakład komunalny funkcjonował w bazie przy ul. Kortowskiego w Mosinie. ZUK rozpoczął w 2004 roku poszukiwania nowej siedziby, ponieważ planował poszerzyć swoją działalność o Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. W starej bazie brakowało też miejsca na parkowanie pojazdów. ZUK dysponował autobusami, maszynami drogowymi, wozami asenizacyjnymi. W bazie przy ul. Krotowskiego z powodu braku miejsca było to niemożliwe. W starej bazie nie było też miejsca na budowę nowej hali pod stację kontroli pojazdów. Tereny, gdzie działały fabryki mebli wybrano m.in. dlatego, że w studium zagospodarowania i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar był i jest zarezerwowany pod aktywizację gospodarczą. Umowa najmu z Swarzędz Meble S.A. została zawarta 25 marca 2004 r. Umowa dotyczyła wynajmu część hali. Wynajmujący, czyli Swarzędz Meble S.A. oświadczyła w niej, że Spółka jest użytkownikiem nieruchomości. W dziale II Księgi wieczystej, byli też wpisani właściciele, którzy dochodzili potem swoich praw przed sądem.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów - ZUK Mosina

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – ZUK Mosina

Kiedy Gmina Mosina podpisywała umowę, posiadaczem samoistnym tych nieruchomości była spółka Fabryka Swarzędz Meble SA. To wyłącznie ona w pełni dysponowała tym terenem. W 2004 r. nie było też żadnego wyroku sądowego. Jak można dopiero teraz stwierdzić sędziowie na zakończenie postępowania potrzebowali jeszcze 9 lat.  Fabryka Swarzędz Meble SA działała tam do 10 marca 2009 roku. Potem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji spółki, 19 maja 2010 r. w Sądzie Rejonowym złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, obejmującej likwidację majątku.

Kiedy spółka rozpoczęła likwidację, Gmina Mosina wystąpiła z wnioskiem do Sądu o ustanowienie depozytu sądowego, na który Gmina będzie mogła wpłacać czynsz. W październiku 2010 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zezwolił w postanowieniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8 282 zł, tytułem zapłaty czynszu najmu hali, a także na składanie dalszych czynszów za przyszłe miesiące. Jednocześnie sąd zastrzegł, że pieniądze zgromadzone w depozycie mogą zostać z niego wydane temu uczestnikowi postępowania, który przedstawi orzeczenie sądowe, z którego będzie wynikało, kto z grona uczestników postępowania jest uprawniony do pobierania dochodów z czynszu.

Z ostatniej chwili:
25 kwietnia br. ZUK ogłosił przetarg na rozbudowę swojego zakładu o Okręgową Stację Kontroli Pojazdów przy ulicy Sowinieckiej w Mosinie. To tam zostanie przeniesiona stacja kontroli działająca aktualnie w hali stojącej na działce, o którą toczyło się opisane wyżej postępowanie sądowe. (red.)

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Tagi: ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (2)

 • Michał
  poniedziałek, 20 maj, 2013, 6:14:21 |

  Zuk na ul. Sowinieckiej przenosi Okrę­gową Sta­cję Kon­troli Pojaz­dów na ulicę Sowiniecką.
  Co to za informacja ???

 • Mamut
  wtorek, 21 maj, 2013, 7:11:08 |

  Może ma drugie dno :D

Skomentuj