Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | niedziela, 19 maj, 2013 | 1 Komentarz

Uchwalili plan dla ul. Magazynowej

Puszczykowscy radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej.

ul. Magazynowa w Puszczykowie

Teren, który został objęty planem wzbudzał wiele kontrowersji, ponieważ na jego obszarze znajdują się działki przy ul. Magazynowej, na których jeden z inwestorów chciał wybudować market. Przeciwko tym planom protestowali mieszkańcy Puszczykowa. Władze miasta i puszczykowscy radni także byli przeciwni budowie.

ulica Magazynowa w Puszczykowie

ulica Magazynowa w Puszczykowie

Przyjęty 23 kwietnia br. MPZP dopuszcza na terenie objętym planem realizację:

−zabudowy usługowej, jako funkcji samodzielnej; usług nieuciążliwych: towarzyszących funkcji mieszkaniowej w zakresie usług oświaty, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 200 m2, bankowości, administracji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii, obsługi biurowej.

Na każdej działce budowlanej o minimalną wielkość 900 metrów kw. będzie można ulokować tylko jeden budynek mieszkalny, jeden budynek usługowy albo jeden budynek mieszkalno – usługowy. Żaden budynek nie może mieć jednak powierzchni zabudowy większej niż 300 metrów kw. Zgodnie z wytycznymi planu nie dopuszcza się na tym terenie budowy nowych domów w zabudowie bliźniaczej i szeregowej (za wyjątkiem istniejącej obecnie).

Zakazane jest także lokalizowanie przydomowych oczyszczalni bezodpływowych na ścieki bytowe i komunalne oraz ulepszanie nawierzchni i dróg materiałami pylącymi, w szczególności żużlem.

Wysokość budynków jednorodzinnych, wolnostojących, plan ustala na maksymalnie dwie kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe. Zakazane jest również krycie dachu stalowymi płytami wielowarstwowymi i fałdowymi.

Co to jest MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (pot. plan miejscowy, MPZP) – akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały).Ustalenia planu miejscowego, wraz z innymi przepisami, kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. (źródło: wikipedia). Red.

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (1)

  • mieszkaniec
    wtorek, 21 maj, 2013, 7:37:33 |

    Więc tak: budować można, ale…
    Nie zdziwię się, jak będą mieli gotowe koncepcje, które zasugerują inwestorom.
    :D

Skomentuj