Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Czytelnicy GMP | poniedziałek, 7 sty, 2013 |

List do redakcji ws. GMO

Stanowisko Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC w sprawie tzw. zakazu GMO

Zakaz GMO

„Jest zakaz upraw ale BRAK ZAKAZU SPRZEDAŻY! Takie dziurawe ustawodawstwo służy tylko międzynarodowym korporacjom, które coraz bardziej umacniają swoją pozycję w Polsce bowiem Niemcy, Francja i inne kraje już wprowadziły zakazy upraw GMO. To prawo doprowadzi do dalszego niszczenia polskiego rolnictwa, naturalnego środowiska i zdrowia Polaków – najważniejszych wartości, których odzyskanie będzie niemożliwe.” – mówi Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC.

W ustawie o nasiennictwie i rozporządzeniach zatwierdzonych przez Radę Ministrów  BRAK  jest  ZAKAZU SPRZEDAŻY genetycznie zmodyfikowanych nasion (GMO). W dodatku ustawa POWAŻNIE ogranicza dostęp do tradycyjnych nasion.
Równocześnie Rząd PO + PSL nie przewiduje zwiększenia zatrudnienia w państwowych służbach odpowiedzialnych za kontrolę realizacji rozporządzeń jak też zwiększenia środków na działania kontrolne. W tej sytuacji rozporządzenia, nawet gdy zostaną zatwierdzone przez Komisję Europejską (na co mamy małe szanse ze względu na słabe uzasadnienie) pozostaną martwe.

„Rozporządzenia zakazujące uprawy kukurydzy MON810 i ziemniaków Amflora to przerzucenie na rolników odpowiedzialności za nieudolne ustawodawstwo! Rolnicy są nieświadomi zagrożeń GMO i nie czytają, podobnie jak wielu z nas, tego co pisze małymi literami na opakowaniach.” – mówi Jadwiga Łopata, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)

KONSEKWENCJE wprowadzenia tej ustawy PONIESIEMY WSZYSCY bo będziemy zmuszeni jeść żywność z GMO…zanieczyszczenie upraw tradycyjnych jest pewne na 100%. NASZE ZDROWIE, ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA i UTRATA NIEZALEŻNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ POLSKI, nie mają znaczenia dla większości polityków i tych co popierają tę ustawę i rozporządzenia.

Takie prawo (nie jest to pierwszy przypadek) powstało w wyniku mocnego lobbingu międzynarodowych korporacji, które coraz bardziej umacniają swoją pozycję w Polsce.

Wzywamy wszystkich Polaków do połączenia sił w celu obrony dobrego, tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa, naturalnego i kulturowego środowiska, które jest naszym skarbem, wolności oraz zdrowia nas, naszych dzieci i przyszłych pokoleń.

Kontakt:
Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)
Sir Julian Rose, prezes
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

Napisano przez Czytelnicy GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Tagi:

Skomentuj