Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Zielone Puszczykowo | sobota, 13 lip, 2013 |

List do redakcji – Zielone Puszczykowo

W związku z nieprawdziwym stwierdzeniem zawartym w wywiadzie udzielonym panu Dariuszowi Urbanowiczowi przez pana radnego Piotra Bekasa, przesyłam w imieniu redakcji bloga Zielone Puszczykowo oświadczenie.

Zielone Puszczykowo – Oświadczenie

Z przykrością stwierdzamy, że słowa pana radnego Piotra Bekasa dotyczące ostatnich wyborów uzupełniających są nieprawdziwe. W swojej wypowiedzi stwierdził m.in. bowiem, że

„Nawet w jesiennych wyborach uzupełniających popierany przez SPP czy też Zielone Puszczykowo kandydat przegrał z kretesem i zdobył 11 głosów.”

Otóż, stwierdzenie to nie ma nic wspólnego z prawdą. Ani redakcja bloga Zielone Puszczykowo, ani Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa nie wystawiło, ani też nie popierało oficjalnie czy też nieoficjalnie żadnego z kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Miasta w 2012 roku.

Zielone Puszczykowo logo

Zielone Puszczykowo logo

Na blogu Zielone Puszczykowo prezentowaliśmy poglądy wszystkich 5 kandydatów: Tomasza Potockiego, Piotra Krzyżańskiego, Dariusza Piechockiego, Przemysława Stefaniaka oraz śp. Ryszarda Jackowiaka, nie faworyzując żadnego z nich.

Z tego, co nam wiadomo, „Kurier Puszczykowski” wydawany przez SPP zrezygnował nawet z publikacji biogramów kandydatów, nie chcąc się angażować w kampanię wyborczą.

Bardzo cenimy wszystkich kandydatów i szanujemy ich inne poglądy w niektórych sprawach. Na blogu Zielone Puszczykowo wspieramy i chwalimy (rzadziej krytykujemy) inicjatywy kilku z nich.

Nie mamy pojęcia, skąd pan radny Piotr Bekas wziął informacje, jakoby nasz kandydat zdobył 11 głosów? Taką liczbę głosów uzyskał kandydat Piotr Krzyżański, którego bardzo szanujemy i pewnie udzielilibyśmy mu pomocy, gdyby o nią się zwrócił. Na etapie kampanii nie prosił redakcji Zielonego Puszczykowa ani poszczególnych jej (ówczesnych) członków o oficjalne ani organizacyjne wsparcie. Pełnomocnikiem kandydata był pan Maciej Krzyżański, który równolegle rozpoczął współpracę z blogiem Zielone Puszczykowo, ale jego artykuły nie dotyczyły kandydatury pana Piotra Krzyżańskiego. Ponadto pan Maciej Krzyżański publikował wówczas niemal we wszystkich puszczykowskich gazetach i trudno z tego faktu wysnuwać wniosek, że wszystkie redakcje popierały kandydaturę pana Piotra Krzyżańskiego.

Porażką Zielonego Puszczykowa w ostatnich wyborach była haniebna frekwencja. Apelowaliśmy o udział w wyborach i jak się okazało nie dotarłem do zbyt wielu osób z okręgu wyborczego. Tylko, że ta porażka nie jest tylko naszą porażką, ponieważ tak samo pokonana może się czuć cała puszczykowska demokracja.

Reasumując, proszę w imieniu redakcji Zielonego Puszczykowa o zamieszczenie sprostowania w następnym numerze „Głosu Puszczykowa”. Dodam, że zauważyłem jeszcze kilka wypowiedzi, w których pan radny Piotr Bekas, delikatnie mówiąc, mija się z prawdą. Wykaz większości opublikowałem w artykule na blogu Zielone Puszczykowo. Nie ujmuję go w oświadczeniu, ponieważ te wypowiedzi nie dotyczyły redakcji Zielonego Puszczykowa, choć wydają się niemniej krzywdzące.

Pozdrawiam,

Marcin Muth / Zielone Puszczykowo

Zielone Puszczykowo

Zielone Puszczykowo - blog o Puszczykowie.

Skomentuj