T-Roc Salon VW Berdychowski Łukasz Grabowski radny w sejmiku woj. wielkopolskiego Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wielkanoc w Starym Browarze w Poznaniu - złap zająca w apce
Redakcja GMP | czwartek, 8 sie, 2013 |

Zintegrowany Informator Pacjenta

Coraz więcej osób korzysta ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta NFZ w Puszczykowie.

ZIP – Zintegrowany Informator Pacjenta

Ponad 100 pracowników i pacjentów Szpitala w Puszczykowie skorzystało 30 lipca z możliwości wygenerowania hasła do internetowej bazy danych na temat swojego leczenia. Pracownicy NFZ specjalnie przyjechali do szpitala aby jak najwięcej osób mogło skorzystać ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

ZIP Zintegrowany Informator Pacjenta biuro w Puszczykowie

ZIP Zintegrowany Informator Pacjenta biuro w Puszczykowie

Z dowodami przychodzili nie tylko pacjenci leczeni na szpitalnych oddziałach, ale też osoby, które akurat korzystały z poradni lekarza rodzinnego oraz z poradni specjalistycznych mieszczących się w budynku szpitala. – To bardzo cenna inicjatywa, że fundusz stara się być bliżej ludzi. Swoje hasła dostępu do ZIP wygenerowało wiele osób, które same nie wybrałyby się specjalnie w tym celu do NFZ – mówi Ewa Wieja, prezes NZOZ Szpital w Puszczykowie.

ZIP jest internetowym systemem zbudowanym dla osób ubezpieczonych. Po zarejestrowaniu się w systemie, możemy dowiedzieć się, z jakich świadczeń w poradniach i szpitalach korzystaliśmy, jaki był ich koszt, jakie leki zakupiliśmy i jaki był koszt ich refundacji. Dostępne są też informacje o tym, gdzie złożyliśmy deklaracje wyboru lekarza rodzinnego i jaki jest nasz status ubezpieczenia.

ZIP Zintegrowany Informator Pacjenta w szpitalu w Puszczykowie

Przy stanowiskach, gdzie można było uzyskać hasło dostępu do ZIP cały dzień ustawiała się kolejka.

Na co dzień  indywidualne hasło do ZIP można otrzymać jedynie w oddziałach funduszu.
– Aby korzystać z systemu należy wypełnić wniosek Formularz dla nowego użytkownika, podając numer PESEL, serię i nr dowodu osobistego na stronie www.nfz-poznan.pl/zip lub www.nfz.poznan.pl/zip. Następnie formularz należy osobiście dostarczyć do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – wyjaśnia Alma Karoń z WOW NFZ.

W Zdrowotnym Informatorze Pacjenta znajdują się dane dotyczące placówek i kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych od 2004 r. Zasoby informacyjne ZIP są na bieżąco aktualizowane.

Zdrowotny Informator Pacjenta z jednej strony stanowi cenne źródło informacji o historii leczenia ubezpieczonego, gdy może mieć ona znaczenie przy decyzjach dotyczących dalszej terapii, z drugiej – to sposób na uszczelnienie systemu opieki zdrowotnej. Jeżeli na własnym koncie pacjent zauważy jakieś nieprawidłowości (np. świadczenie medyczne, które w jego przekonaniu nie zostało wykonane), może zwrócić się o ich wyjaśnienie do WOW NFZ.

Jak przekonują pracownicy NFZ, system ZIP jest bezpieczny. Użytkownik powinien zastosować kilka zasad korzystając z niego: należy chronić swoje dane dostępowe (login i hasło), przechowywać w bezpiecznym miejscu, nie udostępniać ich osobom trzecim. Korzystanie z systemu jest bezpłatne. WOW NFZ nie poniósł żadnych kosztów w związku z wdrożeniem ZIP. Wykorzystał istniejącą już bazę danych i opracował system pozwalający na ich udostępnienie pacjentowi.

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Puszczykowo

Tagi:

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj