Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | poniedziałek, 8 gru, 2014 |

Ograniczenie okresu zatrudnienia na umowie czasowej

Zgodnie z projektem nowelizacji Kodeksu Pracy, przygotowanym 20 października 2014 roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wprowadzone zostanie w życie najprawdopodobniej od 2015 roku ograniczenie okresów zatrudniania pracowników na podstawie umów czasowych. Dotychczas umowy na czas określony były w wielu przypadkach nadużywane przez pracodawców.

Jakie zmiany szykuje resort?

Resort pracy zadecydował o ograniczeniu wykorzystywania umów czasowych. Zatrudnienie na podstawie takich kontraktów nie będzie mogło być dłuższe w przypadku jednego pracownika niż 33 miesiące. Umowy na czas określony i nieokreślony mają ponadto mieć zrównaną długość trwania okresów wypowiedzenia.

Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy ogranicza rodzaje umów o pracę do trzech:

  • umowę o pracę na czas nieokreślony,
  • umowę o pracę na czas określony,
  • umowę o pracę na okres próbny.

Tym samym przestaną obowiązywać umowy zawierane obecnie na czas wykonywania danej pracy. Prawo pracy będzie uzależniało długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, tak samo jak w przypadku umów na czas nieokreślony.

Praca w biurze, przy komputerze kobieta i mężczyzna w trakcie pracy

Przeciwdziałanie nadużyciom

Zawieranie terminowych umów o pracę, nie dających stabilności zatrudnienia pracownikom, to powszechna praktyka u polskich pracodawców. Przewiduje się więc wprowadzenie w życie nowego art. 251, który określa, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie tych samych umów zawieranych przez pracownika i pracodawcę nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy, zaś łączna liczba umów nie może być większa niż 3.

Jeśli zasady te zostaną złamane przez pracodawcę, od następnego dnia po upływie 33 miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, będzie ulegała ona automatycznemu przekształceniu na umowę o pracę na czas nieokreślony. Takie zasady nie będą odnosiły się do umów:

  • zawartych na zastępstwo, w celu zastąpienia pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • wykonywania pracy przez okres kadencji.

Jeśli pracodawca wykaże, że istnieją obiektywne przyczyny po jego stronie, uzasadniające zatrudnianie pracowników na czas określony w związku z okresowymi potrzebami pracodawcy, będzie to również możliwe.

Okres wypowiedzenia umowy czasowej

Umowy o pracę na czas określony i umowy o pracę na czas nieokreślony, pracodawca będzie mógł wypowiadać w przyszłym roku z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia, którego długość uzależniona będzie od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia potrwa:

  • 2 tygodnie, jeśli staż pracy u danego pracodawcy będzie krótszy niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeśli staż pracy u danego pracodawcy będzie dłuższy niż 6 miesięcy,

3 miesiące, jeśli staż pracy u danego pracodawcy będzie dłuższy niż 3 lata.

Przygotował dział księgowości internetowej

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj