T-Roc Salon VW Berdychowski Łukasz Grabowski radny w sejmiku woj. wielkopolskiego Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wielkanoc w Starym Browarze w Poznaniu - złap zająca w apce
Redakcja GMP | czwartek, 23 sty, 2014 |

Oświadczenie Przychodni Lekarskich „Vis-Medica” i „Consensus”

Przychodnie Lekarskie „Vis-Medica”, „Consensus” i „Modent” w roku 2014 udzielają, świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, tak jak dotychczas.

Nasze Przychodnie – tak jak do tej pory, w zakresie podpisanego kontraktu z NFZ obejmują opieką:

  • lekarza,
  • pielęgniarki rodzinnej (POZ),
  • położnej rodzinnej (POZ),
  • opieki stomatologicznej,
  • poradni specjalistycznych.

W poczuciu obowiązku i odpowiedzialności, pomimo przejściowych problemów z najmem budynku przy ul. Dworcowej 3 (brak obecnego porozumienia z Urzędem Miasta i Gminy Mosina w sprawie najmu budynku), uważamy, że Pacjenci są najważniejsi i ten argument uznajemy za najistotniejszy. Uprawnia on Nas do udzielania świadczeń medycznych w dotychczasowych pomieszczeniach.

Przychodnie, które świadczą usługi medyczne na rzecz mieszkańców Gminy Mosina, mają łącznie zdeklarowanych 22 tysiące Pacjentów. Zaniechanie przez Urząd Miasta i Gminy Mosina dostaw paliwa, służącego do ogrzewania pomieszczeń i możliwości korzystania z ciepłej wody, przy obecnie panujących warunkach atmosferycznych jest narażeniem mieszkańców na zwiększenie zachorowań – może to stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególności noworodków, dzieci i osób starszych. Pozostajemy w stałej gotowości do pokrywania kosztów ogrzewania energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji, o czym pisemnie powiadomiliśmy Urząd Miasta i Gminy Mosina.

Wobec braku podjęcia przez Burmistrza Gminy Mosina czynności zmierzających do usunięcia naruszeń, a nade wszystko wobec kontynuowania czynności przetargowych na podstawie zaskarżonych zarządzeń i nie rozpatrzenia skargi zgodnie z wymogami obowiązującymi w przepisach prawa, pismem z dnia 11 grudnia 2013 r. o całej sprawie powiadomiono Wojewodę Wielkopolskiego Pana Piotra Florka wnosząc o stwierdzenie nieważności i wstrzymanie wykonania zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina na mocy, którego zostały przeprowadzone procedury przetargowe oraz rokowania.

Codziennie spotykamy się z poparciem ze strony Pacjentów co umacnia Nas w słuszności naszych działań. Liczymy na poparcie Mieszkańców, bo tylko z Naszymi Pacjentami wszystkie Nasze działania mają sens.

Konsorcjum Przychodni Lekarskich „Vis-Medica” i „Consensus”

oraz

Poradnia Stomatologiczna „Modent” s.c.

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Tagi:

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj