Złap zająca w aplikacji Starego Browaru Salon Berdychowski Volkswagen - Tiguan
Redakcja GMP | czwartek, 10 lip, 2014 |

Radni odrzucili wniosek burmistrza

Od września 2011 r. Gmina Mosina posiada projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na przebudowę placu 20 Października wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej – budową pawilonu usługowego, fontanny z pomieszczeniami technicznymi, wymianą oświetlenia i budową linii kablowej. Koszt wykonania całej inwestycji to ok. 7 000 000 zł. brutto.

W 2013 r. pojawiła się możliwość dofinansowania tejże inwestycji ze środków zewnętrznych do wysokości 85 procent kosztów kwalifikowanych. Burmistrz Mosiny na sesji Rady Miejskiej zaproponował zmianę budżetu, tak aby umożliwiał on pokrycie części wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej (m.in. studium wykonalności za ok. 35 000 zł.). Rada Miejska nie uwzględniła jednak wniosku burmistrza, w związku z czym trzeba było odstąpić od ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

Proces modernizacji pl. 20 Października rozpoczął się w 2012 r. Wymieniono kosze na śmieci, stare ławki i stojaki na rowery, a obecnie będzie konserwowane również i zmodernizowane oświetlenie.

Konserwacja i związana z tym modernizacja oświetlenia pozwoli Gminie na zachowanie ciągłości pozwolenia na budowę. Zakres prac obejmuje pl. 20 Października i ulice przyległe: Kościelną, Wąską, Poznańską, Krotowskiego. Będzie to wymiana słupów (26 kpl. słupów stylowych z oprawami energooszczędnymi, z możliwością mocowania flag, proporców oraz iluminacji świątecznych).

Koszt zadania rozłożony jest na okres 5 lat, a jego całość wyniesie 382 911,48 zł. brutto. (red.)

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj