Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | środa, 7 paź, 2015 | 1 Komentarz

Dotacje z Unii Europejskiej dla przedsiębiorców

Jak pozyskać dotacje unijne w 2015 r.? Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 16.11.2015 r. od godziny 7.30 do dnia 30.11.2015 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu (30.09.2015r.).

Wersję papierową wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34 w Punkcie Naboru Wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu do Jednostki.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:

– środki trwałe;

– wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 • 298 000 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalne poziomy dofinansowania projektu:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych;
 • średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania: 

 • 50 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania:

 • 1 000 000,00 PLN

Minimalny wkład własny: 

Minimalny wkład własny projektu:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa 55% kosztów kwalifikowalnych;
 • średnie przedsiębiorstwa 65% kosztów kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001_15 (609.4 KB)

1 – Kryteria Wyboru Projektów (265.6 KB)

2 – Podręcznik LSI WRPO 2014+ (2.2 MB)

3 – Wzór wniosku o dofinansowania nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001_15 (527.9 KB)

4 – Instrukcja_do_sporządzania_SW_(część_obliczeniowa)_Poddzialanie_1_5_2 (140.5 KB)

4-Instrukcja_do_sporządzania_SW_(część_opisowa)_Poddzialanie 1.5.2 (822.5 KB)

5 – Wzór umowy o dofinansowanie (291.7 KB)

6 – Wytyczne IZ WRPO 2014+ ws. kwalifikowalności (1.2 MB)

7 – Wytyczne IZ WRPO 2014+ ws. zasad rozliczania projektów (1 MB)

8 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (770.9 KB)

9 – Informacja o pomocy innej niż de minimis (82.9 KB)

10 – Opinia o innowacyjności (23.7 KB)

11 – Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (zał. nr 9 do wniosku o dofinansowanie) (513.4 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w  Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu „Kontakt”), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14

Źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Lokalni przedsiębiorcy

Tagi:

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (1)

 • lalaola
  środa, 14 paź, 2015, 13:42:43 |

  Taka szansa istnieje między innymi działalności takich posłów, jak Bożena Szydłowska. Gorąco zachęcam, abyście wsparli jej kandydaturę na 3 kadencję w Sejmie. Dzięki temu, w Mosinie będzie się dobrze żyło.

Skomentuj