Żabka w Brodnicy - auto na start Stary Browar Poznań - wyprzedaże najlepszych marek Salon Berdychowski Volkswagen - T-Cross do sprzedaży z wolnej ręki prawo własności zabudowanej nieruchomość położonej w Luboniu przy ul. Krótkiej 8
Redakcja GMP | wtorek, 20 prn., 2015 |

Iwona Brzozowska, kandydatka do Sejmu RP – wywiad

Nazywam się Iwona Brzozowska, lat 46. Chciałam Państwa poinformować, że mam zaszczyt kandydować do Sejmu RP z listy Prawa i Sprawiedliwości miejsce 17, z okręgu poznańskiego nr 39, obejmującego miasto Poznań i powiat poznański.

Obecnie jestem doktorantem na Wydziale Filozofii Kultury i Sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Zwracam się z prośbą o poparcie mojej kandydatury. Mandat, którym Państwo mnie obdarzycie będzie dla mnie służbą i to służbą dla naszego Narodu i Ojczyzny. Mój program wyborczy jest zbieżny z programem PiS-u.

Iwona Brzozowska PIS

Iwona Brzozowska

Jako osoba, która przez wiele lat pracowała  najpierw w edukacji, a następnie w kulturze pragnę zająć się w przyszłym Parlamencie właśnie dziedziną edukacji, kultury a także z racji wieloletniego doświadczenia w opiece nad osobami starszymi – polityką senioralną.

Trzy filary mojego programu to: edukacja, kultura, polityka senioralna.

Edukacja:

  • budująca patriotyzm i kształtująca postawę męstwa wśród młodzieży
  • szkoła znów z misją wychowywania i kształcenia młodego człowieka
  • STOP deprawacji dzieci!
  • nauka od 7 roku życia, chyba że rodzice zadecydują indywidualnie, że ich dziecko może rozpocząć naukę od 6 roku życia
  • wprowadzenie do szkół kanonu literatury polskiej, która ukazuje piękno dziejów ojczystych, kształtuje postawy patriotyczne wśród młodzieży i uczy historii Polski.

Kultura:

  • odnowienie kultury, opartej na prawdzie, odkłamującej wizje historii Polski i Polaków
  • zwiększenie środków finansowych na placówki dla twórców kultury i sztuki, którzy propagują polską kulturę i tradycje
  • postulat wprowadzenia do szkół upamiętniania ważnych historycznych dat np. rocznic powstania NSZZ „Solidarność”, rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956’

Seniorzy:

  • zmiana mentalnego podejścia w społeczeństwie do ludzi starszych, uczyć szacunku wśród młodzieży do seniorów
  • zorganizować system opieki dla osób starszych, opieki domowej, żeby jak najdłużej funkcjonowali oni samodzielnie. Stworzyć centra usług socjalnych, zapewniających kompleksową opiekę z nowymi formami opieki nad osobami starszymi

Proszę Państwa, wspólnie mamy do wykonania ogromną pracę – wychowanie dobrych, nowych pokoleń, które będą miały warunki i będą chciały żyć i pracować w naszym kraju, w Polsce.

Państwo sami możecie się do tego przyczynić namawiając krewnych, znajomych i przyjaciół do pójścia w dniu 25 października na wybory i zagłosowania na Prawo i Sprawiedliwość, na jego bardzo dobry program. Polskę trzeba zmienić i jako poseł będę o to zabiegała.

Nadmieniam również, że m.in. posiadam poparcie NSZZ Solidarność Region Wielkopolska oraz Władz Uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i profesora Piotra Jaroszyńskiego Kierownika Katedry Filozofii Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Proszę Państwa o wsparcie i głos oddany na mnie, lista nr 1 miejsce 17

Razem damy radę

Z wyrazami szacunku

Iwona Brzozowska

 

Wywiad

Żeby obywatele czuli się gospodarzami w swoim kraju i byli dumni z tego, że są Polakami

 

Dzisiaj rozmawiamy z panią Iwoną Brzozowską, kandydatem do Sejmu RP z listy Prawa i Sprawiedliwości z miejsca 17, okręg 39 miasto Poznań i powiat poznański.

Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować?

Możliwość kandydowania do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem, ale przede wszystkim możliwością służenia innym. To dla mnie działanie według słów Świętego Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. W takim duchu byłam wychowana.

W sprawy publiczne i społeczne jestem zaangażowana od wczesnej młodości: działalność w samorządach szkolnych, studenckich, aktywny udział w akcjach społecznych, w tym w ogólnopolskich i lokalnych marszach w obronie wolnych mediów i uzyskaniu koncesji na multipleksie przez Telewizję TRWAM, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym. Ponadto od ponad 5 lat jestem członkiem Poznańskiego Klubu Gazety Polskiej im. generała pilota Andrzeja Błasika.

Co według Pani powinno przekonać wyborców do zagłosowania na kandydatów z Prawa i Sprawiedliwości?

Od 2010 r. jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, a program mojej partii przekonuje mnie do tego, że w Polsce można i uda się zmienić wiele spraw na lepsze. Mamy doskonałe kadry, świetnie wykształcone i gotowe do pracy dla Polski i jej obywateli, a nie dla kolegów z partii.

W programie PiS-u znajduje się projekt tworzenia dobrych warunków do powstawania nowych miejsc pracy, dla szkolnictwa powrót do kształcenia klasycznego, które wychowuje i kształtuje człowieka całościowo.  Program dla  kultury to odzyskanie korzeni tożsamości z wielowiekową tradycją i poczuciem naszej godności. To oczywiście tylko niektóre dziedziny naszego życia, które można skutecznie ulepszyć lub naprawić, żeby obywatele mieli poczucie bycia gospodarzami w swoim kraju i byli dumni z tego, że są Polakami. Platforma Obywatelska wmówiła wielu Polakom, że nie warto być dumnym ze swojego pochodzenia i najlepiej czuć się „obywatelem świata”, bo to jest europejskie i nowoczesne. A bycie Polakiem i katolikiem jest zaściankowe i nie stanowi  żadnej wartości, wręcz należy się tego wstydzić.

Czym chciałaby się Pani zająć w przyszłym Parlamencie?

Przez wiele lat pracowałam  najpierw w edukacji, a następnie w kulturze i dlatego pragnę zająć się w przyszłym Parlamencie właśnie dziedziną edukacji, kultury, a także z racji wieloletniego doświadczenia w opiece nad osobami starszymi – polityką senioralną. Obecnie jestem doktorantem na Wydziale Filozofii Kultury i Sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Co chciałaby Pani zrobić w dziedzinie edukacji?

Musimy wiedzieć, kto dziś uczy naszą młodzież.

Edukacja musi budować patriotyzm i kształtować postawę męstwa wśród młodzieży.

Należy wrócić, (co jest w programie PiS) do poprzedniego modelu nauczania: szkoła podstawowa 8 klas, liceum 4 lata, technikum 5 lat. Gimnazja będą stopniowo wygaszane, przy czym nauczyciele i pracownicy w nich pracujący będą mieli prawo przejść do liceów i nie utracą pracy.

Szkoła znów musi podjąć się misji wychowywania i kształcenia młodego człowieka. Trzeba powiedzieć stop deprawacji dzieci!

Nauka od 7 roku życia, chyba, że poszczególni rodzice indywidualnie zdecydują, że ich dziecko może pójść do szkoły od 6 roku.

Nauczyciele muszą być odciążeni od nadmiernej biurokracji.

Wychowanie – będę zabiegać o powrót do systemu edukacji klasycznej, tzn. tworzenie jak największej liczby liceów klasycznych ze starożytnymi językami: łaciną i greką. Łacina, bowiem uczy myśleć logicznie, a greka uczy abstrakcyjnego myślenia. Greka i łacina pełnią rolę wychowawczą, propagują cywilizację łacińsko-chrześcijańską.

Poprzez rozkwit edukacji klasycznej mamy szansę na wychowanie i odbudowanie przyszłych elit dla Polski.

Młodzież po edukacji klasycznej potrafi radzić sobie z różnymi problemami w życiu i świetnie odnajduje się w realiach życia codziennego. Przykładem takiej dobrej edukacji jest Gimnazjum i Liceum Klasyczne im. Jana Pawła II w Ostrołęce. Znam osobiście dyrektora tego liceum i wiem to bezpośrednio od niego.

Poprę dobry projekt PiS-u zawarty w naszym programie o darmowym wstępie uczniów i studentów do muzeów ( i tu ciekawostka: młodzież polska ma darmowy wstęp we Francji do Luwru, a nie na Wawel czy Zamek Królewski w Polsce). Darmowe wstępy pozwolą na częstsze organizowanie wycieczek szkolnych, a poprzez to poznawanie polskiej kultury i historii Polski.

Kolejnym zagadnieniem, nad jakim chciałabym pracować, jeśli zostanę wybrana do Sejmu to edukacja na uniwersytetach. Powrót uniwersytetu do powszechnej idei: poszukiwania prawdy. Dzisiaj nastąpił upadek znaczenia uniwersytetu w sensie klasycznym. Uniwersytety nie mogą być miejscem propagowania ideologii lewackich, jaką jest ideologia gender. A wszystko to dzieje się pod hasłem nauki.

Trzeba wrócić do wolności poszukiwań intelektualnych, odejść od konformizmu i odbiurokratyzować uczelnie.

Sama, jako doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mam do czynienia z machiną biurokracji. Tutaj kłania się cywilizcja bizantyjska i jej przesadnie rozbudowana forma nad treścią. Do doktoratu przygotowuję się pod kierunkiem profesora doktora habilitowanego Piotra Jaroszyńskiego, światowej sławy naukowca, wybitnego filozofa, profesora akademickiego, wykładowcy, erudyty, poligloty.

W pracach parlamentarnych będę zabiegać o kulturę języka polskiego poprzez możliwość zorganizowania studiów, kursów retorycznych dla nauczycieli, wychowawców i katechetów.

Będę starać się o wprowadzenie do szkół kanonu literatury polskiej, która ukazuje piękne dzieje ojczyste i kształtuje postawy patriotyczne wśród młodzieży i uczy historii Polski.

A co zamierza Pani zrobić jako poseł RP w dziedzinie kultury?

Drugą dziedziną, która jest mi bliska ze względu na przebieg pracy zawodowej i podjęty doktorat jest kultura.

Destrukcja świadomości narodowej prowadzona dzisiaj w polityce kulturalnej musi być przerwana. Atak na tradycję jest powszechny. Trzeba skończyć ze wspieraniem lewackich periodyków i finansowaniem przez państwo tego typu form przekazu ideologii liberalizmu poprzez antykulturę. Z pieniędzy podatników są finansowane różnego rodzaju pseudoartystyczne ekscesy, często obsceniczne i mające charakter profanacji wartości chrześcijańskich.

Polacy nie mogą być obciążani kłamliwie za największe zbrodnie II wojny światowej (przykładem jest film Pokłosie, Nasze matki nasi ojcowie film wyemitowany w TVP1, czy nagminne używanie w świecie terminu „polskie obozy koncentracyjne”).

W Parlamencie będę zabiegać o odnowienie kultury, opartej na prawdzie, odkłamującej wizje historii Polski i Polaków dotychczas przekazywaną.

Będę postulować o zwiększenie środków finansowych na placówki i dla twórców kultury i sztuki, którzy propagują polską kulturę (zespoły Mazowsze, Śląsk, Chóry poznańskie).

Zlikwidowano utworzony przez PiS program „Patriotyzm jutra”, który trzeba przywrócić (konkursy historyczne dla młodzieży). Będę pracować nad programem wprowadzenia do szkół upamiętniania ważnych historycznych dat np. rocznic powstania NSZZ Solidarność, rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956’.

W miarę posiadanych środków trzeba wracać do ratowania polskich zabytków na Kresach Wschodnich (na Białorusi stare polskie cmentarze są zaniedbane i dewastowane).

Trzeba skończyć z procesem zamykania bibliotek, zwłaszcza w małych miejscowościach.

Wspominała Pani o seniorach i zorganizowaniu dla nich pomocy poprzez odpowiednie ustawy, jakie przygotowano w programie Prawa i Sprawiedliwości. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat.

Z racji osobistego zaangażowania w opiekę nad starszymi i chorymi czuję się upoważniona do zabiegania w przyszłym Parlamencie o seniorów. Uważam, że należy zmienić mentalne podejście w społeczeństwie do ludzi starszych. Najpierw nauczyć szacunku wśród młodzieży do seniorów.

Należy zorganizować system opieki dla osób starszych, (który jest w programie PiS), opieki domowej, żeby jak najdłużej funkcjonowali oni samodzielnie. Potrzebne są w Polsce placówki usług opiekuńczych i wypracowanie takiego sposobu ich finansowania, żeby nie obciążało to dochodów emerytów już i tak często bardzo małych. Trzeba stworzyć centra usług socjalnych, zapewniając kompleksową opiekę z nowymi formami opieki nad osobami starszymi.

Tak przedstawia się w wielkim skrócie mój program, który jest zbieżny z programem PiS.

 

Rekomendacja

Panią Iwonę znam od 2010 roku, od czasu podjęcia przez nią studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a obecnie jest moją doktorantką na Wydziale Filozofii Kultury i Sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Pani Iwona od lat żywo interesuje się sprawami społecznymi i publicznymi. Poprzez zaangażowanie i aktywny udział w akcjach społecznych angażuje się w działalność społeczną, miedzy innymi brała udział w ogólnopolskich i lokalnych marszach w obronie Telewizji TRWAM i przyznaniu jej koncesji na multipleksie, jest zaangażowana w pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.

Jest osobą wykształconą, kulturalną i umiejącą słuchać drugiego człowieka, jest komunikatywna i potrafi słuchać, co dzisiaj jest rzadką cechą, szczególnie u polityków.

Jest osobą otwartą na zdobywanie wiedzy i podejmuje ustawiczne kształcenie, szybko nawiązuje kontakt z ludźmi i potrafi bronić swoich racji. Będzie skutecznie umiała pracować na rzecz dobra wspólnego. Potrafi dobrze analizować obecne zagrożenia dla tożsamości Polski jako dziedzictwa kulturowego chrześcijańskiej Europy. Jako poseł z pewnością będzie umiała skutecznie przeciwstawić się wpływom ideologii szkodliwych dla Polski i będzie potrafiła zabiegać o edukację klasyczną dla młodzieży, kulturę języka polskiego.

Dlatego popieram jej kandydaturę na posła RP, jest osobą, która rozumie politykę jako troskę o dobro wspólne.

 

Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

Kierownik Katedry Filozofii Kultury i Sztuki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Wywiad, reportaż

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj