Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Kowbojski modowy piknik w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | sobota, 28 mar, 2015 |

Kontrole w zakładach pracy i choroby zawodowe

W 2014 roku pracownicy Oddziału Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu przeprowadzili 1.784 kontrole  sanitarne w 1.242 zakładach pracy, co stanowiło 35 proc. (3.477) zewidencjonowanych zakładów. W mieście i powiecie ogółem zatrudnionych było 123.508 osób.

W pierwszej kolejności  kontrolowano zakłady charakteryzujące się szczególnie szkodliwymi warunkami pracy. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 158 decyzji administracyjnych z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym 82 dotyczące niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, 42 pomiarów środowiskowych, 20 oceny ryzyka zawodowego.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu - sanepid

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu – sanepid

Szczególną uwagę zwrócono na warunki pracy pracowników narażonych na hałas, na który eksponowanych było 4.620 pracowników (w 2013 było ich 6.940), ponadto 115 osób na pyły przemysłowe, 90 na czynniki chemiczne i 48 na wibracje.

Kontynuowano  wzmożony nadzór  nad zakładami,  w których stwierdzono dużą liczbę chorób zawodowych. Ponadto przeprowadzono kontrole i ocenę narażenia pracowników zatrudnionych w przemyśle drzewnym, spożywczym i metalowym oraz osób mających kontakt z azbestem.

Z przeprowadzonych kontroli wynika, że najczęściej stwierdzone w zakładach pracy nieprawidłowości dotyczyły  niebezpiecznych  substancji i mieszanin chemicznych, braku pomiarów środowiskowych i błędów w ocenie ryzyka zawodowego. Pracodawcy zostali zobowiązani do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy przez stosowanie atestowanych ochron indywidualnych, skrócenie czasu pracy w narażeniu oraz wprowadzanie rozwiązań technicznych w celu obniżenia  przekroczeń czynników szkodliwych do obowiązujących norm.

W 2014 roku choroby zawodowe stwierdzono u 51 osób (w 2013 – 52). Najczęściej  były to choroby narządu głosu – 29, poza tym 8 chorób zakaźnych lub pasożytniczych  (WZW „C”, borelioza, gruźlica) i 5 uszkodzeń słuchu pochodzenia zawodowego.

Liczba chorób zawodowych kształtowała się na podobnym poziomie w stosunku do poprzedniego roku.

Cyryla Staszewska

Rzecznik prasowy

PSSE w Poznaniu

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Tagi:

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj