Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Justyna Bryske | środa, 25 lis, 2015 |

Nadzwyczajna XXI sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Radni uchwalili wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. Będą takie same jak w 2015 r. z jednym wyjątkiem. Jest nim stawka od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W porównaniu do roku ubiegłego ma być mniejsza o 1 zł.

Kolejny punkt sesji dotyczył wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Maria Borowiak, skarbnik gminy poinformowała: – W porównaniu do ubiegłego roku zaproponowaliśmy 25-procentową obniżkę podatków dla tych pojazdów, których w gminie funkcjonuje najwięcej.

Jednak Komisja Budżetu i Finansów na swoim posiedzeniu przyjęła wniosek, aby obniżyć ten podatek dla wszystkich pojazdów o 25 procent. Przy czym, nie może on wynosić mniej niż minimum. Komisja kierowała się tym, aby każdy przedsiębiorca, który ma środki transportu był równo traktowany.

Radny Andrzej Raźny zapytał o powód obniżki i zwrócił uwagę na to, że „pojazdy mają wpływ na jakość dróg, które musimy remontować”. Radna Wiesława Mania, przewodnicząca Komisji Budżetu powiedziała, że Mosina miała w zeszłym roku wysoką stawkę podatku od środków transportu w porównaniu do innych gmin. Stąd przedsiębiorcy widzieli swoją szansę w innych gminach, gdzie opłata była niższa. Burmistrz Przemysław Mieloch stwierdził, że obniżka jest sposobem na zatrzymanie pojazdów w naszej gminie.

– Mamy niewysokie stawki podatku od środków transportu – mówiła przewodnicząca Rady Małgorzata Kaptur. – Ocena tego, czy to dobrze czy źle jest skomplikowana. Zależy od tego, jaki chcemy uzyskać efekt. Jeśli stworzymy nadmierne zachęty dla firm transportowych, spotęgują się trudności komunikacyjne, z którymi się borykamy. Polityka finansowa gminy skutkuje w różnych obszarach życia, co trzeba wziąć pod uwagę.

W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Woźnego zabrał głos Arkadiusz Cebulski. – Mówimy o dużych firmach transportowych. Jest ryzyko, że to właśnie one wyprowadzą się z Mosiny. Po przeprowadzce i tak będą miały swoją bazę w Mosinie, będą jeździć po naszych drogach, a podatki płacić innej gminie.

Radni wrócili do tematu uchwały. Burmistrz P. Mieloch zgodził się z opinią Komisji Budżetu i Finansów, aby obniżyć stawki podatku od wszystkich pojazdów. Zaznaczył też, że nie chodziło mu o wyróżnienie jednych przedsiębiorców, a drugich nie, ale o wyróżnienie kategorii pojazdów.

Za solidarną obniżką dla wszystkich podmiotów i wszystkich rodzajów samochodów zagłosowali wszyscy radni. Następnie jednomyślnie podjęli uchwałę.

W kolejnym punkcie sesji radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2016 r. Zostanie ona taka sama, jak w 2015 r. (jb)

Skomentuj