Żabka w Brodnicy - auto na start Stary Browar Poznań - wyprzedaże najlepszych marek Salon Berdychowski Volkswagen - T-Cross do sprzedaży z wolnej ręki prawo własności zabudowanej nieruchomość położonej w Luboniu przy ul. Krótkiej 8
Czytelnicy GMP | czwartek, 5 mrz., 2015 |

Oskładkowanie umów zleceń. Co to oznacza w praktyce?

Od 2016 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy w zakresie oskładkowania umów zleceń. Zmiany są duże i nie cieszą wszystkich pracodawców. Co dokładnie się zmieni?

Aktualnie zasady są dość proste. Osoba wykonująca pracę na podstawie więcej niż jednej umowy zlecenie, może liczyć na to, że jej zleceniodawca odprowadzi składki, ale tylko od jednej umowy. Od przyszłego roku sytuacja ma wyglądać inaczej – składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą odprowadzane od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Dotychczas osoba mająca kilka tytułów do ubezpieczenia, w praktyce mogła wybierać. W przypadku świadczenia pracy na umowę o pracę i umowę zlecenie, ta druga najczęściej nie była ozusowana. To zmieni się już w przyszłym roku – wszystko dlatego, że ustawodawca przewiduje, że w takiej sytuacji i tak konieczne będzie odprowadzanie składek od umowy zlecenia.

Zmiana na… gorsze?

Ustawodawca nie przewiduje ograniczeń w możliwości podpisywania umów cywilnoprawnych przez osoby zainteresowane. W praktyce pracownik może wykonywać zlecenia dla różnych zleceniodawców i na podstawie kilku umów. Wówczas tylko od jednej umowy należy odprowadzić składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne i zdrowotne. Zleceniobiorca samodzielnie decyduje, czy będzie odprowadzał składki na ubezpieczenie chorobowe. Co więcej, większość zleceniobiorców odprowadza składki od umowy, która opiewa na najniższą kwotę.

Zmiany w oskładkowaniu umów są zatem sporą zmianą. Specjaliści zajmujący się tą tematyką podkreślają, że wejście w życie nowej ustawy może spowodować, że stracą nie tylko osoby wykonujące zadania w oparciu o umowę zlecenie, lecz także zleceniodawcy.

umowy zlecenia zmiany

Większe koszty

W odniesieniu do nowych zasad oskładkowania umów zleceń podkreśla się przede wszystkim wzrost kosztów. Prawdopodobieństwo, że taki rodzaj umów straci na popularności na rzecz umów o dzieło jest bardzo duże. Takie obawy nie są przy tym bezpodstawne, wystarczy powołać się choćby na badania przeprowadzone w 2014 r. przez Centrum im. A. Smitha. Wynika z niego, że niemal połowa badanych obawia się, że oskładkowanie umów zlecenie może mieć realny wpływ na zmniejszenie się liczby miejsc pracy.

Wyższe koszty po stronie zleceniodawców mogą spowodować nie tylko to, że będą oni poszukiwać oszczędności, lecz także zainteresują się funkcjonowaniem szarej strefy. Jeżeli ta się powiększy, stratne będzie zarówno państwo, jak i osoby wykonujące pracę na podstawie zleceń.

Liczba, która rośnie

Skąd pomysł, by oskładkować umowy zlecenia? W Polsce pracę na podstawie takich umów wykonuje ok. 1,5 mln osób i liczba ta – z roku na rok – wzrasta. Wszystko dlatego, że większość pracodawców obawia się kosztów generowanych przez umowy o pracę. Te dotyczą nie tylko konieczności odprowadzania składek do ZUS, lecz także szeregu przywilejów, z których może skorzystać pracownik. Płatne zwolnienia chorobowe czy urlop to – z punktu widzenia pracodawcy – spore koszty, na które nie zawsze może on sobie pozwolić.

W zamyśle ustawodawcy oskładkowanie zleceń ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie osób wykonujących pracę na podstawie takich właśnie umów. Mowa przede wszystkim o budowaniu zaplecza emerytalnego z myślą o przyszłości. Sceptycy uważają jednak, że taki scenariusz jest mało prawdopodobny, gdyż już dziś ZUS ma problem z bieżącą wypłatą świadczeń emerytalnych i rentowych.

A może bez umowy?

Obawy, że coraz więcej pracodawców może rezygnować z zatrudniania na umowy nie jest bezpodstawna. Z danych zgromadzonych przez GUS wynika, że aktualnie bez umowy zatrudnionych jest ponad 1 mln Polaków. Szacuje się, że ich praca jest warta ok. 50 mln złotych rocznie. W praktyce zatem wprowadzenie ozusowania, choć z myślą o przyszłości tych, którzy nie mogą liczyć na umowę o pracę, może okazać się powiększeniem szarej strefy.

Czy w pracy na umowie zlecenie przysługują Tobie dni wolne? Czytaj: www.praca-zabrze.info/porady-dla-pracownikow/771/umowa-zlecenie-czy-masz-prawo-do-dni-wolnych 

Napisano przez Czytelnicy GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Tagi:

Skomentuj