Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Justyna Bryske | poniedziałek, 21 gru, 2015 | komentarzy 20

Z pieniędzy przeznaczonych na budowę Urzędu wybudujemy pływalnię

Z Zastępcą Burmistrza Mosiny, Przemysławem Mielochem rozmawia Justyna Bryske

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, mówił Pan Burmistrz w kontekście protestu przeciwko eksploatowaniu węgla brunatnego w Mosinie i w okolicach o odwołaniu się Gminy w sądzie od zarządzeń Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Czego dokładnie dotyczy ta sprawa?


Burmistrz Przemysław Mieloch: Gmina Mosina jest specyficzna, bo na jej terenie znajduje się ujęcie wody. Zarządzeniem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) określono strefę ochronną ujęcia wody. Jako gmina odwołaliśmy się od tego. Obecnie sprawa toczy się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W odwołaniu od zarządzenia RZGW ujęliśmy pośrednio kwestię węgla brunatnego. Wykazujemy, że woda nie jest właściwie chroniona i powinna być uznana za dobro narodowe.

Przemysław Mieloch

Przemysław Mieloch

W takim pojmowaniu wody jako dobra publicznego procedura ustanawiania strefy ochronnej ujęcia powinna wychodzić od organów państwa polskiego i na nich się kończyć. Nie powinno być tak, że firma Aquanet, która nie jest właścicielem wody, a jedynie ujęcia, występuje do organów administracji państwowej o strefę ochronną. Chcemy, aby to Dyrektor Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wystąpił do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o ustanowienie strefy ochronnej wody. Pragniemy wnosić również o to, aby RZGW po ustaleniu nowej strefy wskazał na środki finansowe, które pozwoliłyby gminie wypełniać warunki strefy ochrony wody. Obecnie wydajemy na budowę dróg więcej pieniędzy niż inne samorządy. Mamy na przykład obowiązek budowy w strefie ochronnej kanalizacji deszczowej, gdyż nie możemy odprowadzić wody powierzchniowo.

Aquanet - zbiorniki na wodę na Pożegowie w Mosinie

Aquanet – zbiorniki na wodę na Pożegowie w Mosinie

Podsumowując, jak na razie gmina Mosina jest pierwszą w Polsce, którą sąd uznał za stronę mającą interes prawny w ochronie strefy ujęcia wody (dodam, że nie udało się to innym gminom). Jeśli Naczelny Sąd Administracyjny odrzuci naszą skargę to wystąpimy do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie tej sytuacji.

Co zmieniłoby się w gminie po wygranej sprawie?

Musiałaby być wyznaczona nowa strefa ochrony wody przez urząd państwa. W ramach firmy Aquanet byłyby wygospodarowane środki na ochronę ujęcia. Pochodziłyby z podniesionej ceny wody. Podwyżka dotknęłaby też nas, ale przede wszystkim mieszkańców Poznania i gmin, które czerpią wodę z ujęcia w Mosinie. Dzięki tym zebranym środkom moglibyśmy dbać o strefę ochronną ujęcia wody, budować kanalizację deszczową, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe zgodne z wymaganiami dotyczącymi strefy…

A teraz inny temat, jaka jest sytuacja ośrodka zdrowia przy ul. Dworcowej? Kiedy opuści budynek bezumowny dzierżawca?

Toczymy spór o eksmisję ze spółkami Medicomplex i Allmedica. Na przełomie lata i jesieni spodziewamy się wyroku, po którym spółki wyprowadzą się z budynku przy ul. Dworcowej.

Czy spółka zajmująca pomieszczenia bezumownie płaci gminie czynsz?

Nie płaci, gdyż jest nielegalnie. Przed sądem doprowadzimy do tego, że spółka zapłaci nam za nieprawne korzystanie z obiektów. W ten sam sposób budynek opuściła spółka Vis Medica w 2014 r. Obie spółki – Vis Medica połączona z Consensusem oraz Medicomplex z Allmedicą – zamierzają wybudować budynek zdrowia. Obie przychodnie będą miały bogatszy pakiet usług zdrowotnych niż wtedy, kiedy przebywały w budynku przy ul. Dworcowej.

Czy spółki mają konkretne lokalizacje dla planowanych przychodni?

Medicomplex na ul. Wawrzyniaka. Obecnie toczy się procedura uchwalenia planu miejscowego dla tej ulicy. Z kolei Vis Medica „na tyłach” Tesco. W tej chwili spółka ta czeka na wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Obie spółki deklarują, że wybudują przychodnie przed końcem 2016 roku.

Przychodnia na dworcowej w Mosinie

Przychodnia na dworcowej w Mosinie

Centrum Informacji Gminnej przenosi się do budynku po przychodni na ul. Dworcowej. Czy aktualna jest koncepcja przeniesienia tam również Urzędu Miejskiego?

O pomieszczenia, które zajmowało GCI będą powiększone miejsca pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. Zakładamy, że po przeprowadzeniu się Urzędu Miejskiego do pomieszczeń przychodni, w urzędowym budynku wykonamy remont (stara instalacja elektryczna wymaga wymiany, przecieka dach). Następnie przeniesiemy do niego OPS, straż miejską oraz referat związany ze sprawami obywatelskimi.

W związku z tym, że zamierzamy przenieść Urząd Miejski do budynku przychodni zdrowia, nie będzie konieczności budowania nowego obiektu dla Urzędu. Miał on być budowany między ulicami Strzelecką a Leszczyńską. Tak zakłada plan miejscowy, który tam obowiązuje. Zmienimy plan na możliwość budowy pływalni w tym miejscu. Z pieniędzy przeznaczonych na budowę Urzędu wybudujemy pływalnię. Myślimy o dofinansowaniu z Unii Europejskiej pod kątem ogrzewania i z PFRON urządzeń służącym osobom niepełnosprawnym.

basen w Mosinie

Basen – pływalnia w Mosinie

Czy gmina liczy się z możliwością wykupu drogi na osiedlu w Czapurach, które wybudował deweloper Family House? (Przypomnijmy czytelnikom, że mieszkańcy osiedla mają płacić za jej utrzymanie). I czy Family House będzie budować szkołę w Czapurach?

Nie wykupujemy tej drogi. Jeśli chodzi o budowę szkoły spółka deklarowała budowę szkoły w części bądź w całości, ale nie było mowy o konkretach. Niezależnie od rozmów ze spółką będziemy starali się o pieniądze unijne na tę inwestycję. W miejscowościach, gdzie będą budowane szkoły – w Czapurach i w Krosinku – chcemy zintensyfikować zabudowę mieszkaniową i w ten sposób zwiększyć dochód gminy z PIT-ów na tych obszarach. Wiemy, że poniesiemy koszty w związku z budową. Chcemy to zrekompensować większymi dochodami.

Czy będą utworzone trzy nowe stanowiska urzędnicze w zakresie: planowania przestrzennego, ochrony środowiska i mienia komunalnego?

Tak, otrzymujemy wiele wniosków mieszkańców dotyczących załatwienia spraw, które wymagają wyjazdu urzędnika „na miejsce”. Między innymi z tego powodu trudno jest rozpatrywać je w terminie. Chcemy skrócić czas oczekiwania na odpowiedź a jednocześnie wykonać wszystko zgodnie ze „sztuką administracyjną”, z procedurami.

Wasze komentarze (20)

 • Mosiniak
  wtorek, 22 gru, 2015, 12:50:06 |

  Pływalnia z założenia będzie deficytową inwestycja i jako mieszkaniec Mosiny uważam to za zbędny wydatek a sam pomysł populistyczną mrzonką. Mamy doskonałą pływalnię w Kórniku (15km), kilka pływalni w Poznaniu (mnóstwo mieszkańców pracuje w tym mieście), średni basen w Kościanie. Nie każde miasto musi mieć pływalnie i nie sądzę, żeby większość mieszkańców, którzy z tego dobytku nie będą korzystać, chciało dopłacać do interesu. Polecam wykonać dokładna ekspertyzę i w tedy okaże się ile stracimy na zachciankach kilkuset osób… Na ten czas wszyscy są chętni, a kiedy okaże sie, że deficyt budżetowy będzie łatany z ich kieszeni to liczba na pewno zmaleje. A zdrowie? Proszę bardzo – dwa fitness kluby powstają i będą gotowe na początku 2016r. – raczej bym nie przeceniał dobrodziejstwa basenu. Ludzi zapewne bardziej ucieszy obniżka cen wody, poprawa warunków dla tworzenia nowych miejsc pracy , poprawa standardów edukacji i przede wszystkim obwodnice udrażniające zakorkowane drogi dojazdowe. Panie PM nie musi Pan zadowalać wszystkich a u podstaw funkcjonowania każdej gminy leży ekonomia, edukacja i komunikacja a nie zachcianki kilku osób, które z pływalni skorzystają raz w roku…

 • wiórex
  wtorek, 22 gru, 2015, 12:59:57 |

  trzy osoby do urzędu kolejne. Znowu, i znowu. i potrzebni i niezbędni… Środki unijne na budowę szkoły w Czapurach i na Basen w Mosinie i….. Ta Unia wszystko nam da:) Super Czekamy na konkrety.

  Również dla mnie basen to bzdura. No chyba że będzie parę rur, jakieś jakuzi, sauna i inne. Sama dziura z wodą nam jest zbędna. Planujcie pany tak żeby z tego korzystać.

  Drogi budujcie, chodniki bo podstaw nie a na basen patrzycie

 • mosiniak
  wtorek, 22 gru, 2015, 13:14:09 |

  Powiem szczerze, że stanowczo wolę basen, z którego będą korzystali wszyscy jeżdżący do Kórnika…rury do szczęścia na basenie nie są potrzebne, sauna jest w OSIRze, druga w nowym fitness klubie. Skorzystają dzieci ze szkół mosińskich – lekcje plywania na WF, gdzie teraz jest to niemożliwe…zacząłem wypowiedź, że wolę basen…stanowczo wolę basen niż tężnię solną, która z prawdziwą tężnią ma wspólną tylko nazwę, a kosztowała w cholerę kasy…
  A chodniki…cóż…to zupełnie inne źródełko niż basen :)

 • Ja
  wtorek, 22 gru, 2015, 14:31:40 |

  Pływalnia/Basen to zbędna infrastruktura przynosząca tylko koszta i zadłużająca gminę jeszcze bardziej. Jeśli chodzi o Tężnię to były to pieniądze z unii i trzeba było je wykorzystać inaczej by przepadły, a nie można było przeznaczyć tych pieniędzy na nic innego niż na infrastrukturę tego typu. Lekcje WF na basenie – zastanawiam sie czy jakiś dyrektor lub nauczyciel weźmie odpowiedzialność jeśli coś sie stanie. Tak wiem są ratownicy ale jak wiadomo różnie bywa. potrzebne są remonty dróg, przecież wjazd do mosiny z poznania o godzinie 15,00 to porażka, korek jak cholera

 • ja
  wtorek, 22 gru, 2015, 16:30:36 |

  Wszystko świetnie ale drogi to podstawa. Jedzcie sobie na wioski i zobaczcie jak się jeździ.
  Co do basenu Ciekawe kto będzie płacił za autobus dzieci jadących na zajęcia WF ze szkół z Rogaliina, Rogalinak Czapur czy Pecnej. TO JEST TYLKO INWESTYCJA DLA MOSINY.
  NIE dla inwestycji za 10 mln tylko dla MOSINY.

 • miś
  wtorek, 22 gru, 2015, 21:27:19 |

  A ja tam oczekuję basenu, niektórzy maja zalecenia lekarskie by z tego przybytku korzystać, a wszędzie daleko albo stanowczo drogo. Kąpiesz się i liczysz uciekającą w minutach kasę. Dla mnie wzorem do naśladowania są Oborniki Wlkp, gdzie niska opłata za samo wejście potrafiła utrzymać basen, ale nawet w krótkim czasie zwrócić koszty najnowszego remontu i modernizacji. Reszta jak widać to zdzirusy. Oby tak nie było u nas!

 • Gość
  wtorek, 22 gru, 2015, 22:33:48 |

  To Twoja opinia lecz niektórzy mają inną
  http://infobasen.pl/basen/wielkopolskie/Oborniki/Kryta_P%C5%82ywalnia_w_Obornikach.html
  @ Mosiniak Piszesz że pływalnia z założenia będzie deficytowa. Wiadomo że koszty wysokie lecz to inwestycja w zdrowie przyszłych a obecnie młodych mieszkańców gminy. Czy lepiej pozwolić na siedzenie przed kompem i patrzeć jak herlawieją dzieciaki? Fitness owszem lecz to raczej dla starszych nie dla dzieci wieku szkolnego. Nie każdy może dzieciakom zafundować wyjazd do Poznania czy Kościana. Kościan nawet potrafi mieć lodowisko. Jeśli to będzie z głową zrobione to i mogą być dochody.

 • Mosiniak
  środa, 23 gru, 2015, 8:42:24 |

  @Anonim – a kto powiedział, że basen ma takie wspaniałe właściwości dla młodych ludzi? To że lekarz tak proponuje to nie znaczy, że wie o czym mówi – najzwyczajniej nie wie co zaproponować, nie ma rozeznania i tyle – to podobne zalecenie jak – nie chodzić na wysokich obcasach… Szanowny Anonimie widać, że nie masz większego pojęcia o rekreacji – i co? pod takich laików mamy sie zadłużać? Pływalnia właśnie najlepiej działa w przypadku osób starszych, gdyż częściowo znosi siłę ciążenia, co powinno pomóc na zniszczone stawy. A fitness/gimnastyka – jak najbardziej dla dzieci (jeśli jest odpowiedni trener) – na pewno bardziej rozwinie dziecko aniżeli jedna godzina powtarzania kilku stereotypów ruchowych w odciążeniu podczas chaotycznego pluskania… Z drugiej strony kto powiedział, że dzieci odejdą od tego komputera? Co da ten raz czy dwa w tygodniu? Nawet jeśli nauka pływania będzie w ramach WF-u to i tak odbędzie sie to w ramach miejskiego budżetu, czyli naszych kieszeni. A jeśli już mówimy o kosztach – kogo stać a kogo nie stać – basen nie jest koniecznością i nie każdy musi z niego korzystać – nie każdy musi jeździć Mercedesem. Nie można zadłużać innych ludzi dla własnych zachcianek- proszę zwrócić uwagę jak reagują ludzie na propozycje płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego – duża część osób nie ogląda państwowych mediów i po prostu nie chce za to płacić. Kończąc – dzieci „herlawieją” (cherlawieją) nie z powodu braku basenu a z powodu zapracowanych, zmęczonych, często leniwych rodziców, którzy nie przekazują właściwych stereotypów swoim pociechom. NIE DLA BASENU – TAK DLA DRÓG

 • stary mieszkaniec
  środa, 23 gru, 2015, 14:47:27 |

  @ Mosiniak :::: Pogratulować Twojej nonszalancji w tej materii i zastanawiam się jakie to masz kompetencje by wypowiadać się w ten sposób o wiedzy lekarskiej.
  Człowiek to jedyna istota która w sposób przemyślany organizuje sobie różne formy działalności w tym rekreacje. Czy twoim zdaniem mamy z tego zrezygnować, by samym nie ponosić kosztów?
  Tu jak widzę każdy z dyskutantów po części ma rację, a rolą naszych włodarzy wyważyć możliwości i podjąć stosowną decyzję( po to żeśmy ich wybrali).
  To nie zachcianki kilku czy jak w innym miejscu piszesz kilkuset osób zachcianki (masz rozeznanie, robiłeś jakąś sondę?)
  Możesz to negować Twoje prawo lecz inni nie muszą podzielać (bez obrazy)Twoich nonszalanckich opinii. Co do dróg zgoda.

 • Mosiniak
  środa, 23 gru, 2015, 20:05:23 |

  Stary mieszkańcu- masz bardzo brzydką manierę wtykania się do dyskusji jednocześnie nie wnosząc żadnego nowego wątku. Choć raz proszę określ Swoje zdanie na jakiś temat nie odnosząc się do innych wypowiedzi? to proste – „Ja chcę mieć basen bo kupiłem nowe kąpielówki i chce je wypróbować…” i tyle! Próba kąpielówek za 10 milionów ale niech Ci będzie… Bardzo proszę czytaj ze zrozumieniem, bo Twoje pisanie przypomina PISowską retorykę – przekręcimy czyjeś słowa, zmienimy interpretację a na końcu zrobimy z siebie poszkodowanych by zdobyć poklask innych. Nikogo nie zmuszam do rezygnacji z samodzielnego organizowania czasu, ale to nie ten ustrój, w którym całe społeczeństwo ma się składać na zachcianki mniejszości. Ludzie to w większości nie idioci i nie nieudacznicy jeśli sami potrafią określić własne potrzeby to również sami zdobędą na to środki, jeśli środków brakuje to wymyślą alternatywę – niczego nie trzeba podawać na tacy. Mógłbym tak w nieskończoność odbijać piłeczkę i walczyć z Twoimi przekonaniami ale jak to zwykle bywa – Przekonania są niczym ścieżki, którymi chadza bydło. Im częściej po
  nich chodzimy, tym bardziej nam odpowiadają. Pozdrawiam i życzę spokojnych dni wolnych ;)

 • stary mieszkaniec
  środa, 23 gru, 2015, 20:41:43 |

  Chyba nie do końca zdajesz sobie sprawę na czym polega dyskusja. Ty zaś jak zwykle wiesz najlepiej co innym potrzeba (w tym mnie) Jeśli Cię już interesuje to posiadam własny basen z podgrzewaną wodą i nie koniecznie jestem za. Jak dobrze rozumiem to też zaliczasz się do tego bydła ? Ja zaś wole argumentować nie obrażając przy tym nikogo cóż to tylko kwestia dobrego wychowania którego jak zauważam Ci brakuje. Pozdrawiam i też życzę ci w ten Bożonarodzeniowy Świąteczny czas wiele spokoju i radości :)

 • kasia
  czwartek, 24 gru, 2015, 22:21:21 |

  basen to świetna sprawa, co prawda nie wiem jak wygląda stosunek zysków do strat w obornikach, które ktoś wyżej przytoczył, ale w szkole średniej miałam godzinę tygodniowo zajęć na basenie, a było to już ponad 10 lat temu, wtedy tylko liceum miały takie zajęcia i jedno gimnazjum, obecnie chyba wszystkie szkoły z tego korzystają, bo basen od poniedziałku do piątku do godziny 15 jest wyłączony z użytku dla klientów prywatnych, odbywają się wtedy zajęcia szkolne, ponadto 2 czy 3 razy w tygodniu popołudniami odbywają się sekcyjne lekcje pływania, cieszące się dość sporym zainteresowaniem, są też indywidualne zajęcia, aqua aerobik, ogólnie po ostatnim remoncie basen cieszy się dużym zainteresowaniem, wiele osób z niego korzysta, atutem dla klienta jest niska cena. Gdy przez 2 lata mieszkałam w Mosinie bardzo brakowało mi właśnie basenu, bo do kórnika jest jednak dalej niż 15km. ale zeby nie było, że piszę na zlecenie CRO, to: woda pod prysznicami zimna niemal zawsze, ratownicy faktycznie zajęci sobą, chociaż ostatnio jakby to się trochę zmieniło, ale i tak dziec ka samego bym tam nie zostawiła, panie w kasie raczej miłe, poza jedna sztuką, która nie dość, że nic nie wie, to jest opryskliwa, panie sprzątające również niezbyt uprzejme, gdy mój roczny synek uciekł mi w butach do przebieralni, w czasie gdy ja zdejmowałam buty, nie omieszkała mi powiedzieć, że mam pilnować dzieciaka, bo ona teraz musi sprzątać, a naprawdę z pełną skruchą przeprosiłam za dziecko. Myślę, że taka pływalnia jak w Obornikach, przydałaby się też w Mosinie, ale w takiej wersji jaka jest teraz, w dużej mierze do dyspozycji szkół, a nie jak sprzed iluś lat

 • kasia
  czwartek, 24 gru, 2015, 22:22:30 |

  niezbyt jasno się wyraziłam, w większości mój wpis dotyczył pływalni w obornikach

 • jarson
  piątek, 25 gru, 2015, 12:00:39 |

  Budowac basen.zyjemy w 21 wieku a nie w 19ym.A hejterowi o ksywie Mosiniak zycze mniej zacisnietych zebow I piesci w nadchodzacym Nowym Roku! :-)

 • Gość
  piątek, 25 gru, 2015, 16:46:05 |
 • Gość
  czwartek, 14 sty, 2016, 21:20:37 |
 • mieszkaniec Puszczykowa
  poniedziałek, 8 lut, 2016, 18:33:26 |

  Zazdroszczę mieszkańcom Mosiny, że mają burmistrza, który planuje wybudować basen. Niestety w najbliższych okolicach nie ma porządnego basenu, gdzie można popływać :-(.

 • Wiki
  wtorek, 9 lut, 2016, 15:28:39 |

  @mieszkaniec Puszczykowa – jak go tak bardzo zazdrościsz to go sobie weź – my go już nie chcemy . . . :)

 • Super Janusz
  wtorek, 9 lut, 2016, 15:31:03 |

  @mieszkaniec Puszczykowa – jak go tak bardzo zazdrościsz to go sobie weź – my go już nie chcemy . . . :)

 • poniedziałek, 21 sty, 2019, 19:12:33 |

  Pływalnia w Obornikach wygląda całkiem fajnie http://iplywamy.pl/basen/basen-oborniki/ niektóre gminy w ogóle takich miejsc nie mają i mieszkańcy muszą jeździć do innych miejscowości..

Skomentuj