nowy id.3 elektryczny - salon Berdychowski Projekty mistrza mody na retrospektywnej wystawie w Starym Browarze w Poznaniu Rzepecki Mroczkowski - serwis Volkswagen
Redakcja GMP | niedziela, 29 mar, 2015 |

Zmiany w administracji podatkowej

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu uprzejmie informuje, że z dniem 1 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 211).

Ustawa wprowadza między innymi zmiany polegające na: połączeniu funkcjonującej na terenie województwa izby skarbowej i urzędów skarbowych w jedną samodzielnie bilansującą się jednostkę budżetową; ustanowieniu izby skarbowej i podległych urzędów skarbowych, urzędem w rozumieniu ustawy o służbie cywilnej, w którym zadania dyrektora generalnego wykonywał będzie dyrektor izby skarbowej; konsolidacji na poziomie izby skarbowej procesów pomocniczych: obsługa finansowa, kadrowa i informatyczna urzędu; zarządzanie majątkiem, remonty i inwestycje oraz zamówienia publiczne; procesy wspomagające zarządzanie (audyty wewnętrzne, kontrola zarządcza, zarządzanie jakością), komunikacja, ochrona informacji prawnie chronionych i bhp; pozostawieniu i wzmocnieniu kadrowym realizowanych w urzędach skarbowych zadań  związanych wyłącznie z obsługą podatnika oraz naczelnika urzędu skarbowego jako organu podatkowego I instancji i organu egzekucyjnego.

Wprowadzane zmiany mają na celu wzmocnienie organizacyjne Administracji Podatkowej poprzez konsolidację procesów pomocniczych oraz wzmocnienie systemu obsługi podatników w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych, nie wpływają one jednocześnie na właściwość miejscową organów podatkowych. Podatnicy tak, jak w latach poprzednich będą obsługiwani przez dotychczasowe urzędy skarbowe.

W przypadku pytań związanych z wprowadzanymi zmianami informacji udzieli p. Robert Głuszek – Staśkiewicz – kierownik referatu Obsługi Bieżącej nr tel. 616-578-126 adres e-mail: robert.staskiewicz@wp.mofnet.gov.pl

Naczelnik Urzędu Skarbowego

mgr Dariusz Krupecki

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj