Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Marta Mrowińska | czwartek, 22 wrz, 2016 | komentarzy 10

Czy powstanie maszt w Mosinie?

Na granicy gmin Mosiny i Puszczykowa ma powstać maszt radiokomunikacyjny Polskich Kolei Państwowych Linii Kolejowych S.A. Inwestycja budzi jednak duże kontrowersje. Od początku przeciw planowanej pierwotnej lokalizacji budowy protestowali mieszkańcy Puszczykowa. Kiedy miejsce budowy masztu zostało zmienione, głos w sprawie zabrali mieszkańcy Mosiny.

Maszt radiokomunikacyjny na granicy Mosiny i Puszczykowa

Polskie Koleje Państwowe Linie Kolejowe S.A. planują wybudowanie masztu radiokomunikacyjnego. Dzieje się to w ramach narodowego planu wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS – European Railway Traffic System), przyjętego w marcu 2007 r. Celem ERTS jest zapewnienie jak największej interoperacyjności transportu, szczególnie kolejowego, w Europie. Najogólniej mówiąc, oznacza to bezpieczny i niezakłócony międzynarodowy ruch kolejowy, bez konieczności zatrzymywania się na granicach i wszelkich formalności z tym związanych. Oznacza to w praktyce, że przejazdy odbywać się będą sprawniej, w krótszym czasie, bezpieczniej, zwiększy się także zdolność przepustowa. System ERTS już działa – w 2013 r. został wdrożony na Centralnej Magistrali Kolejowej pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Zawierciem.

Inwestycja ma być realizowana w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o nazwie: „Budowa infrastruktury systemu GSM-R na liniach kolejowych” zgodnego z harmonogramem wspomnianego wcześniej Narodowego Planu Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym. W Puszczykowie ma ona jednak już swoją historię.

Lokalizacja masztu

W maju 2015 roku do Urzędu Miasta w Puszczykowie dotarło pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustalenia lokalizacji masztu – inwestycja przewidziana została do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 448; ark. 3; obręb 0003. Znajdujemy tam również informację o wysokości planowanej budowli – ma to być wieża do 42 m n.p.t., wraz z infrastrukturą techniczną. W dokumencie zawarto także obwarowania dotyczące zdrowia ludzi i ochrony środowiska. Czytamy między innymi, że inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.). Anteny natomiast muszą być zainstalowane w odpowiedniej odległości (70 m od wieży nie mogą znajdować się miejsca dostępne dla ludzi).

Protesty władz miasta, radnych i mieszkańców Puszczykowa

Otrzymanie tego pisma uruchomiło liczne protesty władz miasta, radnych i mieszkańców Puszczykowa (temat opisany został szeroko w informatorze „Echo Puszczykowa” w sierpniu 2016 r.). Efekt wszystkich tych działań był taki, że 20 października 2015 r. Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję nr 130/2015 (znak:IR-III.746.153.2015.8) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy linii kolejowej nr 271 relacji Poznań Główny – Wrocław Główny. Lokalizację masztu wojewoda ustalił na terenie oznaczonym w rejestrze gruntów jako działki 680/2, 717 i 718. Jest to pas ziemi wzdłuż torów od przejścia z ul. Wspólnej na ul. Kosynierów Miłosławskich aż do granicy z Mosiną – tu w rejonie ulic Rzeczypospolitej i Platanowej. Budowa masztu została zatem przesunięta na teren graniczący z gminą Mosina.

mapa lokalizacji masztu

mapa lokalizacji masztu

Protest mieszkańców gminy Mosina

Jak można się domyślać, to nie koniec sprawy. W odpowiedzi na tę informację protest rozpoczęli mieszkańcy gminy Mosina. Wyrazili oni sprzeciw wobec lokalizacji w Puszczykowie bezpośrednio przy granicy Mosiny w rejonie ulicy Rzeczypospolitej i Platanowej planowanego obiektu radiokomunikacyjnego uważając, że obecnie proponowana jego lokalizacja bardzo negatywnie wpłynęłaby na Mosinę  i jej mieszkańców. Mieszkańcy twierdzą, że budowa zaburzyłaby krajobraz przyrodniczy i architektoniczny Mosiny, obniżając jakość życia mieszkańców, atrakcyjność turystyczną miasta oraz wartość działek położonych w okolicy obiektu. Uważają również, że promieniowanie elektromagnetyczne z nadajnika bardzo negatywnie wpływałoby na zdrowie mieszkańców okolicznych terenów, natomiast wysokość konstrukcji utrudniałaby przelot śmigłowców ratunkowych z i do znajdującego się niedaleko szpitala. Mieszkańcy zwrócili się do Burmistrza Gminy Mosina z prośbą o interwencję. Uważają oni, że obecna lokalizacja jest bardzo niekorzystna – szczególnie dla mieszkańców Osiedla Czarnokurz, w związku z tym proszą o aktywne poparcie protestu i podjęcie działań mających na celu zmianę lokalizacji obiektu. Proszą jednocześnie o przekazanie protestu do Wojewody Wielkopolskiego.

Jaki będzie efekt końcowy i czy powstanie maszt w Mosinie? Sprawa wciąż jest otwarta. O jej przebiegu będziemy Państwa informować na łamach naszej gazety.

Źródła i więcej informacji:

http://www.puszczykowo.pl/images/echo/2016/echo_sierpien.pdf

http://aktywnepuszczykowo.pl/maszt-pkp-wstepnie-przeniesiony-na-granice-z-mosina-ale-wciaz-niepewny/

przeciw masztowi - infografika

przeciw masztowi – infografika – źródło: http://aktywnepuszczykowo.pl

Napisano przez Marta Mrowińska opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina, Puszczykowo

Tagi: , ,

Wasze komentarze (10)

 • Maszt radiokomunikacyjny w Mosinie?
  czwartek, 22 wrz, 2016, 14:52:22 |

  Co raz więcej osób interesuję się planowaną inwestycją. Co ciekawe zarówno Mosina jaki i Puszczykowo są w doskonałej sytuacji jeśli chodzi o radiokomunikację gdyż jesteśmy w zasięgu komina po Swarzędzkiej fabryce mebli, która doskonale spełnia to zadanie. Po co w takim razie budować tą felerną wieżę? I to jeszcze w takim miejscu, które ze względu na swoją „radioaktywność” i zły wpływ na zdrowie obniży ceny nieruchomości w tym jakże atrakcyjnym dla obu miejscowości miejscu mieszkalnym? Czyżby kolejny brzydki zabieg cwaniackich developerów?

 • oszukany
  czwartek, 22 wrz, 2016, 14:59:02 |

  Może niech się wezmą najpierw za przejazd na śremskiej zamiast budować następny zatruwacz życia… oj źle się dzieje w tej Mosinie, od kiedy tutaj mieszkam nie pamiętam tak złych czasów. To co dorobiliśmy się w ostatnim czasie w Mosinie to: największe korki w historii, ciężki transport drogowy, inwestycje przeciw mieszkańcom (centra logistyczne pod Rogalinem), nieskończony przejazd kolejowy (żeby to jeden), odwołanie dożynek, brak inwestycji ułatwiających życie mieszkańców, wydawanie pieniędzy publicznych lekką ręką na bezsensowne rzeczy. Już nie mówiąc o tym jakie były piękne obietnice wyborcze dla mieszkańców….

 • Gość
  czwartek, 22 wrz, 2016, 15:06:46 |

  Ale przecież jest to maszt na cele Polskich Kolei Państwowych Linii Kolejowych… oni mają swoje cele. Swoją drogą dlaczego inwestycja lokalizowana jest w miejscu mieszkalnym, a nie oddalona bardziej w pobliskim lesie, między obecną lokalizacją, a skrzyżowaniem kolejowym na Mocka?

 • Janusz
  piątek, 23 wrz, 2016, 8:19:54 |

  PKP – znowu odstawia szopki. Proszę o podanie informacji jak aktywnie w protest mogą się włączyć mieszkańcy Mosiny.

 • Gość
  piątek, 23 wrz, 2016, 11:15:31 |

  Sprawę zna radna naszej gminy, Pani Jolanta Szymczak. Myślę, że najlepiej będzie skontaktować się z nią w temacie protestu.

 • nmhjg
  piątek, 23 wrz, 2016, 18:33:21 |

  ciemnota, ciemnota i ciemnogród. Najlepiej niech się pociągi wykolejają, bo to lepiej niż żeby kolej miała niezawodną łączność. Żadna inna lokalizacja się nie nada, bo nie zapewni ciągłości zasięgu.

 • Janusz
  poniedziałek, 26 wrz, 2016, 8:51:17 |

  @nmhjg – sam się ciemny człowieku powykolejaj. Dotychczas jakoś bez dodatkowych masztów kolej funkcjonuje. A masz pewność że nowy maszt nie będzie wykorzystywany do celów komercyjnych? kolej to jeden wielki bałagan, doskonale to widać na przykładzie budowy nowej linii: słupy w świetle wiaty w Puszczykowie i inne tego typu atrakcje. Zawsze jest alternatywne rozwiązanie trzeba tylko chcieć!

 • zaniepokojony
  czwartek, 6 paź, 2016, 10:46:44 |

  I wiadomo co się dzieje z tematem masztu? Bo aż strach się bać…. miało być jakieś spotkanie z mieszkańcami organizowane – czy wiadomo kiedy się odbędzie?

 • QQ40
  piątek, 7 paź, 2016, 20:35:25 |

  Głupie ludzie. Ten maszt powstanie. Gdzie ma powstać? Na księżycu?>

 • marcus
  poniedziałek, 17 paź, 2016, 11:28:36 |

  Szkoda, że kolejny protest rozszedł się po kościach i nikt specjalnie nie zainteresował się tą jak ważną inwestycją. Takie maszty na cele PKP finansowane są w ramach środków z UE co wiąże się z tym, że przykładowo przez 7 lat nie można będzie wykorzystać ich np. na podnajem jakiemuś operatorowi GSM, co zdecydowanie przyniosło by wiele korzyści dla mieszkańców. W praktyce wychodzi, że powstaje olbrzymia liczba masztów na remontowanym odcinku kolejowym, ale o dodatkowy korzyściach do pokrycia zasięgu GSM i LTE nie ma co liczyć.

Skomentuj