Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | wtorek, 22 lis, 2016 |

Likwidacja Centrum Animacji Sportu

Podczas XXIV Sesji Rady Miasta Puszczykowa radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji z dniem 31 grudnia 2016 roku jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.

Centrum jest jednostką budżetową miasta; dotychczasowy zakres zadań realizowany był przez dwóch pracowników zatrudnionych w CAS, co zostało uznane za jeden z argumentów przemawiających za odstąpieniem od prowadzenia zadań w zakresie sportu i rekreacji przez odrębną jednostkę organizacyjną – jest ona zbyt mała, by funkcjonować samodzielnie.

Od stycznia 2017 roku zadania te przejmie nowo powołany referat w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, gdzie utworzone zostanie nowe stanowisko ds. sportu. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, będzie ono wystarczające do utrzymania realizacji zadań CAS co najmniej na dotychczasowym poziomie, a jednocześnie Urząd będzie miał bezpośredni nadzór nad tą działalnością zarówno merytoryczny, jak i finansowy. Pozwoli to pracownikowi ds. sportu na skupienie się na działalności wyłącznie sportowej, zaś zadania administracyjne, kadrowe, księgowe, infrastrukturalne przejmą inne referaty Urzędu, co ważne – bez konieczności zwiększania zatrudnienia. Poza tym, likwidacja części kosztów osobowych oraz administracyjno-biurowych umożliwi zwiększenie wydatków na sport, w tym na organizację imprez sportowych oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych. Korzyścią będzie ponadto sprawniejszy przepływ informacji, ściślejsza współpraca między promocją a sportem, a także z organizacjami pozarządowymi (które realizują zadania z zakresu sportu w ramach konkursów organizowanych przez Urząd).

Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie - logo

Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie – logo

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Puszczykowo

Tagi:

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj