Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze Krzysztof Hetman - do Parlamentu Europejskiego
Redakcja GMP | poniedziałek, 14 sie, 2017 |

Budżet Obywatelski Gminy Mosina 2018 – wyniki weryfikacji zadań

Budżet Obywatelski Gminy Mosina na 2018 r. wszedł w kolejny etap realizacji. Po fazie składania propozycji zadań inwestycyjno-remontowych do BOGM, miała miejsce formalna weryfikacja złożonych kart przez Referaty Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Zespół Programowy do BOGM na 2018 r. W tegorocznej edycji zostały zgłoszone 43 zadania.

Zgłoszone zadania były poddane weryfikacji pod względem merytorycznym, wg następujących kryteriów:

a) Zgodności z kompetencjami Gminy,

b) Możliwości realizacji danego zadania w przeciągu jednego roku,

c) Prawa własności do nieruchomości, na której wskazane zadanie ma być realizowane,

d) Szacunkowego kosztu zadania,

e) Miejsca realizacji w przestrzeni gminnej,

f) Niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją zadania m.in. czy jest wykonany projekt lub czy uzyskano pozwolenie na budowę.

Spośród wszystkich propozycji, po uwzględnieniu w/w kryteriów i wnikliwej analizie propozycji zadań, Zespół Programowy ds. BOGM zatwierdził pozytywnie 36 kart zadań inwestycyjno-remontowych przewidzianych do realizacji w 2018 r.:

Odrzuconych zostało 7 zgłoszeń:

Kolejnym etapem jest możliwość wniesienia odwołania przez osoby, których zadania zostały negatywnie zaopiniowane. Zgodnie z Harmonogramem termin upływa 23 sierpnia 2017 r.

Po zweryfikowaniu odwołań kolejnym etapem jest głosowanie na wszystkie zadania pozytywnie zatwierdzone.

Od 1 września do 29 września br. będzie możliwość oddawania głosów na wybrany projekt. Karty do głosowania będą do pobrania w Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz Gminnym Centrum Informacji w godzinach pracy. Będzie uruchomiona także możliwość głosowania za pośrednictwem formularza on-line na stronie internetowej BOGM.

Zapraszamy do włączenia się w tę akcję i wspierania inicjatyw poprzez głosowanie. Prawo do udziału w nim ma każdy mieszkaniec Gminy Mosina, który na dzień rozpoczęcia głosowania ukończył 16 lat i jest zameldowany na terenie Gminy Mosina. Przypominamy także, że każdy mieszkaniec może głosować tylko na jedno zadanie. Informacja o wynikach głosowania, zatwierdzona przez Zespół Programowy, podana zostanie niezwłocznie po zakończeniu liczenia głosów.

(źródło: www.mosina.pl, www.bogm.mosina.pl)

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Tagi: ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj