Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Marta Mrowińska | środa, 31 maj, 2017 |

Co słychać na Wiejskiej?

Ulica Wiejska jest malowniczym, zacisznym miejscem na mosińskim Pożegowie. Jej mieszkańcy borykają się jednak z poważnym problemem, który od dawna usiłują rozwiązać – na razie bezskutecznie.

W marcu 2016 r. za wycieraczki samochodów mieszkańców trafiły ulotki od Straży Miejskiej informujące o zakazie parkowania w strefie zamieszkania – oznaczało to konieczność parkowania pojazdów na wyznaczonych miejscach postojowych i sankcje w przypadku nie przestrzegania tego przepisu. Zgodnie bowiem z przepisami o ruchu drogowym (DZ.U. 2012.1137 z późn. zm.) pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami, zabrania się ponadto postoju w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Dopuszczalna prędkość pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

Niestety, w najbliższej okolicy brak było wymaganych miejsc postojowych. Część mieszkańców stanęła przed problemem – nie wszyscy mają możliwość zaparkowania swoich samochodów na posesji. Mieszkańcy zwrócili się zatem do Burmistrza Gminy Mosina z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu na ulicy. Proponowali też wprowadzenie na ulicy ograniczenia prędkości. Według mieszkańców zmiany te wpłynęłyby znacząco na poprawę bezpieczeństwa na ulicy oraz umożliwiły parkowanie na poboczach. Temat ten był także poruszany podczas zebrania mieszkańców Osiedla nr 6 za Moreną. Obecny na zebraniu burmistrz Przemysław Mieloch przychylił się do wniosku mieszkańców i zapewnił o wszczęciu procedury zmiany organizacji ruchu na ulicy (według tych ustaleń, ulica jednokierunkowa miała być tylko na środkowym odcinku drogi). Sprawa została następnie przekazana do zaopiniowania do Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa. Mieszkańcy nie otrzymali jednak pisma przedstawiającego opinię Komisji w tej sprawie.

Ulica Wiejska na mosińskim Pożegowie

Ulica Wiejska na mosińskim Pożegowie

W grudniu 2016 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu zatwierdziło projekt stałej organizacji ruchu na ul. Wiejskiej z terminem jej wprowadzenia do 31 grudnia 2017 r.

Z decyzją Starosty nie zgodzili się mieszkańcy, prosząc o ponowne rozpatrzenie wniosku o zmianę organizacji ruchu na ulicy Wiejskiej. Powołali się na wcześniejsze ustalenia z burmistrzem podczas zebrania z mieszkańcami oraz złożony w Urzędzie Miejskim wniosek o zmianę organizacji ruchu. Głównym poruszanym problemem był fakt, że nie wszyscy mieszkańcy mają możliwość parkowania na posesjach (ze względu na specyficzne ukształtowanie terenu), poza tym – według nich – zaparkowane na ulicy samochody wymuszają ograniczenie prędkości. Oprócz tego, wyznaczone miejsca parkingowe nie są wystarczające, dodatkowo – ich lokalizacja jest niekorzystna dla mieszkańców. Część mieszkańców prowadzi działalność gospodarczą i w związku z tym niezbędna jest możliwość parkowania przed posesjami. Mieszkańcy z dołu ulicy będą mieli natomiast utrudniony lub niemożliwy wjazd na posesję.

W odpowiedzi, Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, podtrzymał dotychczasowe rozwiązania, czyli: strefa zamieszkania i pas postojowy w dolnej części drogi. Konieczność taką argumentowano bezpieczeństwem pieszych, którzy nie mogą poruszać się chodnikami, brak jest też poboczy, a jezdnia jest wąska. Poza tym, Komisja uzasadnia konieczność wprowadzenia strefy zamieszkania i zakazu parkowania na ulicy problemami z przejazdem pojazdów służb porządkowych. Sugeruje ponadto wprowadzenie ruchu dwukierunkowego w górnym odcinku ulicy, ze względu na gospodarstwa rolne z dużymi maszynami rolniczymi.

Z ostatnich informacji uzyskanych w Urzędzie Miejskim w Mosinie wynika, że w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zgłoszono planowaną wycinkę drzew na początku ulicy Krótkiej. W momencie uzyskania zgody na wycinkę zostanie rozpoczęta reorganizacja ulicy – będzie to budowa parkingu dla mieszkańców ulicy Wiejskiej. Parking jednak pomieści zaledwie kilka aut, nie zaspokoi zatem potrzeb mieszkańców.

ul. Krótka

Każdy, kto chociażby przechodził lub przejeżdżał tą ulicą wie, że jej położenie jest specyficzne, ulica jest wąska, a zabudowań dużo. Pojazdów parkujących na poboczach również. Dlatego też mieszkańcy próbują wynegocjować jak najlepsze dla siebie rozwiązanie. Ograniczeniem są jednak procedury, terminy oraz przepisy prawne. Czy w tej sprawie uda się znaleźć dogodne rozwiązanie? Miejmy nadzieję że tak – wszak to urokliwe miejsce warte jest tego, by mieszkało się tam dobrze i by cieszyło ono wszystkich.

Napisano przez Marta Mrowińska opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Tagi:

Skomentuj