Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Jan Bylczyński | czwartek, 28 gru, 2017 | komentarzy 20

Poprawa jakości powietrza w regionie: działania gminy Mosina

W Małopolsce już pierwsze gminy dostają kary za brak odpowiednich działań o czystsze powietrze. Aktywne w temacie poprawy jakości powietrza zaczyna być Puszczykowo. A jak sytuacja wygląda w gminie Mosina? Jakiś czas temu zapytaliśmy Urząd Miejski o to, jakie działania podejmuje gmina, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w naszym regionie. Oto, czego się dowiedzieliśmy:

MM: Na stronie gminy pojawiła się informacja o możliwości dofinansowania z powiatu na wymianę pieców węglowych. Informują Państwo także o zagrożeniach i niebezpieczeństwach związanych z paleniem śmieci w domowych piecach. Chcielibyśmy zasięgnąć informacji, jakie inne działania podejmuje gmina Mosina w związku z walką z zanieczyszczeniem powietrza w naszym regionie? Czy są w tej sprawie nowe plany, przedsięwzięcia itp.? Będziemy wdzięczni za udostępnienie wszelkich informacji w tym temacie.

W związku z zapytaniem o działania Gminy Mosina prowadzonymi w celu walki z zanieczyszczeniem powietrza w naszym regionie, przedstawiam poniżej wykaz zrealizowanych, realizowanych bądź planowanych działań w zakresie ochrony środowiska.

1. Zarządzeniem nr OŚ.00501.364.2016.KP z dnia 15 grudnia 2016 r. – Burmistrz Gminy Mosina powołał zespół do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przez właścicieli nieruchomości w zakresie:

 • obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
 • zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
 • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi (art. 5 ust.1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
 • zakazu termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów (art. 191 ustawy o odpadach),
 • składowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym (art. 26 ustawy o odpadach).

W skład zespołu kontrolującego wchodzą:

 1. Stefan Silski – Kierownik zespołu,
 2. Mirosław Przynoga – Członek zespołu,
 3. Włodzimierz Głuchy – Członek zespołu,
 4. Dariusz Żurawski – Członek zespołu,
 5. Mariusz Szczukocki – Członek zespołu,
 6. Sławomir Sobkowiak – Członek zespołu,
 7. Wojciech Kubiak – Członek zespołu,
 8. Grażyna Cichocka – Członek zespołu

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, Burmistrz Gminy Mosina powiadomi właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mosina o czasie, miejscu i zakresie kontroli. Z wykonanych czynności Zespół sporządzi protokół, który przedłoży Burmistrzowi Gminy Mosina.

2. W sezonie grzewczym w „Informatorze Mosińskim”, a także na stronie internetowej Gminy Mosina, publikowane są artykuły edukacyjne dotyczące zakazu spalania śmieci.

3. W Informatorze Mosińskim nr 2 z lutego 2017 r. przekazana została informacja dot. dofinansowania dla mieszkańców z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO-2017”, a także w numerze 3 z marca 2017 – informacja dot. dofinansowania dla mieszkańców w zakresie modernizacji źródeł ciepła „PIECYK 2017”.

4. 3 marca 2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I” – docelowe zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza poprzez rozwój i promocję komunikacji zbiorowej. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 6 947 365,9 zł.

5. W kwietniu 2017 r. rozpoczęła się kampanii informacyjna dot. spalania odpadów, w ramach której przygotowano ulotki informacyjnych  „Nie pal Śmieci Nie Truj Sąsiadów”, z możliwością pobrania takich ulotek przez mieszkańców, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osieli.

6. Prowadzone są: całoroczna pielęgnacja zieleni oraz nowe nasadzenia rekompensujące ubytek zieleni na terenach gminnych, pełniące funkcję ochronną czynną – wchłanianie dwutlenku węgla, tlenków azotu, tlenków siarki poprzez aparaty asymilacyjne zlokalizowane w liściach drzew oraz funkcję bierną – rozrzedzanie zanieczyszczeń, zarówno gazów i pyłów,  skutkujące ich szybszemu osiadaniu na powierzchni ziemi – sucha depozycja.

7, Prowadzona jest sukcesywna wymiana pieców oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej np.:

 • termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie,
 • modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina,
 • kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 1 w Mosinie wraz z salą gimnastyczną,
 • modernizacja energetyczna innych budynków, w tym m.in.:
 • szkół, w szczególności: Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, Szkoły Podstawowej w Krosinku, Zespołu Szkół w Rogalinie, Zespołu Szkół w Rogalinku, Szkoły Podstawowej w Pecnej, Zespołu Szkół w Daszewicach, Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Zespołu Szkół w Mosinie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie,
 • przedszkoli, w szczególności: Przedszkola nr 4 w Mosinie, Przedszkola nr 2 w Mosinie, Przedszkola nr 3 w Mosinie,
 • innych budynków oświatowych należących do gminy, np. bibliotek, świetlic wiejskich itp.,
 • budynków użytkowanych przez jednostki organizacyjne gminy – w szczególności Urzędu Miejskiego w Mosinie, Mosińskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, budynku kultury np. budynku galerii Miejskiej,
 • budynku przy ul. Dworcowej w Mosinie.

Joanna Nowaczyk

Urząd Miejski w Mosinie

smog powietrze zanieczyszczone

W związku z poprawą jakości powietrza sporo robi gmina Puszczykowo (pisaliśmy o tym w artykule:  Co robimy w walce ze smogiem? Działania lokalnych władz). W przeciwieństwie do Puszczykowa prawdopodobnie nie uda się również zainstalować na terenie gminy Mosina popularnych w ostatnim czasie czujników zanieczyszczenia powietrza. Poinformował o tym burmistrz Jerzy Ryś w odpowiedzi na wniosek radnego Dominika Michalaka. Uzasadnienie tutaj: Odpowiedź na zapytanie radnego Dominika Michalaka.

Radny Dominik Michalak składał również wniosek w sprawie przygotowania programu wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/wnioski/wniosek705.pdf. Odpowiedź: http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/odpowiedzi_na_wnioski/odp705.pdf

Jak widzimy, wiele jest działań, jakie podejmują samorządy w walce o czyste powietrze. Czy są one skuteczne? W przypadku gmin z woj. małopolskiego, które kontrolował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, zmniejszyć smog na swoim terenie udało się tylko nielicznym gminom. Problemem była najczęściej zbyt mała liczba likwidowanych przestarzałych pieców i palenisk węglowych. Niestety takich działań u nas, oprócz wymiany pieców w kilku budynkach użyteczności publicznej jest jeszcze niewiele...

źródła: PAP; UM w Mosinie; http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/zanieczyszczenie-powietrza-gminy-ukarane-za-smog-problemem-sa-piece,100185.html;

Jan Bylczyński

Dziennikarz GMP

Wasze komentarze (20)

 • Mosiniak
  czwartek, 28 gru, 2017, 15:10:43 |

  Szkoda że zdjęcie zamieszczone na samym dole przedstawia Luboń ul. Armii Poznań, a nie Nasze wspaniałe miasto. Kochana redakcjo następnym razem weryfikujcie takie rzeczy bo wprowadzacie czytelników w błąd

 • czwartek, 28 gru, 2017, 15:56:30 |

  Dziękujemy. Zdjęcie nadesłane przez naszego Czytelnika zamieszczone w niniejszym artykule miało mieć charakter poglądowy. Obecnie wyświetlane jest tylko jako miniatura. Na przyszłość będziemy lepiej weryfikować tego typu materiały.

 • Pytanie
  czwartek, 28 gru, 2017, 16:13:33 |

  Na jakiej podstawie Redakcja GNP uważa, że w Puszczykowie dużo się robi w kwestii walki z zanieczyszczaniem powietrza? Powieszenie czujnika nie skutkuje informacją na stronie miasta czy telefonem do dyrektorów placówek oświatowych by dzieci nie wychodziły na boisko. Termometr także nie leczy.

 • GNowak
  czwartek, 28 gru, 2017, 20:45:29 |

  Pomimo nagłośnienia, że można napisać do gminy czy straży miejskiej i zgłosić palenie czym popadnie w piecu, głównie śmieciami zgłaszaliśmy z mężem dwa razy i nie tylko nie dostaliśmy odpowiedzi od żadnego organu ale również nikt z tym nic nie zrobił. Sąsiad zatruwa sąsiada i to w takim stopniu, że trafiłam do szpitala . Podobno zielona gmina a jak dla mnie żenada, wolę wrócić do zatłoczonego miasta i wdychać spaliny niż być truta w gminie mosina przez „życzliwych” sąsiadów. Zastanawiam się czy sprawę nie zgłosić do bardziej poważnych organów władzy

  • orient
   piątek, 29 gru, 2017, 13:37:07 |

   Taka sytuacja to nie jest żadna nowość. Te działania gminy fajnie wyglądają tylko na papierze, a jak jest w rzeczywistość każdy widzi. Wolna amerykanka.

   • Gość
    piątek, 29 gru, 2017, 13:53:49 |

    Od nowego roku burmistrze bierze się za straż miejską, zwalniają komendanta, więc jest szansa, że zaczną pracować.

    • Kacha
     poniedziałek, 1 sty, 2018, 22:36:07 |

     Gdzieś uciekłami ta wiadomość. Skąd pani się o tym dowiedziała?

 • Gość
  czwartek, 28 gru, 2017, 23:43:15 |

  Również problem smogu zgłaszałam do straży miejskiej w Mosinie, mieszkam na os Słonecznym w Krośnie, wskazałam domy gdzie widać i czuć że palone są śmieci i żadnej reakcji. Do kogo w takiej sytuacji zgłaszać problem w godzinach popołudniowych i wieczornych?

  • Kacha
   poniedziałek, 1 sty, 2018, 22:37:45 |

   A gdzie konkretnie mieszzka pani Anonimka?

   • Marian
    wtorek, 2 sty, 2018, 12:12:54 |

    Przecież pisze, że na os Słonecznym

 • As
  piątek, 29 gru, 2017, 0:07:59 |

  A urzedasy jak zwykle związane ręce. Tylko wodę leją, to im idzie najlepiej.

 • As
  piątek, 29 gru, 2017, 0:09:03 |

  Tu nie trzeba kampanii informacyjnych tylko zdecydowanych działań władz!

 • Gość
  piątek, 29 gru, 2017, 13:12:36 |

  Znalazłam na stronie urzędu ulotki o smogu do powieszenia na klamce sąsiada-truciciela
  poniżej link
  https://www.mosina.pl/smog-nie-pal-smieci-nie-truj-sasiadow

 • Czarny
  piątek, 29 gru, 2017, 13:24:42 |

  Skoro teraz śmieciami znów zajmuje się ZUK to w interesie gminy jest walka z paleniem śmieci, tym bardziej powinna się bardziej w to zaangażować. Ulotki temat dobry ale niewystarczający. Najpierw trzeba je rozdać mieszkańcom, żeby to dało jakiś efekt. Wygląda jakby coś tam niby robili a w gruncie rzeczy leją wodę.

 • Zeb
  piątek, 29 gru, 2017, 13:49:07 |

  Prawda jest taka, że NIKT nic nie robi przez cały rok, tylko jak zaczyna się sezon grzewczy – wszyscy nagle widzą problem. A to już moje drogie dzieci o wiele za późno :P

 • Gość
  piątek, 29 gru, 2017, 15:25:17 |

  Może straż miejska zacznie wreszcie coś robić ma być dobra zmiana
  poniżej link
  http://mosina.ttvi.pl/materialy/wiesci-gminne/rewolucja-strazy-miejskiej/

  • Marek
   piątek, 29 gru, 2017, 22:15:25 |

   Przecież co by się nie zmieniło to i tak straż miejska potrafi tylko mandaty wystawiać i to tylko za parkowanie. Gdzie po prywatnych posesjach, poszczują psem i tyle z kontroli.

 • mosiniak
  poniedziałek, 1 sty, 2018, 20:53:05 |

  Mówimy czesto, że kochamy zwierzęta i że sprawa ekologii i szacunku dla naszych mniejszych braci nie jest nam obca.

  Od wielu dni przed Nowym Rokiem i zapewne wiele dni po tym święcie także mieszkańcy Mosiny odpalają petardy i fajerwerki.
  Czy ktoś zastanawia się nad tymjakie cierpienie wywołuje u naszych pupili hukiem tych zabawek?

  Przy okazji zaśmiecamy środowisko nie tylko hałasem, ale tonami trujących substancji.

  To także wielokrotny wzrost koncentracji szkodliwych cząstek we wdychanym powietrzu. To także powód do alertu smogowego…

  Nie wspomnę o puszczaniu z dymem pieniędzy. w skali Polski to kwota przewyższająca 0,5 mld złotych co daje ponad 1 milion wypłat 500+.

  Może w końcu się opamiętamy i skończymy z tą głupotą, a przy okazji wyrazimy swój szacunek wobec istniejacego prawa. Przeczytajmy ze zrozumieniem art.51 Kodeksu Wykroczeń, to dobra lektura.
  Przy okazji skończymy z własną hipokryzją.

Skomentuj