Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | poniedziałek, 11 cze, 2018 |

Węgierska służba zdrowia jest przeciążona. Raport tłumacza.

Węgry stopniowo stają się medycznym celem turystycznym. Tutejsze standardy opieki zdrowotnej są nieco wyższe niż w niektórych sąsiednich europejskich krajach. Za dobrą jakość płaci się przystępne pieniądze. Szpitale są przeciętnie wyposażone, ale większość lekarzy jest dobrze wykształconych. Problemem jest jednak przeciążenie publicznego systemu opieki zdrowotnej i medycznej.

► Sięgnij po materiały w języku węgierskim, aby mieć z pierwszej ręki informacje o opiece medycznej na Węgrzech. Zwróć się do profesjonalnego biura tłumaczeń! Tłumaczenia na język włoski – Supertlumacz.com.pl

Jak wygląda opieka medyczna na Węgrzech?

Czas i zdrowie to dwa cenne skarby, których nie rozpoznajemy i nie doceniamy, dopóki się nie wyczerpią”

(Denis Waitley)

  • Węgierski system opieki zdrowotnej przeszedł ostatnio szeroko zakrojoną prywatyzację. Jest on finansowany głównie z Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych (HIF), który zapewnia bezpłatną lub dotowaną opiekę zdrowotną i medyczną.

  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne pochodzi od pracowników (3% dochodów), a także od pracodawców (15% wynagrodzenia brutto pracownika wraz z podatkiem ryczałtowym).

  • Koszt inwestycji w opiekę zdrowotną jest również w dużym stopniu finansowany z lokalnego i krajowego podatku dochodowego płaconego przez ludność.

  • Zasięg HIF jest uniwersalny i umożliwia dostęp zarówno do ambulatoryjnej, jak i wtórnej opieki zdrowotnej. Wszyscy obywatele są objęci publiczną opieką zdrowotną niezależnie od ich statusu zatrudnienia. Rząd wnosi również wkłady do określonych grup, tj.: emeryci i bezrobotni.

  • Niestety finansowanie publicznego systemu opieki zdrowotnej w tym kraju jest mniej niż wystarczające. Z tego powodu pacjenci często są zobowiązani do opłacania kosztów leczenia.

  • Publiczna opieka zdrowotna na Węgrzech jest przeciążona. W praktyce oznacza to, że czas oczekiwania może być długi.

Węgierska służba zdrowia jest przeciążona

Węgierska służba zdrowia jest przeciążona

Obcokrajowcy a publiczna opieka zdrowotna na Węgrzech

Obcokrajowcy pracujący na Węgrzech, którzy tj. obywatele tego kraju, odprowadzają składki z pensji na rzecz HIF, są uprawnieni do otrzymania leczenia w szpitalach publicznych po niskich opłatach.

Cudzoziemcy, którzy nie są ubezpieczeni otrzymują jedynie podstawowe usługi zdrowotne za darmo w nagłym wypadku.

Pamiętaj: awaryjne leczenie i pierwsza pomoc są bezpłatne dla wszystkich na Węgrzech, nawet turystów.

Jako obcokrajowiec zatrudniony na terenie Węgier upewnij się, że: Obcokrajowcy, którzy są zatrudnieni przez lokalne firmy mogą być spokojni, że te wpłacają składki na HIF i będą kwalifikowani do bezpłatnej publicznej opieki zdrowotnej. Natomiast osoby zatrudnione przez zagraniczne firmy muszą sprawdzić czy są uprawnione do takich świadczeń.

Podczas dostępu do publicznej opieki zdrowotnej obcokrajowcy muszą okazać swoją kartę TAJ, aby udowodnić opłatę świadczeń na HIF.

TAJ jest to karta ubezpieczenia zdrowotnego wydana przez państwo.

Miej pod ręką EKUZ: Obywatele Unii Europejskiej mogą również korzystać ze swoich Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Obcokrajowcy a prywatna opieka zdrowotna

Wielu emigrantów mieszkających na Węgrzech decyduje się na prywatne ubezpieczenie zdrowotne w lokalnej firmie. To daje dostęp do prywatnych szpitali z większą liczbą anglojęzycznych pracowników.

Trzeba jednak liczyć się z tym, że prywatna opieka zdrowotna i medyczna jest tutaj droga.

Prywatni ubezpieczyciele na Węgrzech mają jedynie umowy z prywatnymi zakładami. Jeśli sytuacja wymaga, że pacjent musi zostać skierowany do publicznego szpitala, opieka zdrowotna jest świadczona po bardzo niskich cenach.

W przypadku opieki stomatologicznej zarówno miejscowi, jak i cudzoziemcy zazwyczaj odwiedzają prywatnych dentystów. Koszty takiej wizyty są jednymi z najniższych w Europie Zachodniej.

► Chcesz dokładnie przeanalizować możliwości publicznej i prywatnej opieki medycznej na Węgrzech? Sięgnij po źródła dostępne w języku węgierskim.

Napisane przy współpracy z supertlumacz.pl

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Tagi:

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj