Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | sobota, 23 lis, 2019 | komentarzy 11

Burzliwa dyskusja w sprawie ujęcia wody

W Krajkowie znajduje się ujęcie, które dostarcza 70% wody dla aglomeracji poznańskiej. Strefa ochronna wody obejmuje ponad 1/3 gminy, przez co występują liczne obostrzenia dla mieszkańców. Już podczas najbliższej sesji RM ma pojawić się kolejny projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Krajkowa.

Dyskusja w sprawie ujęcia wody

Stanowisko Komisji Nauk o Ziemi przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

„Komisja Nauk o Ziemi PAN uznała, że problematyka ochrony zasobów wodnych Basenu Mosińskiego jest zagadnieniem o znaczeniu strategicznym dla zaopatrzenia w wodę aglomeracji poznańskiej poprzez rozległy, regionalny system wodociągowy. Wobec wyjątkowej wagi zagadnienia Komisja Nauk o Ziemi deklaruje wsparcie merytoryczne starań w kierunku wypracowania kompromisu pomiędzy Władzami Miasta Poznania z Prezydentem Panem Jackiem Jaśkowiakiem , Władzami Powiatu Poznańskiego ze Starostą Panem Janem Grabkowskim , Władzami Miasta Mosiny z Burmistrzem Panem Przemysławem Mielochem oraz Spółką Akcyjną AQUANET z Panem Prezesem Pawłem Chudzińskim. Uważamy , że na wymienionych instytucjach i ich kierownictwie spoczywa historyczna odpowiedzialność za zachowanie wyjątkowych zasobów wodnych Basenu Mosińskiego na dziś i dla przyszłych pokoleń mieszkańców Grodu Przemysława i jego aglomeracji.” – stanowisko Komisji Nauk o Ziemi przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Aquanet - tereny wodonośne - znak informacyjny

Aquanet – tereny wodonośne – znak informacyjny

Apel senator Jadwigi Rotnickiej

„Zwracam się do Państwa z apelem o zawieszenie prac nad opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów wsi Krajkowo, a dokładniej mówiąc nad sposobem zagospodarowania około 10 ha położonych we wsi, a więc na terenie strefy ochronnej ujęcia wody dla aglomeracji poznańskiej. Jako senator, ale także hydrolog, dużo czasu poświęcam na tematy związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska, a w szczególności gospodarką wodną. To kwestia o tyle ważna, że Polska jest krajem, w którym zasoby wody pitnej są mocno ograniczone. Wielkopolska jest w tym względzie jeszcze bardziej zagrożona niż większość naszego kraju. Tym ważniejsza jest więc ochrona ujęcia wody w Krajkowie, które zaopatruje około 70% mieszkańców aglomeracji poznańskiej, w tym mieszkańców Gminy Mosina. Jako samorządowiec rozumiem i uznaję prawo Gminy do stanowienia na swoim terenie. Znam też problem ograniczenia rozwoju gmin, na terenie, których zlokalizowane są ujęcia wody. Wierzę, że są to problemy, które wspólnie jesteśmy w stanie rozwiązać.” – pisze w liście skierowanym do Rady Miejskiej w Mosinie senator Jadwiga Rotnicka

MPZP Krajkowo - III wyłożenie

MPZP Krajkowo – III wyłożenie,

W związku z podjęciem kontrowersyjnego planu Gmina Mosina otrzymała trzy pisma:

 1. List od profesorów Zakładu Hydrogeologii i Ochrony Wód 
 2. Stanowisko Komisji Nauk o Ziemi przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 3. Apel senator Jadwigi Rotnickiej

Wcześniej do Rady Miejskiej trafiły cztery różne pisma dotyczące pośredniej strefy ujęcia wody w Krajkowie: stanowisko Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w związku z możliwym przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe terenów tej strefy. Pismo profesorów Jana Przybyłka i Józefa Górskiego – w związku z III wyłożeniem MPZP dla południowo-zachodnich terenów wsi Krajkowo. List od spółki Aquanet – w sprawie uwag do tego projektu MPZP, a także w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla dwóch działek w Sowińcu. Plan zagospodarowania przestrzennego dla Krajkowa był już kilka razy poddawany konsultacjom społecznym. Teraz trafi pod obrady mosińskich radnych.

W ostatnim czasie odbyło się posiedzenie komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska w Mosinie. Na posiedzeniu komisji obecni byli mieszkańcy Krajkowa. Niestety, z uwagi na opóźnienia nie otrzymali oni do wglądu aktualnego planu zagospodarowania (jest jeszcze w przygotowaniu przez planistów).

Obecnie, wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego na terenie ochrony pośredniej mogą powstawać domy pod warunkiem podłączenia ich do kanalizacji. Aquanet zaplanował wybudowanie tam infrastruktury do 2021 roku. W okolicy ujęcia jednak już teraz mieszkają ludzie. Według naukowców istniejąca zabudowa źle wpływa na ujęcie wody.

– Wolne od zabudowy powinny być chronione tereny znajdujące się w sąsiedztwie terenów ochrony bezpośredniej – pisali w opinii na temat planu zagospodarowania  Prof. Jan Przybyłek i prof. Józef Górski z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, którzy chcą wstrzymania całej procedury planistycznej.

Obostrzenia są dla mieszkańców tym bardziej szokujące, że płacą m.in najwyższą stawkę za ścieki.

Uchwała ma zostać przekazana radnym gminy Mosina, którzy od kilku lat procedują nad sporządzeniem m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kontrowersyjnego miejsca.  Jak informuje portal czasmosiny.pl mosińscy radni poparli wniosek, aby zawiesić procedowanie planu do czasu zakończenia mediacji i uzyskania w wyniku rozmów satysfakcjonującego rolników rozwiązania.

Aquanet - stacja uzdatniana wody w Mosinie

Aquanet – stacja uzdatniana wody przy ul. Sowinieckiej w Mosinie

2  kwietnia w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyła się burzliwa debata na temat ujęcia. Transmisję z debaty przeprowadziła ekipa Radia MPL i Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej. Całość można obejrzeć i przesłuchać pod tym linkiem:

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (11)

 • wolność Tomku w swoim domku
  sobota, 23 lis, 2019, 14:36:17 |

  Najpierw mieszkali tam ludzie, później zrobiono ujęcie, więc w czym problem? Jeśli Poznań chce korzystać ujęcia wody to niech dogadają ceny wody z mieszkańcami albo płacą im odszkodowania za to, że nie mogą nic robić na swoim własnym terenie. Tylko grożenie palce i same ograniczenia, a człowieka mają gdzieś.

 • czytelnik
  sobota, 23 lis, 2019, 14:41:44 |

  A nie ma żadnych odszkodowań w związku z ustanowieniem strefy ochrony ujęcia wody? To jak to jest. Masz na swojej ziemi zasób, dajmy na to ropa, węgiel, gaz, i co, nie masz z tego żadnej korzyści? Musisz to oddać jakieś spółce i nie przeszkadzać w wydobyciu. Albo tego nie rozumiem, albo to jakiś absurd.

 • Gość
  sobota, 23 lis, 2019, 14:43:38 |

  wykupić ziemie od rolników, rozszerzyć rezerwat i po problemie

 • obserwator
  sobota, 23 lis, 2019, 14:49:14 |

  Ludzie nie mają wody w studniach, poziom wód gruntowych się obniża. A Poznań dodatkowo nas wysusza. A co w zamian? Zakazy i nakazy. Zgadzam się, z poprzednim komentarzem – absurd. Jesteśmy okradani z własnych zasobów. I tworzona jest na mieszkańcach i radnych ogromna presja. Mam nadzieję, że nie Ci ostatni się nie dadzą i zagłosują dla mieszkańców, czyli również w trosce o własne dobro.

 • Gość
  sobota, 23 lis, 2019, 14:49:54 |

  Jest dobry „klimat” do wynegocjowania dużej sprawy dla gminy i rolników.
  Tylko czy nasz wójt czuje sprawę i czy potrafi?

  • Krzysztof
   niedziela, 24 lis, 2019, 9:43:55 |

   Myślę, że nasz burmistrz niestety nie ogarnie tematu i jak zwykle będziemy stratni. Taki jest los Mosiny i jeszcze żadna władza nie próbowała tego zmienić. Zawsze dajemy się wlodarzom z Poznania bez żadnych korzyści.

 • GOŚĆ
  sobota, 23 lis, 2019, 17:48:28 |

  Może wreszcie ktoś odważny pokaże nazwiska profesorów, którzy umościli sobie życie w Krajkowie, a teraz robią wszystko, by nie mieć pod nosem innych mieszkańców. To ci sami profesorowie piszą petycje, by chronić ujecie a tak naprawdę ich własny spokój. No to jak, padną nazwiska?

 • kro
  sobota, 23 lis, 2019, 18:33:18 |

  Wyrok NSA podtrzymał też przepis Rozporządzenia wówiący o zakazie przekształcania gruntów m.in. w Krajkowie. Wyroki i przepisy prawa czyta się w całości, a nie wybiera to, co komu wygodne. Gmina narusza przepisy, mając pełną tego świadomość. To nie podlega dyskusji.

 • Gość
  sobota, 23 lis, 2019, 22:57:07 |

  Można rzec: Burza w szklance wody.

 • _Mosiniak
  sobota, 30 lis, 2019, 12:42:22 |

  I jak, czy wiadomo co dalej po czwartkowej sesji RM?

 • kro
  sobota, 7 gru, 2019, 2:25:17 |

  Temat tymczasowo odsunięto. Jest bardzo niewygodny dla władz gminy i niektórych radnych. Toczą się jednak w tej sprawie rozmowy na różnych szczeblach, oby były owocne.

Skomentuj