Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze Krzysztof Hetman - do Parlamentu Europejskiego
Redakcja GMP | piątek, 15 lut, 2019 | komentarzy 6

MPZP dla terenów położonych w obrębie Niwki w Puszczykowie

Jest obwieszczenie władz Puszczykowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, a rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka.


Z dokumentacją będzie można zapoznać się do 4 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, pokój nr 17, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Z projektem planu będzie można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puszczykowa, znajdującym się na stronie internetowej miasta Puszczykowa www.puszczykowo.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbyła się w dniu 11.02.2019 r. w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 (pokój nr 13).

W związku z wyłożeniem planu została wydana Prognoza Oddziaływania na Środowisko [<- otwórz w nowym oknie]. Przedmiotem tego dokumentu jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie dotyczy wyżej wymienionych terenów, czyli południowej części miasta Puszczykowa (fragment obrębu Niwka), zlokalizowanego pomiędzy torami PKP a ulicą Nadwarciańską.

Puszczykowo - mapa planu

Obszar objęty opracowaniem na tle mapy topograficznej

Jak czytamy w opracowaniu powierzchnia obszaru objętego projektem planu (część A2) wynosi ok. 3,5 ha.Teren opracowania ograniczony jest bezpośrednio od zachodu torami kolejowymi, od północy ulicą Kosynierów Miłosławskich, od wchodu ulicami3-go Maja i Dąbrowskiego. Tereny zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania, w znacznej mierze są silnie zurbanizowane. Obszar opracowania również jest zainwestowany.

Obszar objęty opracowaniem na tle form ochrony przyrody

Obszar objęty opracowaniem na tle form ochrony przyrody

Głównym celem sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko jest wskazanie przewidywanego wpływu na środowisko, jaki może mieć miejsce na skutek realizacji dopuszczonych w projekcie planu form zagospodarowania przestrzennego, między innymi poprzez ocenę relacji pomiędzy przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami planistycznymi, a uwarunkowaniami środowiska przyrodniczego, a także aspektami gospodarczymi i społecznymi, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

MPZP dla Puszczykowa

MPZP dla Puszczykowa – kliknij i powiększ plan

Miasto Puszczykowo, będące gminą miejską, zlokalizowane jest w centralnej części województwa wielkopolskiego, w powiecie poznańskim, w odległości ok. 4,5 km na południe od granic administracyjnych miasta Poznania. Puszczykowo usytuowane jest w starorzeczu Warty, na lewym brzegu rzeki, która stanowi jego wschodnią granicę. W całości miasto położone jest w granicach obszarów chronionych –w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz w zasięgu obszarów specjalnej ochrony Natura 2000. Od strony wschodniej miasto graniczy z Rogalińskim Parkiem Krajobrazowym. W Puszczykowie można wyróżnić cztery odrębne części miasta: Puszczykowo, Puszczykówko, Stare Puszczykowo oraz Niwkę. Obszar objęty opracowaniem położony jest w ostatnim z wymienionych obrębów, w południowej części miasta. Teren znajdujący się w granicach opracowania stanowią przede wszystkim istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej. Istniejąca zabudowa pod względem architektonicznym jest różnorodna. Przeważa tutaj zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

źródło: Urząd Miasta w Puszczykowie

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (6)

 • mieszkanka
  piątek, 15 lut, 2019, 11:54:37 |

  Wraca lokowanie tunelu.

  • Jan
   piątek, 15 lut, 2019, 12:03:06 |

   Można konkretniej? Jeśli dobrze kojarzę, to nie będzie tunelu w Puszczy.

   • Gra
    piątek, 15 lut, 2019, 12:46:21 |

    O, chyba jednak będzie. Temat tunelu został tylko wyciszony by wygrać wybory, teraz powraca.

   • mieszkanka
    piątek, 15 lut, 2019, 14:35:34 |

    Konkretnie, to proszę spojrzeć na plan, tunel jest na nim wyraźnie narysowany i opisany.

    • pax
     piątek, 15 lut, 2019, 15:15:10 |

     dodatkowo planowany przebieg tunelu wpływa na ul. Wspólną, która w planie idzie przez lasek

 • Ron
  sobota, 16 lut, 2019, 0:29:48 |

  To wyłożenie jest po to żeby przedyskutować jego założenia, więc jak coś komuś nie pasuje to trzeba ontym mówić jasno i najlepiej na oficjalnym piśmie.

Skomentuj