Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | wtorek, 19 lut, 2019 | komentarzy 17

POŚ dla gminy Mosina

Urząd Miejski w Mosinie ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu dokumentu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026″. Czego dokładnie będą dotyczyły konsultacje i czym jest ów dokument?

Konsultacje związane z programem ochrony środowiska

Jak czytamy w dokumencie „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na terenie gminy. Według założeń, opracowanie programu doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.

Glinianki na Pożegowie - widok z wieży widokowej

Glinianki na Pożegowie – widok z wieży widokowej

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 – cały dokument tutaj.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata – okładka dokumentu

Jak składać uwagi?

Uwagi i wnioski do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 można składać do Burmistrza Gminy Mosina w terminie od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 7 marca 2019 r. w jeden z poniższych sposobów:

 • złożenie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie;
 • drogą listowną na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina z dopiskiem „Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”;
 • poprzez platformę ePUAP.

Z wykonanych czynności powołana w tym celu komisja sporządzi protokół, który przedłoży Burmistrzowi Gminy Mosina. Protokół ten następnie zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jego treści na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronie internetowej.

Formularz do składania uwag, propozycji, opinii – tutaj.

widok z wieży widokowej na Pożegowie

widok z wieży widokowej na Pożegowie

Główne cele i założenia

Głównym celem prognozy jest ustalenie, czy zapisy projektu POŚ dla Gminy Mosina nie naruszają zasad prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego, a cele ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju są spójne z celami i priorytetami zaplanowanymi w dokumentach wyższego szczebla. Prognoza ma za zadanie także ułatwić identyfikację możliwych do określenia skutków środowiskowych spowodowanych realizacją postanowień ocenianego dokumentu oraz określić, czy istnieje prawdopodobieństwo powstawania w przyszłości konfliktów i zagrożeń w środowisku.

Wielkopolski Park Narodowy - jezioro Kociołek, WPN

Wielkopolski Park Narodowy – jezioro Kociołek, WPN

Prognoza oddziaływania na środowisko wykazała, że niektóre z przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu POŚ dla gminy Mosina mogą negatywnie wpłynąć na środowisko. Negatywne oddziaływanie na środowisko inwestycji, szczególnie tych związanych m.in. z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej czy modernizacją i rozbudową ciągów komunikacyjnych można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ skala wywoływanych przez nie przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań.

główne problemy z punktu widzenia ochrony środowiska

główne problemy z punktu widzenia ochrony środowiska – źródło: program Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

Pozytywnym skutkiem środowiskowym w przypadku zaniechania realizacji założeń projektu POŚ dla Gminy Mosina będzie wyeliminowanie negatywnego, krótkotrwałego wpływu występującego podczas działań typowo inwestycyjnych m.in. budowy/przebudowy układu komunikacyjnego, termomodernizacji obiektów czy rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej. W przypadku braku realizacji powyższych zamierzeń nie dojdzie do zajęcia nowych powierzchni biologicznie czynnych, wzrostu emisji hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza w miejscach dotąd nieprzekształconych antropogenicznie. Brak realizacji zamierzeń inwestycyjnych wiąże się z mniejszą ingerencją w komponenty środowiska tj.: wody, gleby, środowisko przyrodnicze oraz krajobraz lokalny.

Więcej na ten temat na stronie UM w Mosinie: http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/konsultacje-spoeczne/obwieszczeni-o-konsultacjach-spoecznych-w-przedmiocie-przyjcia-projektu-programu-ochrony-rodowiska-dla-gminy-mosina1.html?fbclid=IwAR3YlSpyRCe8cQDQD-hkbv5p1mo9e7JtTkejsVZyg-X5AEh0mjgR38qvW48

Jakie są Wasze przemyślenia w tej sprawie? Jak widzicie perspektywę rozwoju turystyki i ochrony środowiska na terenie gminy Mosina?

Pożegowo wieża widokowa, gmina Mosina

Pożegowo wieża widokowa, gmina Mosina

jezioro Góreckie zimą

jezioro Góreckie podczas zimy 2018

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Tagi: ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (17)

 • licealista
  wtorek, 19 lut, 2019, 14:58:34 |

  Na wstępie proszę autorów Programu o usunięcie licznych błędów jezykowych począwszy od tabeli 20.

  • przedszkolak
   wtorek, 19 lut, 2019, 16:21:04 |

   No tak, „jezykowych”. A może jednak jeżykowych, albo jakoś tak…

   • JWB
    wtorek, 19 lut, 2019, 16:49:56 |

    A jakie to ma znaczenie w kontekście ochrony środowisk w naszej gminie. Zamiast sobie wypominać lepiej napisać coś istotnego. Moim zdaniem, warto byłoby położyć stworzyć listę dzikich wysypisk w gminie, po czym zorganizowanie ich uprzątnięcia i prewencja, żeby takie śmietniska więcej już nie powstawały. (Monitoring, surowe kary, foto-pułapki, itp.).

    • mieszkaniec
     środa, 20 lut, 2019, 8:17:23 |

     „Dzikich wysypisk”? Panie, przecież po wprowadzeniu opłat od mieszkańca miały one zniknąć? Nie zniknęły? No masz ci. A wszyscy płacą więcej, a jest jak było. Kto by pomyślał.

     • JWB
      środa, 20 lut, 2019, 12:28:08 |

      Może i tak, tylko, najpierw trzeba sprzątnąć to, co od lat zalega na pobliskich lasach, polach łąkach. Szacunek dla straży miejskiej, która dość aktywnie z pomocą więźniów włączyła się w sprzątnie niektórych miejsc. To co prawda kropla w morzu potrzeb. Sam widziałem uprzątnięte wcześniej tereny (kilka miesięcy temu), a w tym momencie znów zalegają tutaj hałdy puszek, butelek, opakowań. Przydałaby się jeszcze zmiana mentalności ale jak to się mówi, nie od razu Rzym zbudowano. Małymi krokami, do przodu, i może nasze dzieci nie będą musiały się wstydzić swoim dzieciom.

     • mieszkaniec
      czwartek, 21 lut, 2019, 11:43:07 |

      Posprzątane to było już nie raz w ramach różnych akcji. Te które są obecnie są już wynikiem „dobrych” zmian w polityce śmieciowej.
      Za poprzedniego systemu wywozu mówiło się, że z powodu tego że płaci się za wywieziony kubeł, ludzie ograniczali się i część śmieci lądowała w lesie. Później miało być lepiej, bo płaciło się za „człowieka” w gospodarstwie domowym i nie było limitu śmieci. Co więcej, wszystkie pozostałe nie podlegające sortowaniu lub pod śmieci zmieszane, można było bezpłatnie wywieźć do Piotrowa. Na dzisiaj jest tak, że płaci się od „człowieka”, część pierdół można oddać w Mosinie na PSZOKu, ale część trzeba wywieźć do Piotrowa i UWAGA zapłacić!!! Ja się nie dziwię tym mniej zamożnym (czy mniej zaradnym) że śmieci lądują na nielegalnych wysypiskach. Tzn. dziwię się jak w ogóle można o czymś takim pomyśleć i zaśmiecać lasy, jednak chodzi mi o to, że obecne przepisy oraz spółka która obsługuje nas w zakresie odpadów (chodzi tutaj zarówno o samą możliwość pozbycia się wszystkich odpadów jak i również egzekwowanie płatności od osób z nimi zalegającymi) sprzyjają takiemu rozwiązywaniu problemu śmieci…

     • mieszkanka
      czwartek, 21 lut, 2019, 13:41:44 |

      Dlaczego pisze pan „Na dzisiaj jest tak, że płaci się od “człowieka”, część pierdół można oddać w Mosinie na PSZOKu, ale część trzeba wywieźć do Piotrowa i UWAGA zapłacić!!! ”
      Ustawa nie określa limitu odpadów na osobę, można wystawić i dwa kubły, i trzy. Ważne, żeby odpadów panowie odbierający nie musieli dźwigaź, kręgosłup ma się jeden i trzeba o niego dbać.
      Oczywiście jeszcze ważniejsze jest ograniczenie bezsensownego konsumpcjonizmu, a wzt. ograniczenie odpadów.

     • mieszkaniec
      czwartek, 21 lut, 2019, 19:00:58 |

      A może jest inaczej? W tej chwili płaci się od „człowieka” a nie od „kubła” jak kiedyś. I fakt można wystawić tyle kubłów ile się chce, ale nie można do nich wywalić wszystkiego. Jak się panom nie spodoba, to kosza nie opróżnią. Część z tego czego nie można wyrzucać do kubłów można wywieźć na PSZOK w Mosinie, ale tam też nie przyjmą wszystkiego. I całą resztę (której nie można ani do kosza wywalić, ani nie przyjmą jej na PSZOK) trzeba wywozić do Piotrowa i tam, z racji że Mosina wyszła z Selektu trzeba już za zostawienie śmieci zapłacić. Czego tutaj Panie nie rozumie? Piszę tak jak jest.
      Co do reszty się zgadzam, trzeba ograniczać wytwarzanie śmieci. Np. smieszy mnie konieczność posiadania kubła na bioodpady. U mnie żeby taki kosz zapełnić to chyba bym musiał go raz na kilka miesięcy wystawiać.

     • mieszkanka
      czwartek, 21 lut, 2019, 19:15:41 |

      Ponieważ nigdy nie wywoziłam nic do Piotrowa, co pan tam wozi?

 • Alan
  wtorek, 19 lut, 2019, 16:02:17 |

  Zapoznałem się z prognozą. Raczej nic odkrywczego tutaj nie ma ale cieszę się, że autorzy zwrócili większą uwagą na smog.

 • Gość
  wtorek, 19 lut, 2019, 20:21:26 |

  Złożyłem wniosek o dofinansowaniu na piec i …nawet nie dostałem odpowiedzi .Ta ochrona środowiska w gminie to bajeczka

  • mieszkanka
   czwartek, 21 lut, 2019, 14:56:45 |

   A jest pan pewien, że odpowiedź miał pan dostać do domu? Może trzeba było zadzwonić i spytać.

 • mieszkaniec
  środa, 20 lut, 2019, 8:15:35 |

  W tabeli jest błędne założenie główne, a mianowicie – niska świadomość ekologiczna mieszkańców. Śmiem twierdzić że jest zgoła odwrotnie, pomijając procent ludzi którzy niezależnie od sytuacji będą mieli w głębokim poważaniu ekologię. Natomiast problemem jest ubóstwo społeczeństwa. Ten „brak świadomości ekologicznej” wynika z braku środków na zmiany. Programy typu „czyste powietrze” nic nie zmienią, bo paradoksalnie zwiększają nakłady na ogrzewanie zamieniając, fakt, stare i nieefektywne formy ogrzewania, na nowe – trochę bardziej ekologiczne, ale znacznie droższe w eksploatacji. To powoduje sytuację taką jaką właśnie teraz mamy. Dlaczego upadł pomysł/realizacja centralnej ciepłowni w Mosinie? Wyobraźcie sobie tylko jeden komin z tzw „wysoką emisją” zamiast tysiąca małych z „niską”.

  • Gość
   czwartek, 21 lut, 2019, 13:33:51 |

   To pomysł na referendum:centralna ciepłownia kontra park wodny.

   • zddziwiony
    czwartek, 21 lut, 2019, 13:38:30 |

    może jeszcze termy do tego?

  • W temacie
   czwartek, 21 lut, 2019, 15:02:13 |

   Jeśli ktoś ma świadomość ekologiczną, a jest w grupie osobą ubogą, zawsze może pomyśleć lub zapytać co zmienić by mniej szkodzić. Ma starego kopciucha może rozpalać od góry, nie marnować żywności, naprawiać odzież, używać do czyszczenia tanią sobę oczyszczoną, ocet zamiast drogiej chemi, itd.

 • Mosiniak
  środa, 20 lut, 2019, 10:31:26 |

  Na naszych oczach w gminie zmieniamy z cichym pozwoleniem administracji rządowe krajobraz.Prawnie jest to wszystko uregulowane tylko należy przestrzegać istniejące prawo.Mała znajomość prawa co to jest Park Narodowy?Co w Parku wolno? w zakresie nasadzeń,tablic….
  Co to jest Park Krajobrazowy?,Co to jest Natura 2000? Proszę o zapoznanie z aktami prawnymi i przystąpimy do dyskusji .
  Życzę miłej lektury.

Skomentuj