Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | wtorek, 8 paź, 2019 | komentarzy 8

Pytanie o rejestr

Od jakiegoś czasu wśród mieszkańców gminy Mosina trwa dyskusja na temat braku rejestru umów cywilnoprawnych do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Mosinie. Zapytaliśmy więc urząd, dlaczego ów rejestr nie jest prowadzony (do publicznego wglądu), i czy w planach jest udostępnienie takiego zestawienia.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Mosinie

Z przepisów prawa nie wynika obowiązek prowadzenia rejestru umów oraz jego upubliczniania. Urząd Miejski w Mosinie jest obecnie na etapie przygotowania i wdrażania procedury, która będzie regulowała kwestie związane z powstaniem rejestru umów, jego zakresem, obiegiem umów wewnątrz jednostki oraz upublicznianiem rejestru, a także pozyskaniem odpowiedniego rozwiązania technicznego, aby wspomniany rejestr był automatycznie aktualizowany, bez konieczności ingerencji operatora. – poinformowała Joanna Nowaczyk z Urzędu Miejskiego w Mosinie (na podstawie informacji przekazanej przez Sekretarza Gminy Mosina).

Urząd Miejski w Mosinie

Urząd Miejski w Mosinie

Wzmocnienie przejrzystości pracy urzędu poprzez stworzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych z pewnością zwiększyłby transparentność samorządu m.in poprzez kontrolę społeczną nad pracą urzędu miejskiego. Problem ten został poruszony na stronie czasmosiny2.pl w artykule Nieprzejrzysty Urząd:

Po 2 miesiącach od złożenia przeze mnie wniosku o udostępnienie informacji publicznej Burmistrz Gminy Mosina wprawdzie udostępnił mi rejestr umów cywilnoprawnych, ale w karykaturalnej formie. W rejestrze zostały wymazane nazwiska osób fizycznych, co jest dziwne, bo ministerstwa i duże jednostki samorządu terytorialnego, gdzie jest dobra obsługa prawna, niczego w publicznie dostępnych rejestrach nie zamazują. Burmistrz Gminy Mosina posunął się jeszcze dalej – usunął z rejestru kolumnę wartość umowy. To absurd, gdyż bez tego rejestr jest bezwartościowy i jest to znaczące ograniczenie dostępu do informacji publicznej. – napisała Małgorzata Kaptur, przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie.

– W Gminie Mosina nie ma publicznie dostępnego rejestru. Otrzymanie go na wniosek, jak pokazałam wyżej jest dużym problemem. Składałam w poprzedniej kadencji wnioski o umieszczenie rejestru w Biuletynie Informacji Publicznej, ale poprzedni Burmistrz Jerzy Ryś, mimo że deklarował upublicznienie, z obietnicy wyborczej się nie wywiązał. W Gminie Mosina nie ma publicznie dostępnego rejestru. Otrzymanie go na wniosek, jak pokazałam wyżej jest dużym problemem.
Tym samym w pełni uzasadnione jest stwierdzenie zawarte w tytule, że Urząd ma problemy z transparentnością.
– dodaje Małgorzata Kaptur w artykule opublikowanym na stronie czasmosiny2.pl.

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (8)

 • karp
  wtorek, 8 paź, 2019, 13:56:15 |

  Należy rozróżnic 2 rzeczy. Istotnie nie ma wyymogu prowadzenia rejestru umów na BIP, ale ci którzy nie zawierają umów z królikiem i jego znajomymi, nie mają z tym problemu.
  Udostępnienie tego na wniosek, to prawny obowiązek wynikający z Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zatajenie kwot to dla mnie zwykłe matactwo. Jeśli nikt w UM nie słyszał, że finanse publiczne są jawne, to Mosina ma problem. Następnym razem wybierajcie takich którzy to wiedzzą.

  • Małgorzata Kaptur
   wtorek, 8 paź, 2019, 14:29:10 |

   Burmistrz Gminy Mosina nałożył obowiązek prowadzenia rejestru i przypisał to zadanie Referatowi Organizacyjnemu.
   Rozdz. XI Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie § 71 pkt 2-4 wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr BG. 00501.312.2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.

   § 71

   1. Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie, prowadzi Rejestr umów.
   2. Rejestracji podlegają umowy, których stroną jest Gmina Mosina.
   3. Przed zawarciem umowy pracownik merytoryczny odpowiedzialny za prowadzoną sprawę jest zobowiązany w referacie organizacyjnym pobrać numer umowy, jest to jednoznaczne z rejestracją umowy.
   4. Podczas rejestracji, podaje następujące informacje:
   – przedmiot zamówienia;
   – data sporządzenia umowy;
   – dane kontrahenta;
   – kwota;
   – osoba odpowiedzialna merytorycznie;
   REJESTR UMÓW – to jest nazwa tego zbioru danych, więc niezrozumiałe jest dla mnie kluczenie, że nie było wiadomo, o jakie umowy chodzi.

   Złożyłam ten wniosek nie jako radna, lecz jako mieszkanka. Cieszę się, że Redakcja podjęła ten temat, który dla mnie jest bardzo ważny. To barometr – w przypadku władz – transparentnego działania w sferze finansów publicznych, a dla mieszkańców – dojrzałości obywatelskiej.

   • Małgorzata Kaptur
    wtorek, 8 paź, 2019, 15:00:20 |

    Zapomniałam podać link do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
    Okazuje się, że Burmistrz Jerzy Ryś wprowadził obowiązek i określił zasady jego tworzenia w Zarządzeniu z 30 marca 2015 r.
    http://bip.mosina.pl/zasoby/files/zarzadzenia/2015/regulamin_organizacyjny_rok_2015z.pdf

    • Nowy
     wtorek, 8 paź, 2019, 20:45:20 |

     jeżeli rejestr jest obowiązkowy to dlaczego nie jest wprowadzony?

     • lol
      środa, 9 paź, 2019, 12:08:56 |

      Odrębną jest kwestia obowiązku prowadzenia takich rejestrów, czy ich upubliczniania. Z całą pewnością należy go udostępniać w trybie dostępu do informacji publicznej. Wiele jednostek samorządowych upublicznia już „Rejestry umów”, chociaż wymóg taki (prawny) nie jeszcze nie obowiązuje. Możliwe, że Urząd w Mosinie ma jakiś powód, że nie dołącza do grupy tych, które publikują te rejestry, ale nie jest to zachowanie niezgodne z prawem. Pojawi się odpowiedni przepis i publikowanie stanie się konieczne.
      Brak publikacji nie oznacza jednak, że Urząd może odmówić udostępnienia danych z Rejestru Umów w trybie o którym wspomniałem wyżej.
      Czy Urząd w Mosinie prowadzi taki rejestr? Oczywiście tak. Burmistrz Ryś wprowadził taki wymóg na początku kadencji 2014-2018, a mianowicie 30 marca 2015 roku. Nie oznacza to, że wcześniej dokument taki nie funkcjonował.

 • karp
  wtorek, 8 paź, 2019, 14:11:57 |

  Wie o tym nawet każdy mazgaj,że jeśli wnioskodawca składa wniosek o udostępnienie do urzędu, to urząd nie powinien filozofować, tylko udostępnić w formie zakreślonej przez wnioskodawcę. Druga możliwość jest taka, że wydaje się decyzję o odmowie udostępnienia informacji i się ją należycie uzasadnia. UM Mosina wybrał możliwość trzecią, pozaustawową.
  Udzielił głupiej (dez)informacji.

 • Roman
  wtorek, 8 paź, 2019, 14:15:52 |

  Ta cała sytuacja wygląda, jakby urząd miał coś do ukrycia. Gdyby taki rejestr był dostępny publicznie to każdy widziałby ile sobie dorabia na boku taka rodzinka urzędnika zawyżając znacząco wartość usług w swoich firmach.

 • lol
  środa, 9 paź, 2019, 12:32:08 |

  Mam podobne zdanie, dlatego z niecierpliwością czekam na to, by prawo zmuszało do publikowania takich danych. Na razie Ustawa o jawności życia publicznego nie wyszła poza etap projektu. Szkoda, bo wiele osób także na tym forum nie rozumie problemu, a część, mimo że rozumie to chciałoby obowiązku w miejscu, gdzie on nie występuje itd. Albo mamy prawo, albo go nie ma. Mam dziwne przeczucie, że źle rozumiane społeczeństwo obywatelskie dryfuje w tym drugim kierunku.

Skomentuj